Kategori: Barn/Mánát

 • Amanda Li: Soptsesh Mumivuemeste

  Sørsamisk oversettelse av Adventures in Moomiinvalley (2019).

  En høytlesningsbok med ni gjenfortellinger av kjente historier om mummifamilien og de mange vennene deres i Mummidalen.

  Bli med Mummitrollet, Snorkfrøken, Sniff, Lille My og alle de andre på eventyr i den forunderlige Mummidalen.

  Historiene og illustrasjonene er hentet fra TV-serien med samme navn, som igjen er basert på forfatteren og kunstneren Tove Janssons verdensberømte Mummi-univers.

  Amada Li har skrevet historiene. Anja Labj har oversatt boka til sørsamisk. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. For aldersgruppe 3-6 år.

  Boka er også gitt ut i norsk oversettelse: Eventyr fra Mummidalen (2019).

  ISBN: 978-82-93402-81-7. Gïelem nastedh, 2024. 123 sider. Innbundet. 150.-

 • Marit Alette Utsi: Veitrollet

  Nordsamisk av oversettelse av Geaidnostállu (2021).

  Boka handler om barna som trosset sine foreldres formaninger og lekte på veien, der det kjører biler, busser, motorsykler og der det er farlig for dem.

  Plutselig dukker det opp et stort troll under veien. Han har pesk på seg og samme slags stokk som bestemor bruker å ha stående i uthuset sitt.

  Barna blir redde og springer hjem og gjemmer seg under senga. Der ligger de musestille. Bestemor kommer på besøk og spør barna om de leker gjemsel eller hva? Nei, de har sett et stort troll som kom opp under veien.

  Illustrert av Sunna Kitti. Oversatt til norsk av Kirsten Ellen Marie Hætta. For småtrinn.

  ISBN: 978-82-329-0511-9. Davvi girji, 2024. 48 sider. Innbundet.260.-( kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)

 • Jon Einar Eira: Jori internáhtas

  Jon Einar Eira har gitt ut tredje bok i serien om Jori.

  Jori og vennene hans bor på internatet om våren og høsten. Der opplever de både artige og fæle ting. De må til doktoren og tannlegen, og det kan være ille.

  På internatet hører de merkelige lyder og ser noe de ikke vet hva er. Jori redder en gutt fra å drukne, og får ros og premie.

  I desember kommer Jeaggejohka-siidaen frem til vinterboplassen, og barna får flytte hjem igjen. Men Joris beste kamerat, kjørereinen Čuvvolis Čuoivvat, er blitt borte.

  Jori drar for å lete etter kjørereinen sin, men så blåser det opp til uvær og han går seg vill …

  Nordsamisk tekst. Inga-Wiktoria Påve har illustrert boka. Roman for barn og ungdom.

  Første bok i serien ble utgitt i 2002: Jori Jeaggejogas jagi. Andre bok i serien ble utgitt i 2011: Jeaggejogas mearariikii.

  Almmuha goalmmát girjji dán ráiddus (Inger Marita Bals, 08.03.24, Ávvir)

  ISBN:  978-82-7601-269-9. Idut, 2024. 62 sider. Innbundet. 235.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)

 • Maarit Hivand: Lávra ja Miige Bikká guossis

  Lávra og hans katt Miige drar alene på besøk til jenta Biggá som er på sommerhytta i nærheten.

  Bestemor Gáisá og Biggá venter på dem når de kommer frem til sommerhytta. Barna og katta drar ut i naturen hvor de opplever små og store undere.

  De leker i en veldig mørk berghule hvor lyset bare slipper inn gjennom bergsprekkene. En mår titter frem mellom bergsprekkene. Den er her og plutselig der. Så dukker det opp et merkelig fargerikt lys i hulen.

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Liisa Tellervo Helander. For aldersgruppen 6-11 år.

  Dát lea máinnasgirji, mii doalvu lohkkiid girji mánáid ja Miige bussá fáru luonddus johttit ja doppe oaidnit ja vásihit unnit ja stuorát ipmašiid. Fáhkkestaga báktegaskkaid ihtet imaš ivdnás čuovggat. Ivdnesuonat bohtet báktesalvvuid gaska bávtti sisa.

  ISBN: 978-82-329-0553-9. Davvi girji, 2023. 38 sider. Innbundet. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Rakel-Iren Ø. L. Pedersen: Bådåddjon bööremes gejmere – Bodøs beste gamer

  Sørsamisk oversettelse av Bådåjo buoremus gæjmmár/Bodøs beste gamer (2022).

  Hendelsene i denne tospråklige romanen er lagt til Bodø.

  Boka forteller om Næjla og Sunna som begge liker å spille. De bestemmer seg for å delta i en spillekonkurranse på Stormen bibliotek en dag i oktober 2019. Og her begynner deres reise, om de virkelig kunne vinne denne konkurransen.

  Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kråik. Illustrert av Sissel Ringstad. For mellomtrinnet. Boka er også gitt ut i nordsamisk/norsk utgave.

  Gærja Næjlan jïh Sunnan bïjre mah lyjhkoeh spïeledh. Dah eajhnaduvvieh meatan årrodh aktene spïelegaahtjemisnie gærjagåetesne rïhkeden 2019. Jïh desnie dej feeleme aalka, mejtie buektiehtieh gaahtjemem vitnedh.

  Daate lea soptsese spïelemen jïh gaahtjemen bïjre.

  ISBN: 978-82-329-0600-0. Davvi girji, 2024. 80 sider. Innbundet. 349.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

 • Eivor Meisler: Mepusa og Adolf blir uvenner

  Tredje bok i Eivor Meislers serie om gårdskattene Mepusa, Adolf og Putin.

  Adolf har fått pelsen tilbake, etter den ydmykende kampen han tapte mot Kamikazepatruljen. Mepusa beordrer han ut for å fange mus igjen. Men Adolf blir så sint og lei seg at han stikker til kompisene i byen. 

  Livet som bakgårdskatt er ikke så kult som han husker det. Særlig når han møter på de uhyggelige bakgårdshundene i Gangsta Dogs. Han må også gjennom et skittent oppgjør med måsene i Drittskvadronen. 

  Men det er også fint å være sammen med kompisene som forstår han. Vil Adolf kjenne på at han noen gang vil hjem igjen?

  Boka er som de andre to bøkene gitt ut i nordsamisk oversettelse av Liv Tone Boine: Mepusa ja Adolf suhtadeaba (2023). Humor for småtrinn/mellomtrinn.

  ISBN: 9788282635523. ČálliidLágádus, 2024. 84 sider. Innbundet. 225.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blandt andre)

 • Doesteles Duvrie

  Sørsamisk oversettelse av Bjørnis kjører brannbil (2021).

  Brannbamsen Bjørnis elsker å kjøre brannbil, men en brannkonstabel kan også kjøre både bil, båt, dronebil og helikopter. Bli med Bjørnis når han kjører blant annet sekshjuling, stigebil og brannbåt.

  Hvert oppslag har en tilhørende historie. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

  Bjørnisprosjektet er et samarbeid mellom brannvesenet og Brannvernforeningen. Boka er skrevet og illustrert av Marte Gravseth Aspen og oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Pãiviö. For førskolebarn/småtrinn. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  ISBN:  978-82-94048-45-8. Gïelem nastedh, 2023. 23 sider. 50.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Mary Ailonieida Sombán Mari: Uhca meahcceruollaš Jákop – Háldáša Biggá guossis

  Det Lille Skogstrollet Jakob bor i skogen, under røttene til hans bestevenn Den Største Bjørka i skogen. Skogstrollet Jakob liker at det er frisk luft i skogen, rent kildevann som han kan drikke om morgenen og alle de fine fargene som han kan se på og bli i godt humør av.

  En dag da han leker i skogen så hører han en stemme som sier: Hei Jakob, og en sprudlende latter, men han ser ingenting annet enn en blåklokke som vaier i sommerbrisen. Til slutt klarer han å få øye på den lille feen Biggá.

  Jakob blir med henne på besøk til feenes rike. Mens de er der og ser på alt det morsomme som feene gjør, møter de selveste blomsterkongen. Han kommer ridende på sin staselige sølvrein. Når blomsterkongen løfter armen sin for å hilse på alle, så ruller det ut en gullmynt fra ermet hans. Og før Jakob og Biggá rekker å gjøre han oppmerksom på at han mistet gullmynten sin, så er han borte. Da må Jakob og Biggá lete etter han fordi de vil levere tilbake mynten han mistet.

  Illustrert av Laila Labba. Nordsamisk tekst. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet.

  Girjjis oahpásmuvvat Jákopiin gii orru vuovddis, dan Stuorámus soagi ruohttasiid vuolde. Soahki lea Jákopa buoremus ustit. . Jákopa mielas lea nu buorre go lea buhtes áibmu vuovddis, buhtes ájačáhci maid son beassá juhkat iđđes árrat, ja liiko daidda olu ivnniide maid son beassá návddašit ja movttáska dainna.

  Muhtin beaivvi go son lei stoahkamin vuovddis, de gullá jienaža mii huiká  “Hei Jákop“ ja gullá silges gávdnasa muhto ii oainne earágo alit biellorási mii sugada lávabiekkas.
  Viimmatge áicá son háldáša Bikká.

  Jákop vuolgá Bikká mielde háldášiid riikii. Go soai leaba háldášiid riikkas de oaidniba visot daid hearvás stohkosiid maid háldášat stohket, ja de oaidniba Rássegonagasa riide Silboniin. Go Rássegonagas seavvá dearvuođaid sutnuide, de su suojá siste fierrala golleruhta eatnamii.  Ovdal go Jákop ja Biggá háhppeheaba huikkádit ahte Rássegonagas láhpii iežas golleruđa, de lea jo gonagas jávkkihan.  Jákob ja Biggá ferteba vuolgit ohcat su vai beassaba addit sutnje golleruđa.

  ISBN: 978-82-329-0482-2. Davvi girji, 2024. 54 sider. Innbundet. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Gavpi blant andre

 • Juho Sire/Siri Broch Johansen: Ujus Unni

  Siri Broch Johansen har gitt ut barneboka Ujus Unni. Den handler om et bitte lite multbær som bor på myra sammen med andre multer, blåbær og blokkebær.

  Hun vil ikke bli større, og vil ikke bli spist. Hva skjer når hodet hennes likevel blir fullt av multesaft?

  Boka har tekst på nordsamisk og norsk bokmål og er illustrert av Monika Steinholm. Det er mulig å høre fortellingen og sanger her: https://www.youtube.com/watch?v=QEX15P2Rl4Q

  Ujus Unni lea bás luomečalbmi mii orru jeakkis eará luopmániiguin, sarridiiguin ja ehtemasaiguin. Son ii háliit stuorrut, iige borrot. Mii geavvá go Ujus Unni oaivi aŋkke devdojuvvo luomemáihlliin?

  Teaksta lea sámegillii ja dárogillii, ja sáhtát maiddái guldalit muitalusa ja lávlagiid dás: https://www.youtube.com/watch?v=QEX15P2Rl4Q

  ISBN: 978-82-8263-545-5. ČálliidLágádus, 2024. 36 sider. Innbundet. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre )

 • Fearánat Sámis/På eventyr i Sápmi

  Formålet med denne boka er at barn skal bli introdusert for samisk språk, kultur og samfunnsliv gjennom de to hovedkarakterene, kildinsamiske Moatren og markasamiske Niillas. Den kan brukes i samlingsstunder i barnehager, men er også egnet for barn i andre sammenhenger.

  Boken er bygget opp rundt de åtte samiske årstidene med en fortelling for hver uke, tilsammen 38 uker. Mange av fortellingene er basert på tradisjonelle samiske fortellinger fra ulike deler av Sápmi, det samiske bosetningsområdet i Norge, Sverige, Finland og Russland.

  Til hver fortelling er det valgt tre samiske ord eller begreper som er uthevet i teksten og illustrert med bilder. Målet er at barna skal kunne lære disse samiske ordene i løpet av ei uke. Det følger med forslag på aktiviteter til hver fortelling, samt en faktadel som utdyper temaene. Faktadelen er tenkt som kompetanseheving for barnehagelærere og lærere i småskolen, samt andre voksne.

  Heftet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Várdobáiki språksenter, Márkománák samisk barnehage i Tjeldsund kommune, Murmansk barnehage nr. 136, Murmansk pedagogiske college og Lujávri samisk kultursenter i Lovozero kommune i Russland.

  Boken er i A3-format og har fargerike illustrasjoner som gjør den egnet til fortellerstunder. Kunstbildene er laget av Drozdov Vladislav ved Murmansk pedagogiske college. Tekst på nordsamisk og norsk. Ann-Mari Thomassen og Sigrid Schrøder er redaktører.

  Videosnutt om Fearánat Sámis/På eventyr i Sápmi laget av Várdobaikki

  Ulbmil dainna mánáidgárdegirjjiin lea ahte mánát galget oahpásnuvvat sámegielain, kultuvrrain ja servodateallimiin váldopersovnnaid guoktá – gielddasámenieidda Moatrena ja márkosámebártni Niillasa báktu. Jurdda lea geavahit čoaggananbottuin mánáidgárddiin, muhto hiehpá nái mánáide ieža aktavuođain.

  ISBN: 978-82-998531-8-7. Várdobáiki sámi guovddáš, 2023. 80 s. 395.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)