Saia Stueng har gitt ut oppfølger til Hamburgerprinseassa (2017).

“Dette var ingen vanlig kveld, dette var den siste kvelden da alt var ved det normale og trygt. Den kvelden da alt ble snudd på hodet. Mitt liv endret seg, og mor ble som en fremmed person..”

Máren opplever det som hun hele livet har fryktet, og må bestemme seg for om hun vil leve med det eller dø. Hun gir livet en siste sjanse. Vi blir kjent med Márens barndom, med moren og årsaken til spiseforstyrrelsen. Nå er det ikke lenger Máhtte som bestemmer, nå har hevnen nettopp startet.

«Før jeg rekker å tenke på noe som helst, så kommer Ánne nærmere meg og kysser meg. Verden stopper opp, og virvelvinden i meg stilner.»

Romanen handler om temaer som kjærlighet til samme kjønn, det å være annerledes, traumer, digital mobbing og om å finne livsgleden.

Ii dát lean dábálas eahket, dát lei dat manimus eahket goas buot lávii leat dábálas ja oadjebas. Dat eahket go buot rievddai. Mu eallin rievddai ja eadni sattai amasolmmozin.»

Máren vásiha dan mas olles eallima lea ballan ja ferte mearridit áigu go eallit dainna vai jápmit. Son addá eallimii maŋimus vejolašvuoda. Mii oahpásmuvvat Márena mánnávuodain, etniin ja borranváttuid álgguin. Dál ii leat sat Máhtte gii mearrida visot, dál lea mávssaheapmi aiddo álgán.

«Ovdal go háhppehan jurddasit dobbelii, de boahtá Ánne lagabui ja cummesta mu. Máilbmi bisána, ja jorribiegga mu siste golke.»

Romána giedahallá fáttáid nugo seamma sohkebeali ráhkesvuoda, earálaganvuoda, traumaid, digitála givssideami ja eallinmovtta gávdnama.

ISBN: 978-82-329-0549-2. Davvi girji, 2023. Heftet. 265.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen). Boka er også gitt ut som ebok: Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii (2023). ISBN: 978-82-329-0548-5.