Stikkord: miljøvern

 • Kathrine Nedrejord: Alt for flokken – Eallu mu váimmus

  Kathrine Nedrejord har gitt ut sin sjette ungdomsroman. Denne handler om en ufrivillig aktivist, forbudt kjærlighet og en reinflokk i fare.

  Elle på 17 år er ingen aktivist. Alt hun vil, er å ta over reinflokken til faren. Men det er andre krefter med mye penger som er ute etter beiteområdene deres. Uten dem, mister de alt.

  Elle kan ikke la det skje. Hun må kjempe imot, og hun kan absolutt ikke la smilet til miljøaktivist-kjæresten til venninna hennes distrahere henne for mye …

  For aldersgruppen 12-16 år. Norsk tekst.

  Også utgitt som e-bok.

  Å kjempe for et samisk liv (Morten Olsen Haugen, 06.02.24, Barnebokkritikk)

  Treffer nåtida med roman om naturvern og samisk identitet (Karen Frøsland Nystøyl, 17.01.24, Vårt Land)

  ISBN: 978-82-03-45150-8. Aschehoug, 2024. 222 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Niillas Holmberg: Underfoot

  Engelsk gjendiktning av Niillas Holmbergs diktsamling Juolgevuođđu (2018).

  Verket er et poetisk manifest som framhever betydningen av kontakten mellom menneske og jorda, det som har verdi for framtiden. Boken fremholder betydelsen av naturbasert tradisjonskunnskap samtidig som den stiller spørsmål om den passer inn i den moderne tiden og tankesettet.

  Diktsamlingen er også gitt ut på finsk: Jalkapohja (2019) og norsk: Såle (2020).

  Engelsk gjendiktning av Jennifer Kwon Dobbs og Johanna Domokos.

  In Underfoot, Holmberg asks what prevents an industrialized nation-state from achieving its desire to extract maximum resources.

  His answers are people and their connection with land.
  Writing in Northern Sámi, he creates a world of symbols to enact the challenges of maintaining an immediate relationship with land in the midst of ongoing settler colonialism and displacement.

  Specifically, Underfoot summons readers to return to their feet because that’s where we’re constantly in contact with the ground. The book’s antagonist, the shoemaker, markets comfort and warmth. The moment that we put on the shoe is when we offer ourselves to capitalism and mechanization. That’s when we replace our values of sustainability and communality with egoism and individuality.

  The poetry is interwoven with illustrations by Sami artist, Inga-Wiktoria Pave.

  Underfoot by Niillas Holmberg (Graziano Krätli, World Literature Today).

  Underfoot is on the longlist for the 2023 National Translation Award in Poetry.

  ISBN: 9781945680557. White Pine Press, 2022. 100 s. 240.- (kan kjøpes gjennom AdLibris)

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & ladtetje

  Sørsamisk oversettelse av Linne & loddi (2022).

  Bildebok om den samiske jenta Linne, og om hennes lyst til å bli kjent med naturen, og ta vare på den.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Illustrert av Judith Balaguero. Oversatt til sørsamisk av  Åse Klemensson, Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Linne lea vïjhten jaepien båeries. Dihte Saepmesne orre bijjene noerhtene. Akten biejjien gosse Linne skåajjesne vaadtsehtjeminir, rovnegas tjoejem gåvla.

  Dihte moeretsöölhke. Linne ladtetjem skåajjen sïjse dåerede jïh dellie aajhtsa moeretsöölhke viehkiem daarpesje. Skåajje gaarveneminie. Guktie Linne Maahta viehkiehtidh?

  ISBN: 978-82-93402-74-9. Giëlem nastedh, 2023.32 s. Innb. 70.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & Loddi

  Malin Roca Ahlgren har skrevet barnebok om å redde skogene.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Svensk tekst. Illustrert av Judith Balaguero. Bildeboka er faktagransket av blant andre Madeleine Renhuvud og Lene Cecilia Sparrok.

  ISBN: 9789188933867. Kikkuli förlag, 2022. 32 s. Innb. 244.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Bente Floer ja Linda Hansen: Juovva – Dáppe lean!

  Nordsamisk oversettelse av Steinura 1 – Her e Æ! (2017).

  Bente Floer og Linda Hansen fra Honningsvåg har skrevet  fire bøker om den miljøbevisste jenta Steinura. Temamessig tar de fire bøkene utgangspunkt i hver av de fire årstidene. Nå er første bok i serien gitt ut på nordsamisk.

  Juovva bor på Magerøya, og hun ønsker seg venner. Hun er skapt på Magerøya i et samspill mellom dyr og natur. Hun tar vare på naturen og hun liker ikke at mennesker kaster søppel. Dette er en fortelling om Finnmark, Magerøya, natur og miljøvern. Nordsamisk tekst. Bildebok for førskolebarn, småtrinn og mellomtrinnet.

  «Steinura» oversatt til samisk (Geir Johansen, 02.03.22, Ságat)

  Steinura som fikk ting til å skje (Geir Johansen, 02.11.17, Ságat)

  For aldersgruppa 3 – 10 år. Illustrert av Katarzyna Kapusta.

  ISBN:  978-82-690713-6-8. Linda Helen Hansen, 2022. 31 s. Innb.  190.- (Kan kjøpes gjennom Steinura (Facebook) og Biblioteksentralen)

 • Ole Mathismoen & Jenny Jordahl: Mii dat dalkkádat rievtti mielde lea?

  Nordsamisk oversettelse av Hva er greia med klima? (2019).

  En faktabok om natur og miljø, om hva som er i ferd med å skje med klimaet. Hvorfor det skjer, hva som blir konsekvensene og hva som eventuelt kan gjøres.

  Teksten og illustrasjonene er humoristiske, hvor illustrasjonene er i tegneseriestil med to gjennomgangsfigurer som forklarer og forenkler vanskelig stoff. Sakprosa for aldersgruppen 6-13 år.

  Faktagirji luonddu ja birrasa birra. Mii lea dáhpáhuvvamin dálkkádagain, manne nu dáhpáhuvvá, mat leat váikkuhusat ja maid sáhttit mii bargat dan ektui.

  Faktadieđut ovdanbuktojuvvojit somás ja álkkes vuogi bokte sárggusráidun.
  ISBN: 978-82-329-0302-3. Davvi girji, 2021. 80 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Rita Sørly: Ábiid plástihkat/Plasten i havet

  Forsker og forfatter Rita Sørly har kommet med oppfølger til Namako og tentaklene/ Namako ja bivdojuolggit (2018).

  Forskerne Aihe og Whina reiser sjøveien fra Otago på New Zealand til Gamvik i Norge. De skal delta på en konferanse der og undersøke en gåsenebbhval som har strandet i fjæra. Hvalen bor på dypet i tropiske vann. Hva har ført hvalen helt til Gamvik på Finnmarkskysten?  På turen opp til Norge reiser de med båt og skal forske på plast i sjøen hele veien opp til Norskehavet og Gamvik.

  Sørly har gitt ut boka i samarbeid med forelegger og forfatter Rauni Magga Lukkari som har oversatt til nordsamisk. Boka er illustrert av den kjente illustratøren og forfatteren Malgorzata Piotrowska.

   Aihe ja Whiva oahpás­muvvaba boggi dillái ábis (Astrid Helander, 21.10.20, Ávvir)

  Dutkkit Aihe ja Whina johtiba mearaid mielde Otagos, New Zealanddas gitta Norgii. Soai áiguba dutkat muohtofávrofállá mii lea rievdan fiervái. Fállá ruoktun leat trohpalaš ábit. Manin son fális rievddai nie guhkás, gitta Gáŋgaviikka fiervái?

  ISBN: 978-82-92473-37-5. Gollegiella, 2020. 55 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Niillas Holmberg: Jalkapohja

  Finsk gjendiktning av Juolgevuođđu (2018) som er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020.

  Verket er et poetisk manifest som framhever betydningen av kontakten mellom menneske og jorda, det som har verdi for framtiden. Boken fremholder betydelsen av naturbasert tradisjonskunnskap samtidig som den stiller spørsmål om den passer inn i den moderne tiden og tankesettet.

  År etter år kjemper samer mot utnyttelsen av deres land; det være seg gruver, jernbane, eller vindkraftparker. Hvem er det som kan hindre industrisamfunnet i å fullstendig utnytte og ødelegge markene? Ingen andre enn lokalbefolkningen. Men det svaret gjelder bare om befolkningen har bevart kontakten med landet.

  Runokokoelma Jalkapohja alleviivaa ihmisen ja maan välistä yhteyttä. Se ylistää luontoon liittyvää perinnetietoa ja samalla kyseenalaistaa sen soveltuvuutta moderniin aikaan ja mieleen.

  Runoissa herätään lahoavien kengännauhojen myhäilyyn, toivotaan kynäksi sulkaa joka löytyy ilmasta. Niistä jäsentyy maayhteys, joka tarkoittaa velvollisuudentunnetta suojella ympäristöä sen uhkatekijöiltä. Jalkapohja julistaa, että meidän on palattava jalkoihin, koska ne ovat yhtymäkohtamme maahan. Vastavoimakseen jalat saavat suutarin, jota tiirat nousevat vastustamaan luontoaktivistien lailla.

  Arktiseen maisemaan, koivujen ja lintujen rinnalle, tiiviissä runoissa nousee kieliterminologia; entisajan muistelun sijaan etsitään hukassa olevaa preesensiä ja avataan modernia saamelaisuutta. Kirjan on kuvittanut Saamenmaan uuden polven kuvataiteilija Inga-Wiktoria Påve.

  ISBN: 9789512415236. Gummerus, 2019. 144 s. Heftet. 259.-

 • Niillas Holmberg: Såle

  Norsk oversettelse av Juolgevuođđu (2018) som er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020. Poeten Endre Ruset har gjendiktet til norsk i samarbeid med Niillas Holmberg selv.

  Såle er poetisk manifest som framhever betydningen av kontakten mellom menneske og jorda, det som har verdi for framtiden. Boken fremholder betydelsen av naturbasert tradisjonskunnskap samtidig som den stiller spørsmål om den passer inn i den moderne tiden og tankesettet.

  År etter år kjemper samer mot utnyttelsen av deres land; det være seg gruver, jernbane, eller vindkraftparker. Hvem er det som kan hindre industrisamfunnet i å fullstendig utnytte og ødelegge markene? Ingen andre enn lokalbefolkningen. Men det svaret gjelder bare om befolkningen har bevart kontakten med landet.

  Boka er gjennomillustrert av Inga-Wiktoria Påve. Illustrasjonene er viktige for bokens helhet. Gjennom boken, side etter side løper en ubrutt linje som danner en sirkel.

  Boka er også oversatt til finsk: Jalkapohja (2019) og engelsk: Underfoot (2022)

  ISBN:978-82-90625-98-1. DAT, 2020. 144 s. Heftet. 195.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og gavpi.org)

 • Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes

  Etter den fjerde internasjonale urfolkskonferansen knyttet til sosialt arbeid, konferansen «Alta 2017», er nå en antologi med tekster knyttet til konferansens tema utgitt. Tekst på engelsk.

  Konferansen spurte om hvordan marginalisering og ekskludering av urfolksstemmer kan oppdages, forhindres og leges. Konferansen inviterte også deltakerne til å delta i en dialog om bruk av forsoning og dekolonisering som en gjenopprettende praksis. Målet er å gi ny kunnskap om de koloniale aspektene i vår mangfoldige historie, og å bevisstgjøre hvordan arven fra kolonialismen fungerer på makro- og mikronivå, og i politikk, hverdagsmøter, engasjement og lidelse.

  Redaktørene for antologien er to UiT-ansatte, dosent Jan Erik Henriksen fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid og professor Britt Kramvig fra Institutt for reiseliv og nordlige studier, samt forsker Ida Hydle fra OsloMet

  I innledningen til boka slår redaktørene fast at urfolk over hele verden er nært knyttet til naturen. Felles for urfolk er frykten for ødeleggelsen av hele planeten. Miljøforkjempere og urfolksaktivister er bekymret over hastigheten plyndringen av naturressurser har fått.

  Boka har kapitler om Khoisan-folket i Sør-Afrika, om globaliseringens pris for urfolk på Turtle Island i USA, om selvstyre og indre justis i reindrifta i Norge, om barnefattigdom i de samiske kjernekommunene og om et helt spesielt prosjekt i sørsame-området hvor man har undersøkt tilgangen til offentlige velferdstjenester. Her er også et kapittel om rasisme og kampen mot rasismen i Australia for å finne veien til en fremtid uten rasisme og med håp for avkoloniserte områder.

  The 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference hosted by UiT The Artic University of Norway asked how the marginalization and exclusion of indigenous voices can be detected, prevented and healed. The conference also invited participants to take part in a dialogue on the use of reconciliation and decolonization as a restorative practice, Our aim is to provide new knowledge on the colonial aspects of our diverse histories, and to raise awareness of how the legacies of colonialism operate at macro and at micro-levels, and in politics, everyday life encounters, engagements and suffering. This conference anthology attempts to address the consequences of colonial violations, both in the past and in the present, and argues that new knowledge and practices are needed to restore indigenous ways of being, of living with each other and of living well and sustainably on and with the land.

  The editors of this cross-disciplinary anthology are Norwegian Arctic University professors. All have specialized in decolonization and indigenous issues.

  ISBN: 9788281043923. Orkana, 2020. 304 s. Heftet. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre )