Stikkord: antologier

 • Anarâškielâ tihtâantologia

  Antologi i tre deler. Den inneholder 387 dikt skrevet på enaresamisk.

  I den første delen finnes 93 dikt skrevet av Marja-Liisas Olthuist. I den andre delen er 204 dikt skrevet av Anja Kaarret.

  Tredje og siste del inneholder 90 dikt. Av disse har Mariann Aikio skrevet 49 dikt, og resten av andre.

  Enaresamisk tekst. Fabrizio Brecciaroli er redaktør.

  Anarâškielâ tihtâantologia lii kuulmâuáság antologia, mii siskeeld ohtsis 387 tihtâd. Taid anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Vuossâmuu uásist láá 93 tihtâd, maid lii čáállám Márjá-Liisá Olthuis. Nube uásist láá 204 tihtâd. Puoh tai tiivtâi čällen lii Anja Kaarret.

  Kuálmád já majemuš uási siskeeld 90 tihtâd. Tain 49 tihtâd lii čáállám Mariann Aikio, já loopâid láá čáállám eres tivtâsteijeeh. Stuárráámuu uásán čällein tiivtâi čäällim lii lamaš äigiájánâs, mut muáddi antologian väljejum tiivtâ láá šoddâm jyehilágánijn anarâškielâ kuursâin.

  ISBN 978-95-27477-04-5. Anarâškielâ servi, 2022. 289 s. innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

 • Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

  “Ordagrant” er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

  Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

  Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

  Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

  “Bágos báhkuj” la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

  “Sánistat sátnái” lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

  “Baakoste baakose” lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

  ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

 • Čális fal! – čoakkáldat

  Antologi med tekster skrevet av deltakerne i  Cális fal! -forfatterutdanningen.

  Samlingen inneholder dikt, noveller, fortellinger og ordtak. Tekstene har unge voksne /voksne som målgruppe.

  Prosjektet startet opp i 2015 av Sametinget i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening/Sámi Girječálliid Searvi (SGS). Sistnevnte har hatt det faglige ansvaret. Čális fal! har vært gjennomført 3 ganger. Prosjektet er nå avsluttet og Sámi allaskuvla har overtatt studiet og innlemmet det i deres studietilbud.

  Formålet med prosjektet var å stimulere til flere samiske skjønnlitterære bokutgivelser ved å rekruttere forfattere som skrev på samisk. Prosjektet vektla å utvikle forfatterskap, og med det heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere.

  Nordsamisk tekst. En av tekstene er på sørsamisk (Sombyen Stig Eebre).

  Bidragsyterne er: Risten Biret Elle Eira, Marianne Solbakken Boine, Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Ánne Márjá Guttorm Graven, Mai-Lis Eira, Ingá Máret Gaup-Juuso, Sombyen Stig Eebre, Johan Kitti, Kirsi Máret Platto, Katri Somby, Sara Kristine Vuolab, Ellen Oddveig Hætta, Edel Máret Gaino, Marianne Siri, Ánná Kaisa Paratapuoli, Inger KristinaGaup-Kaseka, Laila Susanne Sara Oskarsson, Anne Solfrid Nymo Olli, Liv Tone Boine, Saia Marilena Stueng,  Ingá Elin Marakatt og Marit Kisten Guttorm.

  Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal (ved sametingsråd Maja Kristine Jåma, 12.09.22)

  Máret Ánne Sara har laget forsidebildet.

  Sámi Girječálliid Searvi, 2022. 207 s. Innb. (kan bestilles fra Sametingets bibliotek)

 • Luomeparadiijas/Cluodberry Paradise – An Open Out Publication

  Antologi med tekster på nordsamisk og norsk av Mai Elise Hammer, Camilla Tranås Kristiansen, Ingá Elin Marakatt, Anne Solfrid Nymo Olli, Anonymous, Elina Waage Mikalsen, Helvi Skittmyrstrupen, Hilde Skanche Pedersen og Katarina Dorothea Isaksen. Ánne Márjá Guttorm Graven var redaktør og oversetter til samisk.

  Flere av de tekstene er originalskrevet på nordsamisk. De norske tekstene er oversatt til nordsamisk. Tekstene viser en bredde og variasjon i språklig uttrykk og tema, og er skrevet av etablerte samiske kunstnere så vel som yngre og uetablerte.

  Seksjon kunst- og kulturutvikling Troms initierte et samarbeid med Open Out festival i Tromsø og støttet utgivelse av en samisk publikasjon med tekster fra samiske kunstnere og forfattere.

  Open Out er en festival med fokus på queerness, både som i seksuell orientering, og queer i betydningen av å tenke utenfor boksen, utfordre dominerende narrativer, og gi plass til et mangfold av stemmer i samfunnet.

  Open Out with Mondo Books, 2022. 63 s. Heftet. MONDO Books er distributør og finnes hos Mondo Books, Tromsø kunstforening.  Kan også bestilles fra: jasmina.bosnjak@tffk.no

 • Stemmer fra Sápmi – beretninger fra et stjålet land

  Oversettelse til norsk av Inifrån Sápmi – vitnesmål från stulet land (2021).

  Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har blitt fortrengt, og de har blitt beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker denne historien samene, og hvordan står det egentlig til i de samiske samfunnene i dag?

  Boka består av over tjue tekster om det å bli berøvet sin identitet, vokse opp uten å kunne sitt eget språk, om ikke å bli oppfattet som samisk nok – tekster om å bære på flere kulturelle identiteter, og om undertrykkelse og motstand før og nå.

  Samene er et av verdens urfolk og hadde sitt hjem i Sápmi lenge før nasjonalstatene fantes. Landområdet deres er grenseoverskridende og strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. De har en kollektiv historie og felles hukommelse. “Stemmer fra Sápmi” er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid.

  Tekstene er skrevet av Anna-Lill Drugge, Patricia Fjellgren, Niilas Helander, Lis-Marie Hjortfors, Roman Lakovlev, Pedar Jalvi, Sofia Jannok, Elin Anna Labba, Ann-Helén Laestadius, Ella-Maria Nutti, Outi Pieski, Katarina Pirak Sikku, Lea Simma, Sigbjørn Skåden, Niillas Aslaksen Somby, Inga Marja Steinfjell, Karin Stenberg, Paulus Utsi, Nils-Aslak Valkeapää, Áilu Valle, Oktjabrina Voronova, Annica Wennström, Helga West og Åsa Össbo.

  Patricia Fjällgren og Marlin Nord er redaktører. Oversatt til norsk av Inger Sverreson Holmes.

  ISBN: 978-82-530-4327-2. Pax, 2022. 190 s. Innb. 389.- (kan kjøpes gjennom Gavpi, Biblioteksentralen, Adlibris og Haugenbok blant andre)

 • Duodji Reader : guoktenuppelot čállosa duoji birra sámi duojáriid ja dutkiid bokte maŋimus 60 jagis / a selection of twelve essays on duodji by Sámi duojárat and writers from the past 60 years

  Boka inneholder essays fra elleve prominente samiske akademikere, håndverkere og forfattere fra nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk område. Tekstene er skrevet på de samiske språkene i tillegg til engelsk. Gunnvor Guttorm og Harald Gaski er er redaktører.

  Boka inneholder også mange fotografier av duodji av fra over 30 av samtidens samiske håndverkere.

  Lanserer Duodji Reader (Hannah Persen, 06.02.22, Ságat)

  The craft practices of Indigenous peoples from all over the world have been getting increased attention and appreciation globally over the last few decades. It has also become a topic that has occupied its fair share of discourse in academia and in art education. As a contribution to this interest in Indigenous art and crafts practices, we offer this book on Sámi duodji.

  Duodji is the artistic crafts form of the Indigenous people of the European Arctic. Duodji refers not only to the end result, the finished object itself, but also describes the whole process – from the incipient idea to the final product. Duodji demonstrates a holistic circle of creation, how nature and humans collaborate in recognising, visualising, and shaping items that serve the need for both practical use and aesthetic form.

  The publication is edited by the professors Gunvor Guttorm and Harald Gaski, and contains essays from eleven prominent Sámi scholars, duojárat, and writers from North, South, and Lule Sámi areas. The essays are presented in Lule, South or North Sámi as well as in English. The publication also contains a wide-ranging selection of photographs of duodji by more than thirty contemporary duojárat.

  The book is well-suited both as background and text material for education in crafts, as well as a resource for the theory and practice of Sámi duodji as an Indigenous art form with long roots in the Arctic North.

  ISBN: 978-82-329-0513-3. Davvi girji, 2022. 261 s. Innb. 350.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Myths, Tales, and Poetry – from Four Centuries of Sámi Literature

  Antologi med samiske tekster i engelsk oversettelse. Utvalget av tekster er hentet fra de siste 400 år. Her finnes samiske fortellinger og poesi som skildrer alt fra hvordan verden ble til, hvordan Sápmi ble bebodd og til fortellinger om hvordan samene har kjempet mot kolonisering og assimilering.

  Professor Harald Gaski er redaktør for antologien.

  This anthology presents Sámi oral and written texts from the last four hundred years – Sámi narratives and poetry relating to the creation of the world, the inhabitation of Sápmi, and vivid accounts of how the Sámi have fought against colonization and assimilation.

  Beginning with the two seventeenth-century yoik poems that became renowned in Europe and inspired famous authors like Goethe, and continuing to prose and poetry of recent decades, the anthology highlights an enduring and distinctive Sámi voice in the world of literature.

  Provided with an introduction explaining the wealth and richness of the Sámi language as a treasure trove from which to develop modern Sámi prose and poetry, the anthology opens the riches of Sámi literature to readers, introducing a literature that is at once national, Nordic, and international.

  As the literature of an Indigenous people, Sámi prose and poetry also speaks to other Indigenous literary traditions and contributes to the growing global interest in Indigenous cultures and perspectives.

  Harald Gaski is a Professor in Sámi Culture and Literature at the Sámi University of Applied Sciences and at UiT The Arctic University in Norway.

  Thomas A. DuBois is a Professor in Folklore and Scandinavian Studies at The University of Wisconsin, Madison.

  ISBN: 978-82-8263-381-9. ČálliidLágádus, 2020. 219 s. Heftet. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og gavpi.org)

 • Samisk kamp – kulturförmedling och rättviserörelse

  samisk kampTrusselen om en gruveboom har ført til en mobilisering og blåst nytt liv i samisk aktivisme, hvor kampen om  Gállok i 2013 som en milepæl.

  Denne antologien fokuserer på identitetsspørsmål og maktforhold i samtiden, og på den kraft, de individuelle og kollektive strategier og det engasjement som finnes i Sápmi i dag. Den tar opp ulike former av motstand som kommer til uttrykk på internett, i kunsten og populærmusikken og hvordan protestene har blitt behandlet i media.

  Boka omtaler også fremgangsrike initiativ for revitalisering av samisk kultur der språket, reindriften, handverket, drakten og maten er sterke symboler for det samiske.

  Svensk tekst. Marianne Liliequist og Coppélie Cocq er redaktører.

  ISBN: 9789173272315. H:ström, 2017. 304 s. Heftet. 179.- (kan kjøpes fra adlibris og Tanum blant andre)

 • Sápmi i ord och bild II

  Sápsapmi-i-ord-och-bild-iimi i ord och bild del II er en antologi med rikt illustrerte artikler om musikk, jojk, duodji, historie og rasebiologi. Her finnes interessante tekster om samer i kunsten og samiske kunstnere og om samer i litteraturen og samiske forfattere.  Leseren får her innblikk i en minoritet sin kamp for sin eksistens og for sitt levesett mot majoritetsbefolkningens dominans og føringer.
  Boka følger opp Sápmi i ord och bild I (2015). Kajsa Andersson er redaktør for boka. Svensk tekst.
  Online Forlag, 2017. 768 s. Innb. 440.- kan bestilles fra: info@onlineforlag.se

 • Daniel Lindmark, Olle Sundström (red.): De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna

  Sedan tidigt 1990-tal har Svenska kyrkan varit engagerad i arbete för att skapa större utrymme för samers kultur och erfarenheter i gudstjänster och övrigt församlingsliv. Vid konferensen Ságastallamat hösten 2011 framförde samiska representanter krav på att Svenska kyrkan skulle klarlägga och erkänna de oförrätter som kyrkan utsatt samerna för genom historien. Fördjupad kunskap om de övergrepp som förekommit från kyrkans sida ansågs vara en förutsättning för en fortsatt försoningsprocess. Svenska kyrkans teologiska kommitté initierade därför ett vetenskapligt dokumentationsprojekt som inleddes senhösten 2012. Syftet med projektet var att ge en allsidig belysning av hur samerna och deras kultur påverkats av kyrkans verksamhet, men fokus skulle ligga på det som varit problematiskt.
  Antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna redovisar resultat från ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. I boken medverkar drygt trettio forskare med artiklar inom sina specialområden. Boken belyser kyrkans mission och undervisning bland samerna från medeltiden till 1900-talet. I särskilda artiklar specialstuderas hur kyrkan förhållit sig till samernas olika kulturella uttryck som jojken, trumman, nåjden, de heliga platserna, språket och namnskicket. I en sektion om kyrkan som myndighet behandlas hur kyrkan har avgränsat samerna som grupp i förhållande till näringsfång, ras och etnicitet samt hur kyrkan har hanterat frågor som samers fattigvård och samiska mänskliga kvarlevor. Inledningsvis redogörs för Svenska kyrkans förso- ningsarbete, som också placeras in i ett vidare sammanhang av nationella och internationella försoningsaktiviteter. Avslutningsvis presenteras hur relationerna mellan kyrkan och samerna har utformats i Norge och Finland samt inom de svenska frikyrkorna.
  Med sina 35 texter utgör denna antologi en unik källa till kunskap om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Boken avser bilda underlag för en fortsatt försoningsprocess, men den kan även med fördel användas i akademisk undervisning och forskning.
  Antologin har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström vid Umeå universitet. Lindmark är professor i kyrkohistoria och Sundström är docent i religionshistoria
  Förlag: Artos & Norma Bokförlag
  Antal sidor: 1138
  Bandtyp: Inbunden
  ISBN: 978 91 7580 795-9
  Övrig information: Boken är i två band.
  Boken kan beställas: Artos & Norma , Adlibris , Bokus