Stikkord: nordsamisk

 • Kirste Paltto: Gii gurrii Ántá-ádjá vitriinna?

  Det er snart jul i Juvvenvárri. Bestefar Ántá, som vanligvis er en livlig og ivrig historieforteller, er plutselig en dag helt blek og taus. Ritni og Urbán blir bekymret. Bestefar Ántá peker mot vitrineskapet, som står tomt. Drømmekulene og skatten er blitt stjålet.

  Bestefar Ántá mener at de ikke skal blande politiet inn i saken fordi dette skal guttene klare å løse selv. Ritni og Urbán begynner straks å kartlegge bevegelsene til folk i Ántás omgangskrets.

  Guttenes gode venn, Láidná, blir også innblandet i etterforskingen. Alt går ikke som planlagt fordi barna blir lurt …

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Nina Marie Andersen. For aldersgruppen 10-13 år.

  Leat fargga juovllat Juvvenváris. Ántá-áddjá, gii mudui lea movttet ja vissal máinnastit, lea fáhkka ovtta beaivvi áibbas soavkat ja jaskat. Ritni ja Urbán suorganeaba. Muhto Ántá-áddjá cuige vitriidni, mii lea guorus. Ilmmi jorbalasat ja ciegát leat suoláduvvon.

  Ántá-áddjá oaivvilda ahte bolesa sii eai seagut dán ássái, baicce gándda guovttos galgaba coavdit dán buncaraggá. Nu Ritni ja Urbán ovttatmano iskagoahtiba olbmuid lihkastagaid geat Ántá-ádjá birrasis leat.

  Maiddái Láidná, gándda guovtto buorre ustit sorro suolavuodaid dutkamiidda. Ii ge buot mana nu mo jurddasuvvon, go mánát fillehallet …

  ISBN: 978-82-329-0550-8. Davvi girji, 2023. 80 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Mari Moen Holsve: Máidnasat golgosis

  Nordsamisk oversettelse av Sommerlesfortellinga 2022 Eventyr på rømmen (2023).

  Bli med Astrid og Asbjørn på en farefull utflukt for å hindre eventyrskikkelser i å rømme fra bøkene sine. Historien er skrevet av den prisvinnende forfatteren Mari Moen Holsve (f. 1986) som har skrevet alle de spennende fortellingene om Asbjørn og Astrids eventyr til den nasjonale lesekampanjen Sommerles.no.

  Berit Margrethe Oskal har oversatt til nordsamisk. For barn i alderen 9-14 år. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Gelddolaš muitalus Astrida ja Asbjørna birra geat šaddaba vuolgit ohcat máinnassivdnádusaid mat leat beassan báhtui muhtin máinnasgirjjis ja golggiidan máilbmái. Astrid ja Asbjørn ferteba gávdnat sin ja máhcahit sin fas máinnasgirjái ovdal go dahket ildása. Muitalus čállojuvvui álgoálggus Sommerles 2022-kampánjja várás.

  ISBN: ??. Gïelem nastedh, 2023. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte, Gaaltje, Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Athalie Lango ja Inka Nuorgam: Elle Minná murjemin

  Elle Minná ja Čebo leaba murjet vuolgimin. Soai oaidniba ealgga, mii suorganemiin ruohttá njuolga muora njeaiga. Lihkus lea Elle Minnás ráđđi mo ealgga oažžut fas julggiid ala.

  Go sevnnjodišgoahtá, de vuolgiba ruovttu guvlui lossa muorjelihtiiguin. Ilgadis holvun gullogoahtá. Mo galgaba dál dearvan ruoktot joavdat?

  Elle Minná og Čebo skal ut å plukke bær. På turen ser de en elg, som blir skremt og løper rett i et tre. Heldigvis er Elle Minná løsningsorientert og vet hvordan hun kan få vekket elgen.

  Ved skumring vender Elle Minná og Čebo hjemover med tunge bærspann. Så hører de en ubehagelig uling. Hvordan skal de komme seg velberget hjem?

  Dette er Athalie Lango og Inka Nuorgam andre barnebok om selvstendige og joikeglade Elle Minná. Også denne inneholder ikoner med lydfiler av joik og naturlyder. Deres første bok Elle Minná duoddaris var forlagets mest solgte bok i 2021 og ble fort utsolgt.

  For aldersgruppen 0-6 år. Nordsamisk tekst. Boka er illustrert av Cathrine Sandmæl.

  ISBN: 978-82-329-0547-8. Davvi girji, 2023. 20 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

 • Mii lávlut – oahpes lávlagat jorgaluvvon sámegillii

  Sangbok med kjente, gamle barnesanger oversatt til nordsamisk. De fleste av dem oversatt av Inga Hætta Skarvik.

  Å synge er en morsom og god måte å for å lære og å utvikle språk. Selv har hun savnet flere samiske sanger når hun skal synge for barna og  begynte derfor å oversatte kjente barnesanger til nordsamisk.

  Boka inneholder 50 kjente barnesanger oversatt til nordsamisk.

  Blant dem er Alle fugler små de er, Mikkel Rev, Fløy en liten blåfugl, Ride ride ranke, Vi har en tulle, Da lykkeliten kom til verden , Ro ro til fiskeskjær,  Deilig er den himmel blå, Hvem kan seile foruten vind, Musevisa og På låven sitter nissen.

  Redaktør er Liv Karin Klemetsen. Peter Martin Mienna og Jens Martin Mienna har laget illustrasjonene i boka.

  Jus liikot lávlut, de dá lea girji mii heive dutnje. Dás leat oahpes lávlagat mat leat jorgaluvvon sámegiillii. Lávlun lea somás ja buorre vuohki oahppat ja ovdánahttit giela. Mun lean ieš váillahan eanet sámegiellávlagii go mánáide lávllun, ja dat dagai ahte jorgališgohten lávlagiid. Mun sávan ahte dat girji sáhttá leat ávkin ja addit lávlunilu.” Inga Hætta Skarvik.

  Til boka er det også utgitt en CD med innspilling av de fleste sangene i boka. De er sunget inn av artistene Elina Ijäs og Anne Gro Gaup. Svein Egil Oskal er produsent.

  ISBN: 978-82-93781-05-9. Bárus SA, 2023. 58 s. Innb. 300.- for bok + CD. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Leagus: Flora eallin (CD/vinyl)

  LEAGUS er en moderne og eksperimentell musikalsk duo fra Kåfjord og Tromsø.

  Musikken veksler mellom formelle komponerte partier, åpne strukturer og fri improvisasjon, og spenner fra dempede, minimalistiske, salmelignende stykker til mer rockinspirerte improviserte partier. Flora eallin er deres tredje album og har fått god mottakelse av musikkanmeldere.

  Duoen består av pianist Herborg Rundberg og gitarist Kristian Svalestad Olstad. LEAGUS ble dannet i 2013 av Herborg, som en del av hennes mastergrad i rytmisk musikk ved Tromsø konservatorium. Kristian hadde tatt sin mastergrad i samme fag to år tidligere.

  I 2021 fikk LEAGUS i oppdrag fra Nordnorsk Jazzensemble å skrive et stykke for et ti-manns orkester. Resultatet ble “Flora Eallin” som er komponert og arrangert av Herborg og Kristian.

  Med seg har de musikerne Christer Jørgensen og Arnfinn Bergrabb (trommer),   Marianne Halmrast (bass),  Ola Asdahl Rokkones (tenor & baritone saksofon), Sondre A. Kleven og Fred Glesnes (tenor saksofon) og Frode Larsen og  Elina Waage Mikalsen på vokal.

  LEAGUS har tidligere gitt ut Lea áigi (2016) og Naimaka (2019).

  Tilgjengelig i Spotify: Flora eallin (2023)

  KAR250CD. Is It Jazz? Records, 2023. CD/vinyl, (53 min. , 9 s.)

 • Linn Jørgensen & Jeanette Austad: Livet i nord – på seks språk/Arctic Life – in six languages

  omslagsbilde til Livet i norsLinn Jørgensen fra Vadsø har sammen med Jeanetter Austrad fra Tromsø gitt ut en kartonert pekebok for barn med ord for arktiske fenomener, mat, flora og fauna på 6 språk: norsk, nordsamisk, kvensk, finsk, engelsk og tysk. 

  Noen av de første ordene vi lærer kan være mygg, torsk, ski og snømann, eller kanskje sääski om du snakker kvensk, eller čuoika om du snakker nordsamisk. 

  Denne boken vil passe for små barn, med tykke kartongsider å bla i, men er også fin for voksne som er nysgjerrige på språk i nord. Boka vil også passe for turister som besøker Norge og Nord-Norge.

  Samene er Norges urbefolkning, mens kvener er en nasjonal minoritet i Norge. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Svalbard og Jan Mayen er innenfor det arktiske området, og selv om det er litt upresist har det likevel blitt vanlig å kalle hele Nord-Norge for en del av Arktis.

  Til tross for at det er kaldt stort sett hele året – og det er 12 grader i havet midtsommers – ville de fleste av oss ikke byttet ut livet her oppe mot noe. Det er kun her vi kan bade i iskaldt hav, sove under midnattssol og lage engler i snøen mens nordlyset danser på himmelen.

  Linn med ny bok på seks språk (Torbjørn Ittelin, 21.06.23, Ságat)

  Utenfor Allfarvei forlag, 2023. 48 s. 329.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og AdLibris blant andre)

 • Meld. St. 13 (2022-2023) – Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

  Forsidebilde

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

  Årets melding, Meld. St. 13 (2022–2023), har kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning som tema. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

  Ráđđehus bidjá juohke jagi ovdan boahttevuođadiđolaš stuorradiggedieđáhusa sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra. Fáddán dán jagi dieđáhusas, Meld. St. 13 (2022 – 2023), lea gelbbolašvuohta ja rekrutteren mánáidgárddis, vuođđooahpahusas ja alit oahpus.

  Sámedikki dieđáhus lea sierra mielddusin.

  Sametinget behandler stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv (Sámediggi, 31.05.23)

  Stortingsmelding om Samisk språk, kultur og samfunnsliv (Sissel Anne Clausen, Fagforbundet, 27.03.23)

  Dokumentet kan lastes ned som PDF, EPUB og Word-dokument på norsk bokmål og nordsamisk fra :https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20222023/id2967904/?ch=1

  Kommunal- og distriktsdepartementet, 2023. 85 s. Stortingsmeldingen kan bestilles fra https://publikasjoner.dep.no/

 • Sárá Álehttá Guttorm Eira ja Marit Alette Utsi: Imašlaš gomuvuohta

  Leatgo imaštan manne mánnu čuovgá dušše muhtumin, manne guovssahasas leat máŋga ivnni,manne beaivváš lea báhkas, ja mas diehtit mii násttiid lea mii?

  Imašlaš guomuvuohta lea mánáid govvafágagirji, mas leat dieđut teavstta ja gova bokte. Lassin leat jietnafiilan lávlagat, luohti, hoahkan dahje máinnas.

  Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike stjernebildene?

  Imašlaš guomuvuohta er en billedfagbok for barn med fakta om verdensrommet. Boka har også lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel. For aldersgruppen 4-6 år.

  Boka er også gitt ut på lulesamisk og sørsamisk.

  ISBN: 978-82-329-0148-7. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii

  Saia Stueng har gitt ut oppfølger til Hamburgerprinseassa (2017).

  “Dette var ingen vanlig kveld, dette var den siste kvelden da alt var ved det normale og trygt. Den kvelden da alt ble snudd på hodet. Mitt liv endret seg, og mor ble som en fremmed person..”

  Máren opplever det som hun hele livet har fryktet, og må bestemme seg for om hun vil leve med det eller dø. Hun gir livet en siste sjanse. Vi blir kjent med Márens barndom, med moren og årsaken til spiseforstyrrelsen. Nå er det ikke lenger Máhtte som bestemmer, nå har hevnen nettopp startet.

  «Før jeg rekker å tenke på noe som helst, så kommer Ánne nærmere meg og kysser meg. Verden stopper opp, og virvelvinden i meg stilner.»

  Romanen handler om temaer som kjærlighet til samme kjønn, det å være annerledes, traumer, digital mobbing og om å finne livsgleden.

  Ii dát lean dábálas eahket, dát lei dat manimus eahket goas buot lávii leat dábálas ja oadjebas. Dat eahket go buot rievddai. Mu eallin rievddai ja eadni sattai amasolmmozin.»

  Máren vásiha dan mas olles eallima lea ballan ja ferte mearridit áigu go eallit dainna vai jápmit. Son addá eallimii maŋimus vejolašvuoda. Mii oahpásmuvvat Márena mánnávuodain, etniin ja borranváttuid álgguin. Dál ii leat sat Máhtte gii mearrida visot, dál lea mávssaheapmi aiddo álgán.

  «Ovdal go háhppehan jurddasit dobbelii, de boahtá Ánne lagabui ja cummesta mu. Máilbmi bisána, ja jorribiegga mu siste golke.»

  Romána giedahallá fáttáid nugo seamma sohkebeali ráhkesvuoda, earálaganvuoda, traumaid, digitála givssideami ja eallinmovtta gávdnama.

  ISBN: 978-82-329-0549-2. Davvi girji, 2023. Heftet. 265.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen). Boka er også gitt ut som ebok: Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii (2023). ISBN: 978-82-329-0548-5.

 • Asta Mitkijá Balto: Sámi bajásgeassin – Árbevierut. Ealáskahttit. Ođasmahttit

  Vuođđoláhka gusto buot boargáriidda Norggas ja dan dahká maid §108, man ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima. Dát girji ovdanbuktá sámi diehto- ja árvovuorkká, sámi perspektiivva mii dárbbašuvvo dasa ahte Sámelága ulbmila duohtandahkat.

  Girjji áigumuš lea vuosttažettiin nannet sámi oahpahusa sámáidahttima mánáidgárddiin gitta alitoahpahussii. Muhto lassin lea girji viidábut ávkin olles sámi servodaga sámáidahttimii, go min álbmot dáruiduhttima geažil dárbbaša bajásgessot leahkit sápmelažžan. Sávan girji galggašii rastildit riikka-, giella- ja guovllurájáid, ja fuomášahttit ahte mis lea oktasaš ja rikkis diehtoárbi, mii lea nana ávkkálaš otnážii. Viidábut lea girjji diehtovuođđu ávkkálaš dáru ja eará majoritehtii gulli álbmogiidda, riikkaid eiseválddiide, ásahusaide ja politihkkasurggiide.

  Ovddeš girjji ođasmahttin čuovvola sámi ja eamiálbmogiid joatkevaš ja bissetmeahttun lihkadusa giela ja kultuvrra vitaliseremis ja revitaliseremis.

  Lea maiddái almmuhuvvon dárogillii: Samisk oppdragelse – Tradisjon. Fornyelse. Vitalisering. (2023)

  ISBN: 978-82-8263-528-8. Čálliidlágádus, 2023. 175 s. Heftet. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)