Stikkord: vold i nære relasjoner

 • Karen Anne Buljo: Nieguin nieiddaid niegut

  Karen Anne Buljo har gitt ut en prosa- og diktboka Nieguin nieiddaid niegut (I drømmene finnes jentenes drømmer). den har nordsamisk tekst og handler om vold og overgrep mot kvinner.

  I fortellingene kommer det frem nesten utrolig umenneskelighet. Diktene bringer frem stemmene til de tause kvinnene. Diktene myker ikke opp fortellingenes innhold, men gir bare et bilde av hvordan det er å overleve i et voldelig forhold, og å overleve, hvis man overlever.

  Det er iøyefallende hvordan kvinnen ikke er «et eget individ». Hun eies av hele slekta, og er på en måte alles tjenestepike, er alles trygghet og bærer på seg alles verdighet.

  Fortellingene fremhever det bildet at kvinnene ofte blir de skyldige hvis mannen er voldelig, eller hvis hun opplever vold på en annen måte. Stalloen er i blant oss også, og kvinnen må lide på grunn av at selv de nærmeste ikke støtter henne.

  Det siste diktet «Áhcážan» (Faderen) samler på en måte alle kvinnenes fortellinger og opplevelser – og viser at det er mulig å tilgi, som i seg selv er et kjempestort, men også et offer.

  Karen Anne Buljo alm­muha prosa- ja dikta­girjji Nieguin nieiddaid niegut. Dát girji lea olles­olbmuid várás ja lea veahka­válddá­laš­vuođa birra nis­son­olbmuid vuostá.

  Girjji muita­lusain boahtá ovdan measta jáh­ket­meaht­tun olm­moš­meaht­tun­vuohta. Divt­tat addet jávo­huv­von nisso­niidda jiena. Eai dat di­pmat muita­lusaid garra sis­doalu, eambbo govvi­dit mo lea vejo­laš veahka­válddá­laš dilis birge­hal­lat, ja ceav­zit.

  Čal­bmái­cuohcci lea mo nisu ii leat «ovt­tas­kas olm­moš». Son gulla olles soh­kii, ja lea muh­tin­láh­kái buoh­kaid biigá, lea buoh­kaid dorvu ja guoddá buoh­kaid árvvu. Muita­lusat buk­tet dan gova ahte nisso­nat gár­tet siva­lač­čat jos guoi­bmi lea veahka­válddá­laš, dahje jos eara­láh­kái vásiha veahka­válddá­laš­vuođa. Stállu lea min gask­kas maid, ja nisu gártá gil­lát go laga­muč­čat eai ge doarjjo su.

  Maŋi­muš dikta, «Áhcážan», ge muh­tin láh­kái čohkke buoh­kaid muita­lusaid ja vásá­husaid – ja ahte lea vejo­laš addit ándda­gas­sii, mii lea jo oalle stuorra dahku, ja oaf­far.

  ISBN: 978-82-329-0295-8. Davvi girji, 2023. 78 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Elin Hansen: Fremmed

  Sodankylä, Finland, i år 1843: Laura Einosdatter Riipi er fanget av vold og alkoholisme i ekteskapet, og når hun oppdager blåmerker på den eldste datterens arm, får hun nok. I et øyeblikk av desperasjon, legger hun i vei på en farefull reise til Finnmarkskysten, og finner tilflukt i et avsidesliggende fiskevær. Laura må nå kjempe for å beskytte seg og døtrene sine, og samtidig håndtere konsekvensene av det som har skjedd.

  Nye utfordringer og kulturelle forskjeller mellom nordmenn, samer og finner blir en del av hverdagen.

  Elin Hansen er opprinnelig fra Vadsø, nå bosatt i Bodø. Hun debuterte i 2019 med romanen Ildtunger, hvor handlingen er lagt til Vadsø under hekseprosessenes tid. Hun er medlem av Mun dajan – Foreninga samiske forfattere.

  Fremmed er også tilgjengelig som e-bok.

  ISBN: 978-82-691711-4-3. Elin Hansen, 2023. 179 s. Innb. 379.- (kan kjøpes gjennom blant andre: Biblioteksentralen, AdLibris og Norli)E-bok: 978-82-691711-50. E-Pub. 199.-(kan kjøpes gjennom bsebok, AdLibris og Norli blant andre)

 • Temarapport 2018 – Vold og overgrep i samiske samfunn

  temarapport 2018.jpgNorges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har gitt ut denne temarapporten som redegjør for myndighetenes menneskerettslige plikt til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep der den voldsutsatte er samisk.

  Rapporten gir en beskrivelse av situasjonen i dag. Hva hindrer den samiske voldsutsatte å søke hjelp, og hvilke tiltak har myndighetene iverksatt?
  Tilgjengelig elektronisk som pdf: Temarapport 2018 – Vold og overgrep i samiske samfunn

  Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, 2018. 46 s. Heftet. (trykt utgave kan bestilles fra info@nhri.no)