Elin Anna Labba: Ale mana merrii – romána

Nordsamisk oversettelse av Elin Anna Labbas roman Far inte till havet (2024).

Når Ingá, hennes mor Rávdná og tante Anne kommer nordover er deres sommerboplass allerede under vann. Vattenfall har uten forvarsel igjen oversvømt innsjøen. I dypet kan du skimte takene på hyttene mens de ror ut for å redde det de kan.

Rávdná bestemmer seg for å bygge et ekte hus, selv om hun egentlig ikke får lov til det som nomadesame. Hun protesterer og bli stadig mer isolert. Datteren ønsker å legge alt bakom seg for å bli som alle andre.

Oversatt til nordsamisk av Lea Simma.

Go Iŋgá, su eadni Rávdná ja Ánne-muoŧŧá ollejit davás de lea sin geasseorohat juo čáze vuolde. Fitnodat lea dieđitkeahttá fas dulvadan jávrri ja fávllis oidnostit ain goađit, go sii suga vigget gádjut oamiset. Ruovttuhisvuohta boktá Rávnná vuosttildanheakka muhto ii giige doppe leat ovdal vuosttildan. Sii ceggejit dáloža jávregáddái, vaikko ii leat lobálaš johttisámiide.

Joná Gusttu Elin Anna almmuha vuosttaš romána, mii lea muitalus golbma nissona birra geat ellet ahcci čázi suoivvanis. Go sin ráhkis jávri šaddá váralaš mearran hádjosa sin orohat dađistaga.

ISBN:  978-91-1-312348-6. Norstedts, 2024. 368 sider. Innbundet. 298.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Gavpi og Adlibris)