Stikkord: identitet

 • Elin Anita Sivertsen: Samisk ungdom – mellom tradisjon og modernitet? – unge samers identitet (masteroppgave)

  Masteroppgave i kulturhistorie skrevet ved Universitetet i Oslo, Institutt for kulturhistorie og orientalske språk, høsten 2009 av Elin Anita Sivertsen.

  Oppgaven handler om hvordan det er å være ung same i dag. Ved å snakke med samiske ungdommer om deres liv, har hun bidratt til å belyse hvilke utfordringer dagens unge samer opplever knyttet til det å være flerkulturelle i et moderne samfunn. Oppgaven setter fokus på temaer som oppleves problematiske knyttet til identitet og etnisitet, men gir også eksempler på hvordan ungdommene opplever sin egen bakgrunn som en ressurs.

  Hun ser på hvordan ungdom som definerer seg som samer på ulike måter kommuniserer en samisk identitet til andre og hvordan følelsen av samisk identitet formidles i en moderne storsamfunnskultur. I oppgaven blir det tydelig hvordan tradisjoner er en del av den moderne samiske ungdomsidentiteten. Analysen viser at å være samisk ungdom i dag både kan oppleves som utfordrende og positivt.

  Veiledere: Liv Emma Thorsen og Thomas Hylland Eriksen.

  Institutt for kulturhistorie og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 2009. 129 s.

  Tilgjengelig elektronisk i PDF: Samisk ungdom – mellom tradisjon og modernitet?

 • Anders Larsen: Beaiveálgu – jietnateáhter

  Hørespillet Beaiveálgu er dramatisert på grunnlag av den første samiske romanen, Bæivve-alggo (Daggry), som Anders Larsen (1870-1949) fra Kvænangen skrev i 1912.

  Romanen forteller om fornorskningspolitikkens dårlige innflytelse både på verdsettingen av det samiske språket og samenes selvbilde.

  Hørespillet handler om den sjøsamiske gutten Ábo Eira. Vi følger ham fra barndommen av til han vender tilbake til hjemtraktene etter bylivet.

  Beaiveálgu jietnateáhter lea dramatiserejuvvon vuosttaš sámegiel romána, Bæivve-alggo vuođul, man Anders Larsen (1870-1949) čálii 1912:s.

  Jietnateáhter lea mearrasámi bártni Ábo Eira birra. Mii čuovvut su mánnávuođa rájes dassá go máhccá ruovttoluotta ruovttuguvlui maŋŋá gávpoteallima.

  ISBN: 978-82-7374-766-2. Davvi girji, 2010. 1 CD. 249.-

 • Anders Larsen: Beaiveálgu – jietnateáhter

  Hørespillet Beaiveálgu er dramatisert på grunnlag av den første samiske romanen, Bæivve-alggo (Daggry), som Anders Larsen (1870-1949) fra Kvænangen skrev i 1912.

  Romanen forteller om fornorskningspolitikkens dårlige innflytelse både på verdsettingen av det samiske språket og samenes selvbilde.

  Hørespillet handler om den sjøsamiske gutten Ábo Eira. Vi følger ham fra barndommen av til han vender tilbake til hjemtraktene etter bylivet.

  Beaiveálgu jietnateáhter lea dramatiserejuvvon vuosttaš sámegiel romána, Bæivve-alggo vuođul, man Anders Larsen (1870-1949) čálii 1912:s.

  Jietnateáhter lea mearrasámi bártni Ábo Eira birra. Mii čuovvut su mánnávuođa rájes dassá go máhccá ruovttoluotta ruovttuguvlui maŋŋá gávpoteallima.

  ISBN: 978-82-7374-766-2. Davvi girji, 2010. 1 CD. 249.-

 • Ann-Helén Laestadius: Sms:at Sophpparis

  Ungdomsboken Sms från Soppero av Ann-Helén Laestadius ble en uventet stor suksess når Podium ga den ut på svensk i 2007,  etter å ha vunnet barne- og ungdomsbokkonkurransen med tema Att vara ung same i dag. Ingen ventet at så mange skulle kjenne seg igjen i trettenårige Agnes’ identitetsproblemer. Nå er den endelig oversatt til samisk og  det både  til lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk. Sms:at Sohpparis er den nordsamiske versjon.

  Agnes lærer seg samisk smug og veldig spennende blir det når hun begynner å tekstmelde på samisk med en kjekk gutt fra morens hjemsted Soppero. Men vanskelige spørsmål dukker opp. Hvor samisk er egentlig Agnes og hvordan skal hun være som same? Og kommer hennes venner i Solna å forstå?

  Ann-Helén Laestadius er født i 1971 i Kiruna og  bosatt i Solna utenfor Stockholm hvor hun arbeider som journalist og forfatter. »Sms från Soppero« er hennes debutbok. Nå til sommeren kommer oppfølgeren »Hej vacker« .

  ISBN: 978-91-89196-46-9. Podium, 2010. 118 s. 140 SEK (nordsamisk versjon). OBS! opplaget på nordsamisk er trukket tilbake pga. dårlig  oversetting.

  ISBN: 978-91-89196-47-6. Podium, 2010. 128s. 140 SEK (sydsamisk versjon)

  ISBN: 978-91-89196-48-3. Podium, 2010. 110 s. 140 SEK (lulesamisk versjon)

 • Min mors hemmelighet (DVD)

  Hva skjer når du plutselig får vite at du er samisk – i voksen alder? I Min mors hemmelighet forteller regissør Ellen-Astri Lundby historien om sin mor: At hun var same. Dette var noe hun hadde fortiet i alle år. Dokumentarfilmens tema oppdagelse av identitet, om den harde fornorskningspolitikken, om skam og fortielse.

  Min mors hemmelighet vant samisk filmpris i 2009 og har vært vist både i Norge og utlandet og har høstet flere utmerkelser. Filmen har norsk, engelsk og nordsamisk tale. Engelske undertekter.

  Mii dáhpáhuvvá go fáhkestaga oaččut dieđu ahte leat sápmelaš rávisolmmožin?

  Dát filbma lea identitehta fuomašumi birra, garra stáhtalaš dáruiduhttin politihka birra, heahpada ja jávohisvuođa birra. Eatnán čiegusvuohta vuittii Sámi filbmabálkášumi 2009:is ja lea čájehuvvon sihke Norggas ja olgoriikkas. Filbma lea ožžon buori árvvu.

  Skammen ut av skapet (Aftenposten 25.01.09)

  Sonarfilm/Norsk filminstitutt, 2009. 52 min. 149.- kan bestilles på Filmbutikken (NFI)

 • Hege Siri: Et øyeblikk noen tusen år

  EtOyeblikkNoenTusenAar_storBoka til Hege Siri som besøkte Riddu festivalbibliotek i sommer er nå utgitt på Kolon forlag. Et øyeblikk noen tusen år handler om hennes jakt på identitet, om spennet mellom gammelt og nytt og mellom minoritet og storsamfunn. Hege Siris  sjøsamiske bakgrunn har gitt inspirasjon til mange av diktene. Diktene er skrevet med stor musikalitet og poetisk nerve.

  Anmeldelser:

  Vakker joik av Margoth Hovda-Lien (Nordlys)

  Mellom politikk og natur  – debutant med fengende diktpartier av Sindre Ekrheim (Bergens Tidende)

  ISBN: 978-82-05-35861-4. Kolon, 2009. Heftet, 56 s. 228.-

 • Magne Einejord: Áne sirddolaš

  ane_sirddolasRoman på nordsamisk om flyttsamejenta Áne som ideologisk, sosialt og geografisk stadig forflytter seg. Fra et liv som tjenestejente på en gård i Alta havner hun i Skånland under evakueringa av Finnmark og Nord-Troms. Hun velger bort sin samiske identitet for seg og sitt utenomekteskapelige barn og begynner å forakte samene i markebygdene. Etterhvert ender hun opp i nettopp markebygdene.

  Romána davvisámegillii Sis-Finnmárkulaš badjenieida Áne birra. Áne šaddá sihke sosiálalaččat, ideologalaččat ja geográfalaččat sirddolažžan. Son gártá biigán muhtun dállodoallái Áltái, ja evakuerejuvvui Skániid viervágággái. Áne válljii eret su ja su luovus máná sámi identitehta, ja álggi badjelgeahččat márkosápmelaččaid. Loahpas son šaddái orrut márkosámis.    

  ISBN: 978-82-91973-37-1. Skániid girjie, 2009. Pris/Háddi: 250.-

 • Magne Einejord: Áne sirddolaš

  ane_sirddolasRoman på nordsamisk om flyttsamejenta Áne som ideologisk, sosialt og geografisk stadig forflytter seg. Fra et liv som tjenestejente på en gård i Alta havner hun i Skånland under evakueringa av Finnmark og Nord-Troms. Hun velger bort sin samiske identitet for seg og sitt utenomekteskapelige barn og begynner å forakte samene i markebygdene. Etterhvert ender hun opp i nettopp markebygdene.

  Romána davvisámegillii Sis-Finnmárkulaš badjenieida Áne birra. Áne šaddá sihke sosiálalaččat, ideologalaččat ja geográfalaččat sirddolažžan. Son gártá biigán muhtun dállodoallái Áltái, ja evakuerejuvvui Skániid viervágággái. Áne válljii eret su ja su luovus máná sámi identitehta, ja álggi badjelgeahččat márkosápmelaččaid. Loahpas son šaddái orrut márkosámis.    

  ISBN: 978-82-91973-37-1. Skániid girjie, 2009. Pris/Háddi: 250.-

 • Håkon Rune Folkenborg: Nasjonal identitetsskaping i skolen – en regional og etnisk problematisering

  nasjonal_identitetsskapingSkolen er en viktig premissgiver for våre forestillinger om nasjonal identitet.  Samfunnsfaget har som en særlig oppgave å fortelle oss hvem nordmenn er og hva Norge er.  Forfatteren prøver her å se på om regionen Nord-Norge beskrives som en integrert del av norgeshistorien og hva som preger omtalen av samene.

  Samisk kultur og historie har i dag en selvsagt posisjon i skolens læreplanverk. Ved gjennomgang av skolens skiftende samfunnsfaglige læreplaner,  ønsker forfatteren å vise endringene i skolemyndighetenes syn på den samiske befolkningen.

  ISBN: 978-82-7389-131-0. Eureka læremiddelserie 4/2008. 84 sider. Pris: 160.-

 • Ann-Helén Laestadius: SMS från Soppero

  smsUngdomsroman med forelskelse, vennskap og det å være ung same som sentrale temaer. Vi møter 13-årige Agnes som bor i nærheten av Stockholm og lærer seg samisk i smug. En dag mottar hun en sms på samisk fra en ukjent gutt fra morens hjemplass Soppero i Nord-Sverige. Det blir opptakten til en søt forelskelseshistorie som utvikler seg når Anges reiser opp til Soppero på ferie.  Det oppstår konflikter der med hennes kusine og venninne om Agnes samiske identitet og hvordan vil vennene hennes i Solna forholde seg til Agnes som same? Agnes er en modig ung jente som velger å gå sine egne veier.

  Ann-Helén Laestadius vant med denne romanen barnebokkonkurransen «Att vara ung same idag».  Svensk tekst.
  ISBN: 978-91-7108-518-4. Podium, 2007. Pris: 159,90