Stikkord: vindkraft

  • Tidsskriftet UTMARK – Nr 1 2022 – Temanummer om vindkraft og reindrift

    Temanummer om reindrift under det grønne skiftet, med fokus på hvordan særlig vindkraft og andre arealinngrep endrer reindriftas bærekraft. Camilla Brattland og Vera Helene Hausner er gjesteredaktører.

    Tidsskriftet UTMARK er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

    Tidsskriftet UTMARK – Nr. 1 2022 – Temanummer om vindkraft og reindrift