Om oss / Min birra

Dette nettstedet driftes av Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Sametingets bibliotek. Nettstedet er en informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser.

Kontaktpersoner

Edel Olsen

Rådgiver Samisk bibliotektjeneste
Troms fylkesbibliotek

Kontorsted: Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg, Norge

Adresse: Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg, Norge

Telefon:  777 88 379

E-post: edel.olsen@tffk.no

Marianne Kappfjell

Rådgiver og litteraturformidler for sørsamisk område
Sametingets bibliotek.

Kontorsted: Saemiedigkie v/Sijti Jarnge, Samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal.

Adresse: Saemiedigkie/Sametinget Sveanvegen 20, 8692 Hattfjelldal

Telefon:  990 37 736

E-post: marianne.kappfjell@samediggi.no