Stikkord: mobbing

 • Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii

  Saia Stueng har gitt ut oppfølger til ungdomsromanen Hamburgerprinseassa (2017).

  Máren opplever det som hun hele livet har fryktet, og må bestemme seg for om hun vil leve med det eller dø. Hun gir livet en siste sjanse.

  Vi blir kjent med Márens barndom, med moren og årsaken til spiseforstyrrelsen. Nå er det ikke lenger Máhtte som bestemmer, nå har hevnen nettopp startet.

  Romanen handler om temaer som kjærlighet til samme kjønn, det å være annerledes, traumer, digital mobbing og om å finne livsgleden.

  Máren vásiha dan mas olles eallima lea ballan ja ferte mearridit áigu go eallit dainna vai jápmit. Son addá eallimii maŋimus vejolašvuoda.

  Mii oahpásmuvvat Márena mánnávuodain, etniin ja borranváttuid álgguin. Dál ii leat sat Máhtte gii mearrida visot, dál lea mávssaheapmi aiddo álgán.

  Romána giedahallá fáttáid nugo seamma sohkebeali ráhkesvuoda, earálaganvuoda, traumaid, digitála givssideami ja eallinmovtta gávdnama.

  ISBN: 978-82-329-0549-2. Davvi girji, 2023. 189 s. Innb. 299.- (kan kjøpes gjennom Gavpi, Biblioteksentralen og AdLibris).

 • Erlend Elias: Erlend Elias – fra Tysfjord til Tigerstaden

  Stylist Erlend Elias Bragstad er for mange kjent som realitystjerne, etter deltagelse i blant annet Farmen Kjendis. Han ble kåret til Norges mest innflytelsesrike homofile i 2015. Samtidig har han vært en synlig figur i det samiske miljøet, hvor han har tatt opp kampen mot fordommer både innad og utenfra. Bakgrunnen for det sterke engasjementet i disse sakene er Erlend Elias’ vanskelige oppvekst. Et seksuelt overgrep i ung alder utløste psykiske problemer og førte til mange turbulente perioder gjennom oppvekstår og voksenliv. I denne boken forteller han om utfordringene han har hatt, og hvordan han bevisst har valgt å ikke la det ta overhånd, men heller snu det negative til noe positivt. Boken er skrevet i samarbeid med Tone Solberg.

  Tynn, men sjarmerende: Bokanmeldelse: Erlend Elias: «Fra Tysfjord til Tigerstaden» (Sindre Hovdenakk, 03.05.19, VG)

  Ukebladaktig flatt, dødt og motstandsløst (Cathrine Krøger, 08.05.19, Dagbladet)

  Finnes også som e-bok: https://ebok.no/ebok/erlend-elias_erlend-elias/

  ISBN: 9788203297700. Aschehoug, 2019.  178 s. Innb. 349.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og adlibris blant andre)

 • Thomas Enger: Birolaš árbi

  birolas arbiNordsamisk oversettelse av Thomas Engers spenningsroman for ungdom Den onde arven (2014).
  16 år gamle Julia vokser opp hos bestefaren sin, og på skolen blir hun mobbet. Moren er innlagt på psykiatrisk og faren forsvant sporløst da hun var liten. Men en kveld da nordlyset åpenbarer seg på himmelen, finner hun en mystisk gjenstand som er nært knyttet til mørke hemmeligheter rundt farens forsvinning. En gjenstand noen er villig til å drepe for å få tak i.
  Oversatt til nordsamisk av Lill Hege Anti. Romanen er også gitt ut som E-bok i EPUB-format.
  16 jahkásaš Julie bajásšaddá ádjás luhtte, ja skuvllas son givssiduvvo. Su eadni lea buozas ja áhčči jávkkai go son lei unni. Su buoremus ustit lea bussá. Muhtun eahkeda go guovssahasat almmustahtte almmis, de gávdná imašlaš áđa mii rievdada su eallima oalát. Lea áhta mii hui čadnon sevdnjes čiegusvuođaide dasa go su áhčči jávkkai. Áhta man dihtii soapmásat vaikko gottášit nuppiid vai oččošit dan.
  ISBN: 9788232900763. Davvi girji, 2017. 360 s. Heftet. 199.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, norli og haugenbok)

 • A. Audhild Solberg: Riidu superbitchaiguin

  riidu-superbitchaiguinNordsamisk oversettelse av  Kampen mot superbitchene (2014) som er første bok i Solbergs populære romanserie om Anne Bea og hennes kamp mot superbitchene i klassen hennes. For aldersgruppen 9-12 år.
  Anne Bea er tolv år og nestnest nederst i bånnligaen i sjuende klasse. Uten bestevennen Nils hadde livet vært totalt krise. For ikke bare er hun lysår unna sjans på Magnus. To uker før høstens store happening, Talentkampen, havner hun midt i skuddlinja til klassens superbitcher! Å være annerledes er ingen spøk. Men har man en bestevenn, en kul tante og et skjult talent, kan man klare seg rimelig bra likevel.
  Oversatt til nordsamisk av Elle Márjá Vars.
  Ánne Bea lea guoktenuppelot jagi ja nubbinnubbin vuolemusas čihččet luohká vuolemusligas. Buoremus ustiba Niillasa haga livččii eallin áibbas kriisa. Ii dušše dat ahte sus ii leat ii veaháš ge doaivva fidnet Magnusa. Dušše guokte vahku ovdal čavčča stuorámus happeninga, Taleantagilvvu, šaddá son luohká superbitchaid bážáhahkii!
  ISBN: 9788232900220. Davvi girji, 2017. 248 s. Heftet. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok.no)

 • Jens Martin Mienna: In muital (lydbok)

  In muital lydLydbokversjon av Jens Martin Miennas roman In muital som handler om mobbing og dens virkninger. Romanen er lest inn av Niko Valkeapää. Nordsamisk.
  Hovedpersonen er Niillas som går siste året på barneskolen. Han er som de andre guttene og trives godt på skolen. Alt endrer seg når den nye gutten Mihkkal begynner på skolen og Niillas treffer han med en snøball.
  Jietnagirji. In muital lea muitalus givssideame birra, ja makkár váikkuhusat das leat. Niko Valkeapää lea lohkan.
  Muitalusa váldoolmmoš lea niillas. Son vázzá mánáidskuvlla lohppaceahkkis. Son lea dego eará bártnážat su skuvllas ja sus lea buorre dilli skuvllas. Niillasa eallin rievdá go ođđa lunta álgá skuvlii. Álggos Mihkkal ii oidno. Okta muohtačahki rievdada Mihkkala, ja dan muohtačagi bálkestii Niillas.
  ISBN: 978-82-999213-1-1. Bárus, 2014. 3 CD. 200.- (kan kjøpes gjennom Finnmark kontorservice i Kautokeino eller Karasjok)

 • Thorvald H. Barbo: En systemisk tilnærming til mobbing

  en systematisk tilnærmingTemahefte om mobbing som kollektiv handling. Forfatter har som mål å nå ut så bredt som mulig og til så mange som mulig slik at det kan bli et reelt supplerende verktøy til å forebygge og bekjempe mobbing som psykososialt samfunnsproblem.
  Når mobbing finner sted innenfor skole- og utdanningssystemet, er det en spesiell grunn til å stanse opp å tenke over hvilke konsekvenser dette kan få. Dersom en lærer eller en annen ansatt blir utsatt for mobbing ved en av våre skoler- og utdanningsinstitusjoner, kan det som er et helsetruende miljø for lærere og andre ansatte også skape utrygghet for elever og studenter gjennom skjult medlæring. Konsekvensene stanser aldri ved det som skjer på arbeidsplassen, men følger med den utsatte. Først til hjemmene, enten det er en voksen, mor eller far som blir mobbet på sin arbeidsplass, eller det er en elev eller student som blir utsatt. Senere er det naturlig at vi finner igjen spor av konsekvensene etter langvarig mobbing som uspesifiserte symptomer innenfor ulike statistikker over psykososiale problemer som tynger enkeltmennesker, familier og samfunnet som helhet både rent menneskelig og økonomisk, direkte eller indirekte.
  Norsk og nordsamisk tekst.
  Go skuvla- ja oahppovuogádagas givssiduvvo, de lea sierra ágga bisánastit ja smiehtastit mo dát sáhttá váikkuhit. Jus oktage oahpaheaddji dahje eará bargi givssiduvvo muhtin min skuvla- ja oahppoásahusain, de sáhttá dakkár biras mii bilida dearvvasvuođa oahpaheaddjiid ja eará bargiid gaskkas, maiddái dagahit eahpedorvvu oahppiide ja studeanttaide čiegus mieloahppama bokte. Váikkuhusat eai bisán goassige daguin mat leat bargosajis, muhto čuvvot gillájeaddji. Vuos ruovttuide, leš dal rávisolmmoš, eadni dahje áhčči guhte givssiduvvo bargosajistis, dahje oahppi dahje studeanta guhte dan vásiha. Lea dábálaš ahte guhkes givssideami váikkuhusaid maŋis báhcet eahpečielga dovdomearkkat máŋggalágan statistihkain psykososiála váttuid hárrái, mat leat lossadat ovttaskas olbmuide, bearrašiidda ja servodahkii oppalaččat, sihke olmmošlaččat ja ekonomalaččat, njuolga dahje eahpenjuolga.
  ISBN: 978-82-7374-949-9. Davvi girji, 2014. 50 s. 95.- (kan også bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no)

 • Jens Martin Mienna: In muital

  in-muitalUngdomsbok som tar opp de ødeleggende konsekvensene mobbing har for de som utsatt for det. Forfatteren ønsker også at boka leses av foreldre, lærere og andre som arbeider med barn og ungdom.
  Romanen handler om Niillas som går siste året på barneskolen. Han er som andre gutter på skolen og oppfører seg på samme måte som andre i klassen sin. Han har det fint på skolen, men det er inntil en ny gutt begynner på skolen. Den nye gutten Mihkkal, er i begynnelsen usynlig på skolen. En dag treffer en snøball han og det er Niillas som kaster den. Etter det skjer en stor endring i Mihkkals personlighet. Han blir skolens store skrekk, en djevel i menneskeskikkelse…
  Mienna er fra Kautokeino og arbeider til daglig som lærer der. Han har tidligere skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Nordsamisk tekst.
  Ilgadis, muhto hui buorre girji mii govvida givssideami váikkuhusaid. Oažžu olbmo jurddašit man garra eallima givssideapmi dagaha mánnái. Girji lea čállon nuoraide, muhto ávžžuhit váhnemiid, oahpaheddjiid ja earáid geat barget mánáiguin ja nuoraiguin lohkat dan. Girjji váldoolmmoš lea Niillas. Son vázzá mánáidskuvlla loahppaceahkis. Niillas lea dego eará bártnážat su skuvllas. Son čuovvola olbmáid, ja olbmástallá seamma vuogi mielde go earát klássas. Sus lea buorre dilli skuvllas, nu buorre go fal sáhttá. Muhto, nugo Niillas livččii ieš dadjan ja jurddašan; “Dilli ii leat juoga mii bistá, dat rievdá áiggi, birrasa ja olbmuid mielde”.
  Čállán ođđa girjjii (NRK Sápmi 05.09.12)
  ISBN: 978-82-999213-0-5. Bárus, 2012. 134 s. 230.- (kan kjøpes fra karabok.no)

 • Hadde jeg bare visst…fortellinger skrevet av unge mennesker for unge mennesker

  Antologi for ungdom med tekster skrevet av avgangselevene 09/10 ved Karasjok skole. Tekstene handler om vennskap og svik, mobbing og vold, popularitet og avvisning, og evnen til å tilgi og be om tilgivelse. Tekst på norsk og nordsamisk.

  I boken er det med en læreveiledning der det er satt opp ett opplegg for hvordan man kan jobbe med disse temaene i skolen.

  Girjjis leat čállosat maid nuorat, Kárášjoga vuođđuskuvlla 10 .luohkkálaččat 09/10, leat čállán nuoraid várás. Girji lea ustitvuođa ja behtolašvuođa birra, givssideami ja veahkaválddálašvuođa birra, bivnnutvuođa ja ja hilguma birra.

  Girjjis lea maiddái oahpaheaddji bagadus. Das gieđahallo mo bargat dáinna fáttáin skuvllas.

  ISBN: 978-82-7374-832-4. Davvi girji, 2011. 112 s. 195.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok.no)

 • Anne Lene Turi & Margrethe Bals: Sii gehčče eará guvlui – mii lea givssideapmi ja movt dan bisseha

  Fagbok for ungdom med mobbing som tema. Formålet med boka er å få i gang tanker om mobbing og oppfordrer elever og lærere til å tenke over og diskutere hva som er mobbing og hvorfor vi mobber. De fleste – både barn, ungdom og voksne opplever mobbing – som et stort problem både i skolen og i samfunnet forøvrig.

  Boka er skrevet av Anne Lene Turi og Margrethe Bals som har flere års erfaring som ungdomspsykologer. Nå har de doktorgradstipendiat og jobber som psykolger ved Tromsø universitetssykehus.

  Jos buohkaid guottut ja dagut rivdet givssideami ektui, de sáhttá bissehit ja eastadit givssideami. Girji lea nuoraid várás. Ulbmilin lea oažžut johtui jurdagiid givssideami birra. Maiddái galgá girji hástalit ohppiid ja oahpaheddjiid jurddašallet ja digaštallet mii givssideapmi lea, ja manne mii givssidit. Buohkat, sihke mánát, nuorat ja rávisolbmot leat vásihan givssideami. Dat lea maiddái skuvllaid ja servodaga váttisvuohta.

  Anne Lene Turi ja Margrethe Bals leaba 2003 rájes bargan mánáid- ja
  nuoraid psykologan. Dál leaba doavttirgráda stipendiáhtat ja bargaba psykologan Tromssa Universitehta buohcceviesus.

  ISBN: 978-82-8263-016-0. ČálliidLágádus, 2010.  200,-