Kategori: Noveller/Noveallat

 • Karen Anne Buljo: Nieguin nieiddaid niegut

  Karen Anne Buljo har gitt ut en prosa- og diktboka Nieguin nieiddaid niegut (I drømmene finnes jentenes drømmer). den har nordsamisk tekst og handler om vold og overgrep mot kvinner.

  I fortellingene kommer det frem nesten utrolig umenneskelighet. Diktene bringer frem stemmene til de tause kvinnene. Diktene myker ikke opp fortellingenes innhold, men gir bare et bilde av hvordan det er å overleve i et voldelig forhold, og å overleve, hvis man overlever.

  Det er iøyefallende hvordan kvinnen ikke er «et eget individ». Hun eies av hele slekta, og er på en måte alles tjenestepike, er alles trygghet og bærer på seg alles verdighet.

  Fortellingene fremhever det bildet at kvinnene ofte blir de skyldige hvis mannen er voldelig, eller hvis hun opplever vold på en annen måte. Stalloen er i blant oss også, og kvinnen må lide på grunn av at selv de nærmeste ikke støtter henne.

  Det siste diktet «Áhcážan» (Faderen) samler på en måte alle kvinnenes fortellinger og opplevelser – og viser at det er mulig å tilgi, som i seg selv er et kjempestort, men også et offer.

  Karen Anne Buljo alm­muha prosa- ja dikta­girjji Nieguin nieiddaid niegut. Dát girji lea olles­olbmuid várás ja lea veahka­válddá­laš­vuođa birra nis­son­olbmuid vuostá.

  Girjji muita­lusain boahtá ovdan measta jáh­ket­meaht­tun olm­moš­meaht­tun­vuohta. Divt­tat addet jávo­huv­von nisso­niidda jiena. Eai dat di­pmat muita­lusaid garra sis­doalu, eambbo govvi­dit mo lea vejo­laš veahka­válddá­laš dilis birge­hal­lat, ja ceav­zit.

  Čal­bmái­cuohcci lea mo nisu ii leat «ovt­tas­kas olm­moš». Son gulla olles soh­kii, ja lea muh­tin­láh­kái buoh­kaid biigá, lea buoh­kaid dorvu ja guoddá buoh­kaid árvvu. Muita­lusat buk­tet dan gova ahte nisso­nat gár­tet siva­lač­čat jos guoi­bmi lea veahka­válddá­laš, dahje jos eara­láh­kái vásiha veahka­válddá­laš­vuođa. Stállu lea min gask­kas maid, ja nisu gártá gil­lát go laga­muč­čat eai ge doarjjo su.

  Maŋi­muš dikta, «Áhcážan», ge muh­tin láh­kái čohkke buoh­kaid muita­lusaid ja vásá­husaid – ja ahte lea vejo­laš addit ándda­gas­sii, mii lea jo oalle stuorra dahku, ja oaf­far.

  ISBN: 978-82-329-0295-8. Davvi girji, 2023. 78 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Subttsasa amás gáttes

  I novellesamlingen Subttsasa amás gáttes er oversatte noveller fra verdenslitteraturen. Boka inneholder noveller fra Edgar Allan Poe, Anton Tjehov, Aleksis Kivi, Virginia Woolf, Arthur Conan Doyle, James Joyce, Lev Tolstoj med flere.

  Novellesamlingen er tenkt til de som kan lulesamisk som første språk, voksne samt elever på videregående skole.

  Oversetteren er Are Tjihkkom.

  Tjoahkken lågådahtti galla giehto sáme iednegielagijt, gudi dánen oahpástuvvi moatte lágásj tiemájda ja ulmutjijda novella, oanes subttsasa, sjánnara baktu. Tjálle li moattet bájkes ja ájges dási tjåhkanam. Oanes báhkuj: Subttsasa amás gáttes bukti värálda girjálasjvuodav sábmáj.

  ISBN 978-82-692239-5-8. Tjihkkom almmudahka. 2022. 201 s. ill. Innb.  200,-.  Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen.

 • Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

  “Ordagrant” er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

  Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

  Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

  Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

  “Bágos báhkuj” la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

  “Sánistat sátnái” lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

  “Baakoste baakose” lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

  ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

 • Čális fal! – čoakkáldat

  Antologi med tekster skrevet av deltakerne i  Cális fal! -forfatterutdanningen.

  Samlingen inneholder dikt, noveller, fortellinger og ordtak. Tekstene har unge voksne /voksne som målgruppe.

  Prosjektet startet opp i 2015 av Sametinget i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening/Sámi Girječálliid Searvi (SGS). Sistnevnte har hatt det faglige ansvaret. Čális fal! har vært gjennomført 3 ganger. Prosjektet er nå avsluttet og Sámi allaskuvla har overtatt studiet og innlemmet det i deres studietilbud.

  Formålet med prosjektet var å stimulere til flere samiske skjønnlitterære bokutgivelser ved å rekruttere forfattere som skrev på samisk. Prosjektet vektla å utvikle forfatterskap, og med det heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere.

  Nordsamisk tekst. En av tekstene er på sørsamisk (Sombyen Stig Eebre).

  Bidragsyterne er: Risten Biret Elle Eira, Marianne Solbakken Boine, Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Ánne Márjá Guttorm Graven, Mai-Lis Eira, Ingá Máret Gaup-Juuso, Sombyen Stig Eebre, Johan Kitti, Kirsi Máret Platto, Katri Somby, Sara Kristine Vuolab, Ellen Oddveig Hætta, Edel Máret Gaino, Marianne Siri, Ánná Kaisa Paratapuoli, Inger KristinaGaup-Kaseka, Laila Susanne Sara Oskarsson, Anne Solfrid Nymo Olli, Liv Tone Boine, Saia Marilena Stueng,  Ingá Elin Marakatt og Marit Kisten Guttorm.

  Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal (ved sametingsråd Maja Kristine Jåma, 12.09.22)

  Máret Ánne Sara har laget forsidebildet.

  Sámi Girječálliid Searvi, 2022. 207 s. Innb. (kan bestilles fra Sametingets bibliotek)

 • Luomeparadiijas/Cluodberry Paradise – An Open Out Publication

  Antologi med tekster på nordsamisk og norsk av Mai Elise Hammer, Camilla Tranås Kristiansen, Ingá Elin Marakatt, Anne Solfrid Nymo Olli, Anonymous, Elina Waage Mikalsen, Helvi Skittmyrstrupen, Hilde Skanche Pedersen og Katarina Dorothea Isaksen. Ánne Márjá Guttorm Graven var redaktør og oversetter til samisk.

  Flere av de tekstene er originalskrevet på nordsamisk. De norske tekstene er oversatt til nordsamisk. Tekstene viser en bredde og variasjon i språklig uttrykk og tema, og er skrevet av etablerte samiske kunstnere så vel som yngre og uetablerte.

  Seksjon kunst- og kulturutvikling Troms initierte et samarbeid med Open Out festival i Tromsø og støttet utgivelse av en samisk publikasjon med tekster fra samiske kunstnere og forfattere.

  Open Out er en festival med fokus på queerness, både som i seksuell orientering, og queer i betydningen av å tenke utenfor boksen, utfordre dominerende narrativer, og gi plass til et mangfold av stemmer i samfunnet.

  Open Out with Mondo Books, 2022. 63 s. Heftet. MONDO Books er distributør og finnes hos Mondo Books, Tromsø kunstforening.  Kan også bestilles fra: jasmina.bosnjak@tffk.no

 • Rakel Helmsdal: Milja fearánat

  Nordsamisk oversettelse av færøyske Rakel Helmdals Miljuløtur (2018) som var blant de nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2019.

  Hva tenker jeg på nå? Dumme meg!“ jeg stopper og skvetter.
  “Hva tenker du på?“ spør Jelena.
  “Om Barbie-spøkelset øksedreper,“ flirer jeg og beklager.

  Boka har 12 historier der 12-årige Milja forteller om noen av sine opplevelser de siste 5 årene sammen med bestevennen Jelena. De har kjent hverandre siden de var 7 år gamle.

  Illustrert av Kathrina Skarðsá. Oversatt til nordsamisk av Lill Hege Anti. For mellomtrinnet.

  Manne mun dan birra smiehttagohten dál? Jallas tinga!, bisánan ja soaiggehan. Man birra smiehtat? jearrá Jelena. Áksogoddi-Barbiegopmi birra, nihlistan sállosemiin.

  Leat 12-jahkásas Milja fearánat maid lea ustibiin Jelenain vásihan dan rájes go leigga 7-jahkásaccat.

  ISBN: 978-82-329-0301-6. Davvi girji, 2022. 142 s. Innb. 299,- (Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Ingebjørg Liland: Pappa har fest

  Ingebjørg Liland fra Kjøllefjord bokdebuterer med novellesamlinga “Pappa har fest”.

  Novellesamlinga har pageturnereffekt og høy humrefaktor. Med et lett satirisk tilsnitt tematiserer samlinga familierelasjoner og samliv.

  Den kan også leses som en roman da samtlige noveller i samlinga følger den samme familien. Med et sikkert og direkte språk, leverer Ingebjørg Liland en liten perle full av smertepunkter, som også skildrer irritasjoner og misnøyen som så ofte kan oppstå i moderne familiekonstellasjoner.

  Ingebjørg Liland jobber med tekst og performance i flere sjangre; prosa, dramatikk, revy, standup og slampoesi. Hun vant i 2009 pris for beste kortfilmmanus under TIFF i Nordnorsk filmsenters manuskonkurranse, og har vært publisert med noveller i Cappelen Damms debutantantologi, Signaler 2012 og i Nordnorsk Magasin. Hun ble i 2015 norgesmester i poesislam.

  Bokas store beholdning er utvilsomt den glade farsfiguren fra Finnmark” (Nils Magne Knutsen, Nordlys, 09.09.22)

  ISBN: 978-82-93688-16-7. Utenfor Allfarvei forlag, 1022. 180 s. innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris og Haugenbok blant andre)

 • Inifrån Sápmi : vittnesmål från stulet land

  Samer har blitt tvangsforflyttet, har tapt sine beitemarker, blitt plassert på internat og blitt utsatt for rasebiologi. De samiske språkene har blitt undertrykt og samene beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker historien det samiske folket og hvordan står det til med det samiske samfunnet i dag?

  Antologien inneholder over tjue fortellinger om å bli fratatt sin identitet, å vokse opp uten å kunne sitt språk og om å ikke betraktes som tilstrekkelig mye same.

  Samene har hatt sitt hjem her lenge før nasjonalstatene og er et av verdens urfolk. Sápmi strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland, med en kollektiv historie og felles minner. Inifrån Sápmi er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid.

  Med Anna-Lill Drugge, Patricia Fjellgren, Niilas Helander, Lis-Marie Hjortfors, Roman Lakovlev, Pedar Jalvi, Sofia Jannok, Elin Anna Labba, Ann-Helén Laestadius, Ella-Maria Nutti, Outi Pieski, Katarina Pirak Sikku, Lea Simma, Sigbjørn Skåden, Niillas Aslaksen Somby, Inga Marja Steinfjell, Karin Stenberg, Paulus Utsi, Nils-Aslak Valkeapää, Áilu Valle, Oktjabrina Voronova, Annica Wennström, Helga West og Åsa Össbo.

  Redaktørene er Patricia Fjellgren og Malin Nord. Tekst på svensk, norsk, nordsamisk, terasamisk og kildinsamisk.

  Fargeløst og klart (Sumaya Jirde Ali, Vinduet, 21.01.22)

  ISBN: 978-91-89155-49-7. Verbal forlag, 2021. 262 s. Innb. 216 s. (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Anne-Grethe Leine Bientie, Bierna Leine Bientie: Jaememe mijjen luvnie jeala

  Novellesamling skrevet av fatterekteparet Bierna og Anne-Grethe Leine Bientie. Begge skriver både på sørsamisk og norsk. Denne boka har de skrevet sammen i både en norsk og en sørsamisk utgave:
  Jaememe mijjen luvnie jeala og Midt i blant oss lever døden. Historiene i disse to bøkene er de samme, men er sterkt farget av hvert sitt språk.

  Boka inneholder elleve vaajesh, historier.
  Livserfaringer fra elleve ulike fellesskap, eller mangel på fellesskap.
  Det handler om liv og livskraft – og om døden.

  Manne jis daan jïjjen gellien aejkien fahkam.
  Govlem datne mannem gåhtjoeh.
  Tuhtjem datne vealan munnjien vuartesjh.
  Dov nommem jemhkielisnie sïmmedem.
  Datnem nujkestem. Hojjedem. Maagrem.
  Dov nommem sïmmem, tjåarvoem, aejvestem.
  Daesnie ajve dov nomme.
  Fïerhten aejkien gosse fahkam,
  tuhtjem datne guhkiebasse vualkeme.

  Boka er illustrert av Ellen Sara Reiten Bientie.

  ISBN: 978-82-7601-271-2. Iđut, 2021. 72 s. innb. 279.-. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Gavpi og AdLibris)

 • Anne-Grethe Leine Bientie, Bierna Leine Bientie: Midt i blant oss lever døden

  Novellesamling skrevet av forfatterekteparet Bierna og Anne-Grethe Leine Bientie. De skriver begge på sørsamisk og norsk. Sammen har de skrevet denne boka i to språkutgaver:
  Midt iblant oss lever døden og Jaememe mijjen luvnie jeala. Historiene i disse to bøkene er de samme, men er sterkt farget av hvert sitt språk.

  Boka inneholder elleve historier.
  Livserfaringer fra elleve ulike fellesskap, eller mangel på fellesskap.
  Det handler om liv og livskraft – og om døden.

  Jeg hvisker navnet ditt.
  Jeg synger deg. Klagende, lokkende.
  Til slutt gråter jeg navnet ditt.
  Det er kaldt uten deg.
  Jeg klager i mørket helt til jeg sovner, enda en gang.
  Aldri har jeg sovnet så mange ganger i løpet av en natt. Og våknet igjen.
  Litt mer alene for hver gang.”

  Boka er illustrert av Ellen Sara Reiten Bientie.

  Kulturrådet kjøper inn sørsamisk bokutgivelse (Elise Embla scheele, 06.03.22, Ságat)

  «Midt i blant oss lever døden» lea almmu­huvvon e-girjin dáro­gillii (Astrid Helander, 03.03.22, Ávvir

  Gripende og tankevekkende om livets slutt (Elise Embla Scheele, 21.02.22, Ságat)

  Boka er tilgjengelig som ebok i blant andre ebok.no og bsebok

  ISBN: 978-82-7601-270-5. Iđut, 2021. 72 s. innb. 279.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, AdLibris, Gavpi og haugenbok blant andre)/e-bok: ISBN: 9788276012729