Kategori: Tidsskrifter/Áigečállosat

 • Samisk senters skriftserie. Nr. 23 (2023): Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn

  Bilde av polerte steiner i flere farger

  Nummer 23 av Samisk senters skriftserie.

  Denne publikasjonen er utarbeidet i forskningsprosjektet TRUCOM og er finansiert av Norges forskningsråd (2020-2024). Prosjektet har som hovedmål å se på hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen legger grunnlaget for sannhet og forsoning mellom samene og kvenene/norsk finnene på den ene siden, og majoritetsbefolkningen på den andre siden.

  TRUCOM ser på 1) prosessen som ledet fram til opprettelsen av kommisjonen, 2) hvordan kommisjonen løser sitt mandat, blant annet gjennom å studere kommisjonens samspill med ulike aktører i det offentlige rom, og 3) kommisjonens sluttrapport som legges fram 1. juni 2023.

  TRUCOMs forskning handler ikke om fornorskningspolitikken og konsekvensene av denne, men hvordan kommisjonen forstår sitt oppdrag og utfører sitt arbeid. Prosjektet er en respons på kommisjonens mandat hvor Stortinget uttrykker et ønske om at det gjøres følgeforskning og hvor kommisjonen oppfordres til å bidra til at slik forskning kan utføres underveis.

  Innledning av Eva Josefsen.

  Hans Kristian Hernes: Paradokser med en kommisjon.

  Elin Skaar: Kunnskap og forsoning

  Stein Roar Mathisen: Om fortellinger til kommisjonen i et maktperspektiv

  Kjell Olsen: Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?

  Else Grete Broderstad, Eva Josefsen: Sagt om kommisjonen: intervjudata og foreløpige funn

  Digital tilgang: https://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/issue/view/654

  UiT – Norges arktiske universitet.

 • Tidsskriftet UTMARK – Nr 1 2022 – Temanummer om vindkraft og reindrift

  Temanummer om reindrift under det grønne skiftet, med fokus på hvordan særlig vindkraft og andre arealinngrep endrer reindriftas bærekraft. Camilla Brattland og Vera Helene Hausner er gjesteredaktører.

  Tidsskriftet UTMARK er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

  Tidsskriftet UTMARK – Nr. 1 2022 – Temanummer om vindkraft og reindrift

 • Samiske rettsforhold – Ottar nr. 331, 3/2020

  Ottar 3/2020 er viet samiske rettsforhold.

  Spørsmålet om eiendomsretten til grunnen i Finnmark har engasjert mange, ikke minst historikere og jurister – og befolkningen i fylket. Finnmarksloven i 2005 erkjente at «Samene har kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av land og vann opparbeidet rettigheter til grunn i Finnmark» (§5). Dette har vært utredet siden 1980-tallet og behandlet rettslig både av Finnmarkskommisjonen og Høyesterett. Men fremdeles har man ikke avklart spørsmålet om hvilke rettigheter samene har til de ressursene som de har utnyttet over lang tid.

  Ivar Bjørklund er redaktør for heftet og har skrevet innledningen. Den inneholder artikler skrevet av Kirsti Strøm Bull, Mikkel Nils M. Sara, Øyvind Ravna og Jens Edvin A. Skoghøy.

  Tromsø museum – Universitetsmuseet, nr. 331- 3/2020.- 48 s. Bestilles fra ottar@uit.no

 • Bårjås 2019 – Bivo, bassesaje, dájdda ja silba/Varme, hellige steder, kunst og sølv

  Bårjås 2019 innholder 9 artikler om forskjellige temaer i tillegg til forordet skrevet av Oddmund Andersen, Sven-Roald Nystø og Ragnhild Lien Rahka. De fleste artiklene har parallelltekst på norsk og lulesamisk.

  Blant artiklene finner vi: Harrieth Aira: Samenes vinterbekledning; Marit Myrvoll: Samiske hellige fjell – en glemt kulturarv?; Sander Andersen og Linda Jessen: Tjubuk – samenes campingvogn og Ragnhild Lien Rahka: Fremveksten av lulesamisk koftesølv.

  Bårjås er et populærvitenskapelig tidskrift som utgis en gang i året av Árran – lulesamisk senter.

  ISBN: 978-82-7943-079-7. Báhko, 2019. 92 s. Heftet. 200.- kan bestilles fra Árrans nettbutikk)

 • Nils-Aslak Valkeapää “Samefolkets dreng” – Ottar 5/2019

  Ottar 5/2019 er viet Nils-Aslak Valkeapää som trolig er den mest innflytelsesrike samiske kunstneren som har levd.

  Heftet inneholder 7 artikler om Valkeapää skrevet av Harald Gaski, Ola Graff, Ole Henrik Magga, Seppo “Baron” Paakkunainen og Kjellaug Isaksen. Den inneholder også dikt fra Ruoktu Váimmus (Vindens veier) gjendiktet til norsk av Laila Stien.

  Ola Graff er redaktør for dette heftet og har skrevet innledningen.

  Tromsø museum – Universitetsmuseet, nr. 328- 5/2019.- 49 s. Bestilles fra ottar@uit.no

 • Fett – nr. 3 2018 (tidsskrift)

  forside fett 3.jpgDette nummeret av tidsskriftet fett er viet temaet urfolk og feminisme.
  Det er i år 101 år siden siden det første samiske landsmøtet, som fant sted i Tråante, eller Trondheim som det heter på norsk. Om laghalvparten av de oppmøtte var kvinner. Hvorfor snakkes det så lite om i den brede offentligheten?

  I bladet kan du blant annet lese et interjvu med frontkvinnene i Biru Baby og Eva Fjellheim og Susanne Normann forteller om sannhets-og forsoningskommisjonen. Kunstneren Andrea Seles Carlson skriver om å skape kunst under Trump og kannibalen som metafor for assimilering. Karoline Trollvik og Ragnhild Freng Dale om samisk kvinnekamp. I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi av Astrid og Ingrid Fadnes. Her er også et utdrag fra Ædnan skrevet av Linnea Axelsson.

  Kan bestilles fra: abonnement@fett.no

 • Sjamanisme – religiøse praksisar i samtida – Ottar 3/2018

  Ottar32018forsideOttar 3/2018 er viet sjamanismen som er en raskt voksende religion i den vestlige verden. 4 forskere og en sjaman kaster lys over religiøse forestillinger, kontekster og praksis i sjamanistiske miljø i Norden. Hvilke verdier og tankemåter er viktige og hva er rammene for denne typen religiøse uttrykk?

  Bidragsytere er: Trude Fonneland, Siv Ellen Kraft, Torunn Selberg, Eirik Myrhaug og Linda Annunen.

  Tromsø museum – Universitetsmuseet nr. 321 – 2018.- 47 s. Bestilles fra ottar@uit.no

 • Oainnus nr. 4; Govat ja muitalusat Sámi eallin gaskal 1910-1925/ Foto og fortellinger Samisk liv 1910-1925

  forside-foto-og-fortellingerFjerde nummer av Várdobáikkis skriftserie Oainnus forteller gjennom fotografier og fortellinger om hvordan livet var i de markesamiske bygdene i Sør-Troms og Nordre Nordland for 100 år siden.
  Heftet forteller om samisk bosetting og liv mellom 1910 og 1925. Det er også laget en utstilling til temaet produsert av Várdobáiki samiske senter, og er en del av markeringen av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Tekst på samisk og norsk.
  Movt leai eallin márkkogilážiin 100 jagi áigi? Boares govaid bokte, ja muitalusat čadnon olbmuide dain govain, beasat vilppastit ja oaidnit eallima 100 jagi dassái, Nuorta-Nordlándda ja OarjeRomssa sámi ássiide . Čálusráidu muitala maid sámi ássama ja eallima birra gaskal 1910 ja 1925. Lassin dása reidejuvvo vuosehus govaiguin ja teavsttaiguin. Čálusráiddu ja vuosehusa lea Várdobáiki sámi guovddáš buvttadan, oassin čalmmustahttimis 100 jagi ávvudeami dan vuosttaš sámi riikačoahkkima Troandimis 1917.
  ISSN 1892-2899. Várdobáikki, 2017. Heftet. 120.-

 • Bårjås 2016 – Subttasa/Fortellinger

  barjas-2016Bårjås er et populærvitenskapelig tidsskrift fra Árran lulesamiske senter.
  2016-nummeret inneholder 7 artikler skrevet av folk tilknyttet Árran lulesamisk senter. Blant annet harHarrieth Aira har skrevet om samiske kvinners historie, Oddmund Andersen har skrevet et sammendrag av et forskningsprosjekt om grenselostrafikken under 2. verdenskrig og Anne Kalstad Mikkelsen beskriver hvordan tabubelagte og kontroversielle temaer har stått i fokus på Árran lulesamiske senter gjennom årene.
  ISBN: 978-82-7943-057-5. Báhko, 2016. 106 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Árran lulesamisk senter)

 • Sámis – nr. 23 februar 2017

  samis22norDette er et spesialnummer på norsk av tidsskriftet Sámis i anledning hundreårsmarkeringen av det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.
  I dette nummeret presenteres en del av den tenkningen som lå bak den første samepolitiske mobiliseringen, samtidig som noen sentrale personer omtales nærmere.
  Sámis utkommer på de tre samiske hovedspråkene i Norge, nemlig nord-, lule- og sørsamisk, og er først og fremst et kulturelt og aktuelt tidsskrift
  ISSN: 0809-7410. ISBN: 978-82-8263-218-8. ČálliidLágádus – ForfatternesForlag, 2017. 88 s. 100.-