Stikkord: engelsk

 • Liisa-Rávná Finbog: It Speaks to You – Making Kin of People, Duodji and Stories in Sámi Museums

  Med utgangspunkt i et stort utvalg muntlige kilder samt flere samiske museumssamlinger undersøker Liisa-Rávná Finbog sammenhengen mellom samiske identiteter, duodji, suverenitet og samisk kulturarv i museer.

  Tradisjonelt har duodji blitt definert som samisk «håndverk», men i sitt arbeid viser Finbog hvordan denne definisjonen er et resultat av en historisk devaluering forårsaket av flere koloniale strategier. Hun fortsetter med å redefinere praksisen med duodji som en viktig samisk epistemologi av estetikk og muitalusat [historier] sentrert innenfor et system av relasjoner som uttrykkes som slektskapsbånd.

  Tekst på engelsk.

  Based on a large pool of oral material as well as multiple Sámi museum collections, this book examines the connection between Sámi identities, duodji, sovereignty and Sámi heritage objects in museums.

  Traditionally, duodji has been defined as Sámi “craft”, but in her work Finbog demonstrates how this definition is the result of a historical devaluation caused by multiple colonial strategies. She goes on to redefine the practice of duodji as an important Sámi epistemology of aesthetics and muitalusat [stories] centered within a system of relations that are expressed as bonds of kinship.

  Drawing on the concepts, paradigms and analytical tools created from this system of knowledge, Finbog engages with multiple processes and expressions of Sámi Indigenous identity and sovereignty within the context of museums and cultural heritage institutions. Using the practices, materials, and relations of Sámi duodji as a lens, she thus provides new insights into the role of Sámi museums as Indigenous institutions, and furthermore how such institutions have come to provide an important component of Sámi epistemologies.

  ISBN: 9781645042969. DIO Press, 2023. 284 s. Heftet. (kan kjøpes gjennom AdLibris)

 • Niillas Holmberg: Underfoot

  Engelsk gjendiktning av Niillas Holmbergs diktsamling Juolgevuođđu (2018).

  Verket er et poetisk manifest som framhever betydningen av kontakten mellom menneske og jorda, det som har verdi for framtiden. Boken fremholder betydelsen av naturbasert tradisjonskunnskap samtidig som den stiller spørsmål om den passer inn i den moderne tiden og tankesettet.

  Diktsamlingen er også gitt ut på finsk: Jalkapohja (2019) og norsk: Såle (2020).

  Engelsk gjendiktning av Jennifer Kwon Dobbs og Johanna Domokos.

  In Underfoot, Holmberg asks what prevents an industrialized nation-state from achieving its desire to extract maximum resources.

  His answers are people and their connection with land.
  Writing in Northern Sámi, he creates a world of symbols to enact the challenges of maintaining an immediate relationship with land in the midst of ongoing settler colonialism and displacement.

  Specifically, Underfoot summons readers to return to their feet because that’s where we’re constantly in contact with the ground. The book’s antagonist, the shoemaker, markets comfort and warmth. The moment that we put on the shoe is when we offer ourselves to capitalism and mechanization. That’s when we replace our values of sustainability and communality with egoism and individuality.

  The poetry is interwoven with illustrations by Sami artist, Inga-Wiktoria Pave.

  Underfoot by Niillas Holmberg (Graziano Krätli, World Literature Today).

  Underfoot is on the longlist for the 2023 National Translation Award in Poetry.

  ISBN: 9781945680557. White Pine Press, 2022. 100 s. 240.- (kan kjøpes gjennom AdLibris)

 • Linn Jørgensen & Jeanette Austad: Livet i nord – på seks språk/Arctic Life – in six languages

  omslagsbilde til Livet i norsLinn Jørgensen fra Vadsø har sammen med Jeanetter Austrad fra Tromsø gitt ut en kartonert pekebok for barn med ord for arktiske fenomener, mat, flora og fauna på 6 språk: norsk, nordsamisk, kvensk, finsk, engelsk og tysk. 

  Noen av de første ordene vi lærer kan være mygg, torsk, ski og snømann, eller kanskje sääski om du snakker kvensk, eller čuoika om du snakker nordsamisk. 

  Denne boken vil passe for små barn, med tykke kartongsider å bla i, men er også fin for voksne som er nysgjerrige på språk i nord. Boka vil også passe for turister som besøker Norge og Nord-Norge.

  Samene er Norges urbefolkning, mens kvener er en nasjonal minoritet i Norge. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Svalbard og Jan Mayen er innenfor det arktiske området, og selv om det er litt upresist har det likevel blitt vanlig å kalle hele Nord-Norge for en del av Arktis.

  Til tross for at det er kaldt stort sett hele året – og det er 12 grader i havet midtsommers – ville de fleste av oss ikke byttet ut livet her oppe mot noe. Det er kun her vi kan bade i iskaldt hav, sove under midnattssol og lage engler i snøen mens nordlyset danser på himmelen.

  Linn med ny bok på seks språk (Torbjørn Ittelin, 21.06.23, Ságat)

  Utenfor Allfarvei forlag, 2023. 48 s. 329.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og AdLibris blant andre)

 • Ann-Hélen Laestadius: Stolen

  Oversettelse til engelsk av Stöld (2021).

  The story of a young Sámi girl’s coming-of-age, and a powerful fable about family, identity and justice.

  Nine-year-old Elsa lives just north of the Arctic Circle. She and her family are Sámi – Scandinavia’s indigenous people – and make their living herding reindeer. One morning when Elsa goes skiing alone, she witnesses a man brutally killing her reindeer calf, Nástegallu. Elsa recognises the man but refuses to tell anyone – least of all the Swedish police force – about what she saw. Instead, she carries her secret as a dark weight on her heart.

  Elsa comes of age fighting two wars: one within her community, where male elders expect young women to know their place; and against the ever-escalating wave of prejudice and violence against the Sámi. When Elsa finds herself the target of the man who killed her reindeer calf all those years ago, something inside of her finally breaks. The guilt, fear, and anger she’s been carrying since childhood come crashing over her like an avalanche, and will lead Elsa to a final catastrophic confrontation.

  “More and more Sami authors are telling their stories”: Ann-Helén Laestadius on writing about her Indigenous community (Interview with Annabel Grossman, The Independent, 05.03.23)

  ISBN: 9781526659989. Bloomsbury, 2023. 400 s. Innb. 280.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Erik Westberg Vokal Ensemble: Sápmi – Rájáheapme/Gränslöst/Boundless (CD)

  Dette albumet er et samarbeidsprosjekt  mellom de samiske artistene Frode Fjellheim, Katarina Barruk, Johan Märak og Erik Westberg Vocal Ensemble.

  Albumet inneholder 11 spor hvor joik og samisk musikk kombineres med moderne korsang.

  Det omfattende heftet inneholder, ved siden av verkkommentarer og biografier, også sangtekster på både engelsk, svensk og nordsamisk.

  Tilgjengelig i Spotify: Erik Westberg Vocal Ensemble: Sápmi (2022)

  SCD1184. Swedish Society, 2022. 1 CD (60 min.) 199.- (kan kjøpes gjennom Platekomaniet)

 • KEiiNO: OKTA guokte (CD)

  KEiiNO har siden debuten i 2019 etablert seg som et av Norges mest-strømmede popband og har med sine mange singelutgivelser fått mange hengivne internasjonale fans.

  I Norge var MONUMENT 5. mest spilte norske låt på radio i 2021, og etno-elektro-pop trioen med røtter i Kautokeino, Oslo og Kristiansand har turnert i inn- og utland.

  Espen Borge i NRK brukte ord som fjellstøtt og fengende om debut-albumet OKTA. Oppfølgeren Okta Guokte har de 10 låtene fra debuten og ytterligere 9 singler, inkludert den nyeste P3-hiten A New Beginning feat. Peder Elias og KEiiNO’s egen dansbare versjon av monster-hiten Shallow. Okta Guokte har også en 24 siders booklet med bilder og tekster.

  Tilgjengelig i Spotify: OKTA guokte (2022)

  HW2201. Hugoworld, 2022. 1 CD (59 min, 51 s.), 179.- kan kjøpes gjennom Platekompaniet og CDON blant andre)

 • Otso Kortekangas: Language, Citizenship, and Sámi Education in the Nordic North, 1900-1940

  Otso Kortekangas presenterer samene som en aktiv, transnasjonal befolkning i det tidlige tjuende århundres Nord-Europa, og undersøker hvordan utdanningspolitikken påvirket samene bosatt i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. I denne detaljerte studien utforsker Kortekangas hva argumentene var for mangelen på samisk språk i skolen, hvordan samiske lærere har fremmet bruken av morsmålet sitt i skolesystemene, og hvordan samenes historie er sammenlignet med andre urbefolkninger og minoritetsbefolkninger globalt.

  Engelsk tekst.

  In the making of the modern Nordic states in the first half of the twentieth century, elementary education was paramount in creating a notion of citizenship that was universal and equal for all citizens. Yet these elementary education policies ignored, in most cases, the language, culture, wishes, and needs of minorities such as the indigenous Sámi.

  Presenting the Sámi as an active, transnational population in early twentieth-century northern Europe, Otso Kortekangas examines how educational policies affected the Sámi people residing in the northern parts of Norway, Sweden, and Finland. In this detailed study, Kortekangas explores what the arguments were for the lack of Sámi language in schools, how Sámi teachers have promoted the use of their mother tongue within the school systems, and how the history of the Sámi compares to other indigenous and minority populations globally.

  Timely in its focus on educational policies in multiethnic societies, and ambitious in its scope, the book provides essential information for educators, policy-makers, and academics, as well as anyone interested in the history of education, and the relationship between large-scale government policies and indigenous peoples.

  ISBN:9780228005698. McGill-Queen’s University Press, 2021. 149 s. Heftet. 265.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Indigenising Education and Citizenship – Perspectives on Policies and Practices From Sápmi and Beyond

  Denne boken handler om urfolksutdanning og statsborgerskap. Fokuset er på  politikken for urfolksutdanning som skal settes ut i livet. Det legges  vekt på de prosessuelle aspektene ved både utdanning og medborgerskap.

  Boka undersøker de konseptuelle, politiske og pedagogiske spørsmålene knyttet til urfolks statsborgerskap og utdanning i fire forskjellige kontekster, nemlig Sápmi, Australia, Aotearoa New Zealand og Namibia.

  Engelsk tekst. Torjer A. Olsen og Hilde Sollid ved UiT er redaktører. Blant bidragsyterne er Pigga Keskitalo, Else Grethe Broderstad, Kristin Evju, Åse Mette Johansen og Elin Furu Markussen.

  Boka er åpent tilgjengelig i Idunn.

  This book is about Indigenous education and citizenship. Our center of attention is the politics of Indigenous education to be put into practice. We emphasise the processual aspects of both education and citizenship. We investigate how having both Indigenous and non-Indigenous citizens in nation state education systems is reflected in policy, pedagogy, and practice, and how to consider the implications for future forms of education and citizenship.

  The book contributes to knowledge about Indigenous education as a field of research, policy, and practice around the world. To reach this goal, we examine the conceptual, political, and pedagogical issues relating to Indigenous citizenship and education in four different contexts, namely Sápmi, Australia, Aotearoa New Zealand, and Namibia.

  Together, the contributors of the book come from different research disciplines, from Indigenous studies, education, and social anthropology to sociolinguistics, political science, and philosophy. The chapters highlight continua and diversity rather than dichotomies and unity. We look for how local practices relate to national and
  international demands and perspectives, and for different ways of performing citizenship. Together, we seek the connections between the local, the national and the international, and between educational policy and practice.

  ISBN:9788215053424. Universitetsforlaget, 2022. 339 s. Heftet. 499.- (Boka kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

  “Ordagrant” er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

  Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

  Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

  Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

  “Bágos báhkuj” la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

  “Sánistat sátnái” lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

  “Baakoste baakose” lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

  ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

 • Huksendáidda – arkitektuvra Sámis = arkitektur i Sápmi = architecture in Sápmi

  Introduksjon og en trespråklig veiviser til fordypning i samisk bygningskultur og arkitektur – på nordsamisk, norsk og engelsk.

  I Huksendáidda kan du lese om blant annet Girjegumpi, samisk byggeskikk, behandlingen av det samiske i historien om arkitektur i Norge etter andre verdenskrig, hvordan gjenreising og fornorsking gikk hånd i hånd, fenomenet «kjempelávvu» og dessuten få en oversikt over samisk arkitektur på norsk side av Sápmi.

  Boken sprang ut av foredragene fra et seminar om samisk arkitektur som Nasjonalmuseet arrangerte i forbindelse med utstillingen Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek med kunstneren Joar Nangos nomadiske arkitekturbibliotek i 2021.

  Boken er utgitt i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design. Bente Aas Solbakken er redaktør. Bidragsytere er: Mathias Danbolt og Joar Nango, Randi Sjøli, Ivar Bjørklund, Suniva Skålnes, Bente Aas Solbakken, Elin Haugdal, Martin Braathen, Astrid fadnes og Katrine Rugeldal.

  ISBN: 978-82-8154-147-4. Orkana, 2022. 208 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)