Stikkord: årbøker

 • Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok 2021

  13. utgave av Karasjok årbok er gitt ut.

  Denne inneholder artikler på nordsamisk og norsk. Blant annet om neste år feiring av samenes aller første kulturinstitusjon i Norge, De samiske samlinger som blir 50 år. Her er også pastor Helge Mæhlums rikt illustrerte reiseskildring oppetter Anárjokdalen i 1954 og Else Marie Isaksens fortelling om det å vokse opp i Karasjok-samfunnet som hørselshemmet.

  Mange spennende beretninger (Stein Torger Svala, Ságat, 10.12.21)

  ISSN: 0803-785X. Sámiid vuorká-dávviriid musea- ja historjásearvi Kárášjogas, 2021. 200.- Kan kjøpes gjennom Gavpi

 • Bårjås 2019 – Bivo, bassesaje, dájdda ja silba/Varme, hellige steder, kunst og sølv

  Bårjås 2019 innholder 9 artikler om forskjellige temaer i tillegg til forordet skrevet av Oddmund Andersen, Sven-Roald Nystø og Ragnhild Lien Rahka. De fleste artiklene har parallelltekst på norsk og lulesamisk.

  Blant artiklene finner vi: Harrieth Aira: Samenes vinterbekledning; Marit Myrvoll: Samiske hellige fjell – en glemt kulturarv?; Sander Andersen og Linda Jessen: Tjubuk – samenes campingvogn og Ragnhild Lien Rahka: Fremveksten av lulesamisk koftesølv.

  Bårjås er et populærvitenskapelig tidskrift som utgis en gang i året av Árran – lulesamisk senter.

  ISBN: 978-82-7943-079-7. Báhko, 2019. 92 s. Heftet. 200.- kan bestilles fra Árrans nettbutikk)

 • JÄMTEN 2016

  IMG_20160323_090650Årets Jämten bjuder in till fest!
  I alla tider har människor ställt till med kalas, festligheter och högtidliga firanden för att uppmärksamma viktiga händelser – både privata och offentliga. I årets Jämten får vi läsa om många olika sorters festligheter, så som hur barnkalas vuxit fram och förändrats, från tillställningar i hemmet till en business på barnvänliga platser.
  Bland mycket annat har också Bo Lundmark skrivit en artikel om Samernas björnfest
  ISBN:  9789179482534 192 sidor Förlag: Jamtli Förlag  Pris 375 SEK
  Boken kan beställas från förlaget,  Bokus eller Adlibris
  #samiskbibliotek #björnfest #fester

 • Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok 2015

  karasjok årbok 2015Den syvende utgaven av Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok har andre verdenskrig, evakueringa og tida etter med forsynings- og gjenreisningshjelp som hovedtema. Det fortelles om ulike fluktløsninger, hvordan de livberget seg og om reinraider som brakte nødvendige forsyninger til folket som hadde overvintret i gammer.
  Øvrig innhold i årboka er bl.a. fra tidlig 1900-tallet: Lokale foreningers virke, imponerende hager og helbredelsesformer. Dessuten om lokale smedhåndverkere og en gullgraver, og fra nyere tid om en modig kvinne som tar rattet i egen hånd. Årboka byr også på andre fortellinger, ulvehistorier og dikt.

  Leat jearahan nisson- ja almmáiolbmuid nuppi máilmmesoađis, eváhkos ja váráiduhttin- ja ođđasis huksenveahki áiggis. Muitaluvvo báhtaremiin meahcái, birgenlágiin ja heargeráidduin mat bukte heahtedárbašiid álbmogii geat dálvvi badjel ledje orrun gođiin.

  Jahkegirjji sisdoallun muđui lea ee. árrat 1900-logu áiggi servviid doaibmamis, hirpmahuhtti gilvvagárddiin ja dálkunvugiid birra Kárášjogas. Dasa lassin báikkálaš rávdeduojáriin ja golleroggis, ja ođđasat áiggis oavánis nissonolbmos guhte stivrrana váldá iežas háldui. Jahkegirji fállá maiddái eará muitalusaid, gumpeságaid ja divttaid.
  ISSN 0803-785X. Davvi girji, 2015. 60 s. 150.-

 • Åarjel-saemieh – Samer i sør: årbok nr. 11

  åarjel-saemieh arbok 11Rettigheter er et gjennomgående tema for denne utgaven av årboka. Artiklene  belyser temaet gjennom det arbeid som i dag pågår for å dokumentere, bevare og formidle kunnskap om sørsamisk kultur. Temaet belyses også fra et historisk perspektiv og fra et internasjonalt urfolksperspektiv. Museumsdirektør Birgitta Fossum er redaktør.
  ISBN: 978-82-93120-04-9. Saemien Sijte, 2013. 159 s. Innb. 345.-