Stikkord: antologi

 • Siiddaid Sápmi

  Antologi med både fag- og skjønnlitterære tekster på nordsamisk. Tekstene er skrevet av ledende samiske forskere, kunstnere, samfunnsengasjerte og aktivister initiert av Siidaskole-prosjektet.

  Siidaskolens hovedformål har vært å belyse siidaenes betydelse og muligheter for dagens samiske samfunn. Hjertesaken har vært fremme samisk selvbestemmelse.

  Siidaene gjenspeiler samenes historiske selvbestemmelse, autonomi og samisk diplomati. Denne arven danner grunnlag for dekolonisering av dagens mekanismer og gjenoppliving av våre egne samfunnsstrukturer, skikker og verdier.

  Fremstillingene i boka speiler deltakernes erfaringer og meningsutvekslinger, samtaler med tradisjonsbærere, egen forskning og livserfaringer i Sápmi. Siidaid Sápmi diskuterer blant annet siida-systemet, betydelsen av tradisjonskunnskap og åndelig innsikt i samfunnsbygging og oppfostring i dagens Sápmi.

  Bokas redaktører er Rauna Kuokkanen og Aura Pieski.

  Blant bidragsyterne er: Jalvvi Niillas (Niillas Holmberg), Fierranjot Kirste (Kirste Paltto), Doavtter-Piera Suvi Máret (Suvi West), Bekkun Hánnu Asta Mitkijá (Asta Balto) og Beaska Niillas.

  Nordsamisk tekst.

  Siiddaid Sápmi -girji čohkke diehto- ja čáppagirjjálaš čállosiid, maid leat čállán njunuš sámi dutkit, dáiddárat, servodatbargit ja aktivisttat Siidaskuvla-prošeavtta olis. Siidaskuvlla lea Kone-foandda ruhtadan prošeakta (2019–2023), man váldoulbmilin leamaš čielggadit siiddaid mearkkašumi ja vejolašvuođaid otná Sámi servodagas. Siidaskuvlla váibmosis lea sámi iešmearrideami ovddideapmi.

  Dán girjji čállosat vuođđuduvvet siidaskuvllalaččaid ovttastallamiidda ja oktasaš ságastallamiidda, árbediehttiid jearahallamiidda, iehčanas dutkamušaide ja eallin­vásáhussii Sámis. Siiddaid Sápmi suokkardallá earret eará siida­vuogádaga, árbedieđu ja vuoiŋŋalašvuođa mearkkašumi ja vejolašvuođaid servodathuksemis ja bajásgeassimis otná Sámis.

  ISBN: 978-82-93830-08-5. DAT, 2023. 233 sider. Heftet. 250.- (kan bestilles gjennom  Biblioteksentralen, Adlibris og Ark blant andre)

 • Inifrån Sápmi : vittnesmål från stulet land

  Samer har blitt tvangsforflyttet, har tapt sine beitemarker, blitt plassert på internat og blitt utsatt for rasebiologi. De samiske språkene har blitt undertrykt og samene beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker historien det samiske folket og hvordan står det til med det samiske samfunnet i dag?

  Antologien inneholder over tjue fortellinger om å bli fratatt sin identitet, å vokse opp uten å kunne sitt språk og om å ikke betraktes som tilstrekkelig mye same.

  Samene har hatt sitt hjem her lenge før nasjonalstatene og er et av verdens urfolk. Sápmi strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland, med en kollektiv historie og felles minner. Inifrån Sápmi er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid.

  Med Anna-Lill Drugge, Patricia Fjellgren, Niilas Helander, Lis-Marie Hjortfors, Roman Lakovlev, Pedar Jalvi, Sofia Jannok, Elin Anna Labba, Ann-Helén Laestadius, Ella-Maria Nutti, Outi Pieski, Katarina Pirak Sikku, Lea Simma, Sigbjørn Skåden, Niillas Aslaksen Somby, Inga Marja Steinfjell, Karin Stenberg, Paulus Utsi, Nils-Aslak Valkeapää, Áilu Valle, Oktjabrina Voronova, Annica Wennström, Helga West og Åsa Össbo.

  Redaktørene er Patricia Fjellgren og Malin Nord. Tekst på svensk, norsk, nordsamisk, terasamisk og kildinsamisk.

  Fargeløst og klart (Sumaya Jirde Ali, Vinduet, 21.01.22)

  ISBN: 978-91-89155-49-7. Verbal forlag, 2021. 262 s. Innb. 216 s. (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Sátnesalas – SGS 40-jagiávvocoakkáldat /I favnen av ord – SGS 40-årsjubileumsantologi

  Sátnesalas – I favnen av ord er Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) / Samisk forfatterforenings 40-årsjubileumsantologi. Antologien inneholder nye og eldre tekster skrevet av foreningens medlemmer. Tekstene er på nordsamisk, lulesamisk og norsk.

  Blant bidragsyterne er Inger-Mari Aikio, Niilo Aikio, Karen Anne Buljo, Inga Ravna Eira, Susanne Hætta, Rawdna Carita Eira, Stig Riembe Gælok, John Gustavsen, Siri Broch Johansen, Irene Larsen, Gerd Mikalsen, Kathrine Nedrejord, Kirste Paltto, Rauni Manninen, Synnøve Persen, Juvvá Pittja, Sollaug Sárgon, Sigbjørn Skåden, Marry Ailonieida Somby, June Sommer Strask, Beate Heide, Ellen Marie Vars og Lene E. Westerås.

  Det er 40 år siden SGS ble grunnlagt i 1979 i Láhpoluoppal i Kautokeino.

  Sátnesalas – I favnen av ord lea Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) 40-jagiávvočoakkáldat. 1979 rájes leat mannan 40 jagi dassážii go SGS vuođđuduvvui Láhpoluobbalis, Guovdageainnus. Čoakkáldagas leat miellahtuid teavsttat. SGS lea čeavlái čoakkáldagain ja sávvá ahte čoahkkáldat šaddá illun ollu lohkkiide.

  ISBN: 978-82-329-0172-2. Davvi girji, 2019. 157 s. Innb. 320.- (kan bestilles fra Biblioteksentralen, )

 • Daniel Lindmark (Red.): Gränsöverskridande kyrkohistoria

   
  Det nordliga områdets kyrkohistoria är till stora delar en gränsöverskridande historia, särskilt med tanke på de språkliga minoriteterna. De samiska och finska språken har bundit samman människor över nationsgränserna, inte minst inom den laestadianska väckelsen som är stark i Norge, Sverige och Finland. Alla artiklar i antologin berör på ett eller annat sätt förhållanden i mer än ett av de tre länderna och laestadianismen är ett återkommande tema.
  Antologin inleder den nya skriftserien Studies on the Religious History of the North, som vill berika forskningen om den norrländska kyrkohistorien genom att föra in mer av transnationella perspektiv på religiösa företeelser i det nordliga områdets historia. Boken utgör även volym 5 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.
  Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och antologins redaktör är verksam vid Umeå universitet.
  Antologien er tilgjengelig elektronisk via Diva: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:913323/FULLTEXT01.pdf
  Kostnad: 100 kr (135kr inkl frakt).

  Beställning

  FD Kjell Söderberg
  Backenvägen 107
  903 62 Umeå
  090-324 87, 070-648 67 56
  ISSN: 2002-1984
  ISBN: 978-91-7601-437-0
   

 • Visions of Sápmi

  visions of sapmiVisions of Sápmi er en rikt illustrert, nordisk antologi om samisk kultur og historie og har  som intensjon å løfte frem noe av rikdommen i denne store, fellesnordiske samiske kulturen og kunsten.
  Tidligere studier og oppfatninger av ‘det samiske’ har ofte vært styrt av eksotisme eller kolonialisme. Viljen til å se og forstå mangfoldet i det samiske har vært lite tilstede –den lange historien, ulike kulturuttrykk og tankemåter har ofte vært ignorert og oversett.

  Anna Lydia Svalast og Gunlög Fur er redaktører for antologien som også har med bidrag fra Harald Gaski,  Mikael Svonni, Jan-Erik Lundström, Runar Enberg og Ingrid Dokka. Tekstene er på engelsk med et sammendrag på nordsamisk.
  ISBN :978-82-8221-011-9. Arthub Publisher, 2015. 200 s. 350.- (bestilles fra forlaget: post@arthub.no)
 • Hadde jeg bare visst…fortellinger skrevet av unge mennesker for unge mennesker

  Antologi for ungdom med tekster skrevet av avgangselevene 09/10 ved Karasjok skole. Tekstene handler om vennskap og svik, mobbing og vold, popularitet og avvisning, og evnen til å tilgi og be om tilgivelse. Tekst på norsk og nordsamisk.

  I boken er det med en læreveiledning der det er satt opp ett opplegg for hvordan man kan jobbe med disse temaene i skolen.

  Girjjis leat čállosat maid nuorat, Kárášjoga vuođđuskuvlla 10 .luohkkálaččat 09/10, leat čállán nuoraid várás. Girji lea ustitvuođa ja behtolašvuođa birra, givssideami ja veahkaválddálašvuođa birra, bivnnutvuođa ja ja hilguma birra.

  Girjjis lea maiddái oahpaheaddji bagadus. Das gieđahallo mo bargat dáinna fáttáin skuvllas.

  ISBN: 978-82-7374-832-4. Davvi girji, 2011. 112 s. 195.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok.no)

 • Hadde jeg bare visst…fortellinger skrevet av unge mennesker for unge mennesker

  Antologi for ungdom med tekster skrevet av avgangselevene 09/10 ved Karasjok skole. Tekstene handler om vennskap og svik, mobbing og vold, popularitet og avvisning, og evnen til å tilgi og be om tilgivelse. Tekst på norsk og nordsamisk.

  I boken er det med en læreveiledning der det er satt opp ett opplegg for hvordan man kan jobbe med disse temaene i skolen.

  Girjjis leat čállosat maid nuorat, Kárášjoga vuođđuskuvlla 10 .luohkkálaččat 09/10, leat čállán nuoraid várás. Girji lea ustitvuođa ja behtolašvuođa birra, givssideami ja veahkaválddálašvuođa birra, bivnnutvuođa ja ja hilguma birra.

  Girjjis lea maiddái oahpaheaddji bagadus. Das gieđahallo mo bargat dáinna fáttáin skuvllas.

  ISBN: 978-82-7374-832-4. Davvi girji, 2011. 112 s. 195.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok.no)