Stikkord: underjordiske

 • Linda Trast Lillevik: Amina og Abel i dragekamp

  Linda Trast Lillevik har gitt ut fantasyfortelling om halvsøsknene Amina og Abel.

  Det er sankthansaften og lyden av en hund lokker Amina og Abel ut fra soverommet. De følger den vennlige hunden over ei bru, og på toppen av brua endres omgivelsene.

  Hunden Bamse sier at forhenget mellom deres verden og den underjordiske verden er trukket til side på jonsok, og at det derfor er ekstra viktig å vokte seg for farer på denne dagen.

  Bamse forteller om en ildsprutende drage som flyr over landsbyen. Trær tar fyr, og folk i landsbyen frykter at skogen skal forsvinne. Han ber Amina og Abel om hjelp til å beseire dragen.

  Vil flogrogna, ørnesteinen og angerstålet kunne beskytte dem i møte med den fryktinngytende dragen på Nonstind?

  Fantasy for små- og mellomtrinnet. Illustrert av Gustav Kvaal.

  Lofotforfatter med ny bok: Kjemper mot drager i ny fantasybok for barn (Sander Lied Edvardsen, 18.06.23, Lofotposten)

  ISBN: 978-82-93688-31-0.  Utenfor Allfarvei Forlag, 2023. 53 s. Innb. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, AdLibris og Akademika blant andre)

 • June Sommer Strask: Malene ja eatnanvuložat / Malene og de underjordiske

  June Sommer Strask nye tospråklige barnebok handler om et vanskelig tema – den handler om et barns frykt for en voksenperson.

  Malene er syv år. Hun bor sammen med mor, stefar og lillebror. I huset ved siden av bor far og bestemor áhkku. Så begynner fæle ting å skje. Far havner i koma. De må flytte. Og stefar forandrer seg, han brøler. En dag rømmer Malene. Midt ute i skogen snubler hun og besvimer. I drømme dukker det opp en koftekledd gammel dame. – Jeg er Málu, sier damen. Malene har hørt fortellinger om Málu. Familiens ulda-jente. Og nå sto hun der. Rett foran henne.

  Illustrert av Una Isailovic. Oversatt til nordsamisk av Máret Sara. For småtrinn.

  Hva er det nå jeg har gjort? (Elin Margrethe Wersland, 11.12.22, Ságat)

  ISBN: 978-82-7601-276-7. Iđut, 2022. 96 s. Innb. 269.- (kan kjøpes gjennom Adlibris, Biblioteksentralen)

 • Rauna Paadar-Leivo: Popo-bearraša fearánat álget

  Familien Popovitz har flyktet fra Kola-halvøya der merkelige skapninger forstyrret familien med sin brautende oppførsel. Familien klarer å komme seg over grenseelva til vestsiden i smug, og nå har de bosatt seg ved innsjøen der det er mye røye. De må forandre navnene sine slik at de ikke blir oppdaget. De blir familen Popo og stedet blir hetende Popo-bygda.

  Da barna Miko og Riina er på fisketur blir de kjent med jenta Sivi som bor under jorda. Hun forteller at de merkelige skapningene har flyttet til deres område også, men hennes familie vet hvordan de skal jage bort skapningene. Plutselig forsvinner Sivvi under jorda igjen. Miko og Riina forteller ikke om henne til de voksne, fordi de veldig gjerne vil møte henne igjen.

  Rauna Padaar-Leivo er fra finske side og har tidligere gitt ut flere bøker for barn på nordsamisk. Nordsamisk tekst. For småtrinn og mellomtrinn.

  Popo bearaš lea báhtaran Guoládatnjárggas gos ártegis Guržot muosehuhttet sin alla jienaineaset. Bearaš beassá suoli rádjejoga oarjjabeallái ja ássá Rávdojávregáddái. Sii fertejit rievdadit namaideaset vai eai gávnnahala. Sii šaddet Popo-bearaš ja gili namma Popo-gilli.

  Oaggunmátkkis Miko ja Riina oahpásnuvvaba imaš nieiddažii Siivi gii orru balssa siste. Siivi muitala Guržot leat johtán sin báikkiin maid, muhto sii máhttet vuojehit daid eret. Siivi jávkkiha fas balsii. Miko ja Riina eaba muital su birra ollesolbmuide, go soai háliidivččiiga fas oaidnalit suinna.

  ISBN: 978-82-329-0121-0. Davvi girji, 2022. 46 s. Innb. 240.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Elin Marakatt: Lilli, Lávre jah Sájvvuoålmmage/Lilli, Lávre och Saivofolket

  Elin Marakatts andre bok om Lilli.

  Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

  Tekst på umesamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

  ISBN: 9789188701787. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Elin Marakatt: Lilli, Lávre ja Sájvvoálmmuk/Lilli, Lávre och Saivofolket

  Elin Marakatts andre bok om Lilli.

  Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

  Tekst på lulesamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

  Oppfølger til Lilli, áddjá ja gouovsagis /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

  ISBN: 9789188701749. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Elin Marakatt: Lilli, Lávre jïh Saajvh/Lilli, Lávre och Saivofolket

  Elin Marakatts andre bok om Lilli.

  Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

  Tekst på sørsamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

  Oppfølger til Lilli, aajja jïh goeksegh /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

  ISBN: 9789188701770. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. . ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Elin Marakatt: Lilli, Lávre ja sáivoálbmot/Lilli, Lávre och Saivofolket

  Elin Marakatts andre bok om Lilli.

  Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

  Tekst på nordsamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

  Oppfølger til Lilli, áddjá ja guovssahas /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

  ISBN: 9789188701756. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. 26 s. ( Kan kjøpes gjennom Gavpi og Adlibris)

 • Mary Ailonieida Sombán Mari: Ammol jïh Plaaveaajkohke

  Sørsamisk oversettelse av Mary A. Sombys Ámmul ja alit oarbmælli (1976) / Ámmul og den blå kusinen (1977).  Boka regnes som den første samiske barneboka.  Historien handler om en ung gutts møte med sajve-folket, de underjordiske  i samiske sagn og myter.

  Ámmol er ute å gjeter reinflokken når han oppdager noen usedvanlig fine, lyse og umerkede reinsdyr. Han følger dem og møter huldrejentene Rød kusine og Blå kusine. Han gifter seg med Blå kusine, og spennende blir det når han skal være med å besøke hennes familie under jorda.. .

  Illustrert av Berit Marit Hætta. Helen Blind Brandsfjell har oversatt til sørsamisk. Boka er gitt ut  Gïelem nastedh og Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med forfatteren.

  Gellie hov soptsesh dej saajvi bïjre mah eatnemen nuelesne veasoeminie.

  Daate gærja lea noere baernien Ammolen bïjre gie krievviem ryöjnesje gosse aajhtsa geatjoesbieljieh ealoem. Dïhte dam dåerede jïh göokte saajvenïejth dïervesje. Rööpsesaajkohke jïh Plaaveaajkohke jïh dellie mij akt aalka deahpadidh.

  Tjaelije Mary Ailonieida Sombán Mari Sirbmeste, jïh daate sov voestes gærja.

  Guvviedæjja Berit Marit Hætta, Mázeste, jïh daate voestes gærja misse guvviedamme.

  ISBN: 978-82-93402-51-0. Gïelem nastedh, 2021. 25 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og  Saemien sijte)

 • Mary Ailonieida Sombán Mari: Ámmol ja Alitoarpmealli

  Mary A. Sombys Ámmul ja alit oarbmælli (1976) / Ámmul og den blå kusinen (1977) er nå gitt ut på nytt med moderne nordsamisk rettskriving. Boka regnes som den første samiske barneboka.  Historien handler om en ung gutts møte med sajve-folket, de underjordiske  i samiske sagn og myter.

  Ámmol er ute å gjeter reinflokken når han oppdager noen usedvanlig fine, lyse og umerkede reinsdyr. Han følger dem og møter huldrejentene Rød kusine og Blå kusine. Han gifter seg med Blå kusine, og spennende blir det når han skal være med å besøke hennes familie underjorda.. .

  Illustrert av Berit Marit Hætta. Boka er gitt ut  Gïelem nastedh og Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med forfatteren. Boka gis også ut i sørsamisk utgave: Ammol jïh Plaaveaajkohke. Nyutgivelsen ble lansert på Riddu Riđđus barnefestival 2021.

  Ulddat dáidet leat oahppásat juohke sápmelažžii, go sin sadji leamaš ja lea ain stuoris sámi máidnasiin.

  Nuorra sámi bárdni Ámmol lea guođoheamen go fuobmá geažotbealjat, jievja ealu. Son čuovvola dan, ja son deaivá uldanieiddaid Ruksesoarpmeali ja Alitoarpmeali, ja dáhpáhusat fierragohtet.

  Čálli Mary Ailonieida Sombán Mari, lea Sirpmás eret, ja dát lei su vuosttaš girji.

  Govvadeaddji Berit Marit Hætta lea Mázes eret, ja dát lei maiddái su vuosttaš girjegovvidan bargu.

  ISBN: 978-82-93402-54-1. Gïelem nastedh, 2021. 25 s. Innb. 100.- (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte, Gavpi og  Biblioteksentralen)

 • Siri Broch Johansen: Saran päiväkirja

  Siri Broch Johansens debutroman Sárá beaivegirji (2010) i finsk oversettelse.

  Far har fortalt Sara om en gammel gubbe som bor i Lárásbaktitunellen. 11. årige Sara får et spesielt forhold til Bákte-Lárás, som bor inne i berget, Lárás-bákti. For lenge siden ble han tatt av de underjordiske, og har siden bodd inne i berget. Sara blir veldig lei seg da faren ser seg nødt til å legge opp gårdsdrifta i Manndalen og sende hennes beste venn, kua Násti, til slakteriet. Han får ny jobb i Tromsø og begynner som ukependler. Men Sara finner trøst. I drømmene ser hun løsningen. Romanen er skrevet i dagbokform.

  Irene Piippola har oversatt til finsk.

  Sara asuu maatilalla lähellä Tromssan kaupunkia Pohjois-Norjassa. Hänellä on kavereita, rakkaita eläimiä, vanhemmat ja pikkuveli. Isä hoitaa maatilaa ja äiti on kyläkoulun opettaja. Elämä sujuu mukavasti kunnes Saran isä kertoo että hänen on lähdettävä ansiotöihin Tromssaan ja asuttava viikot poissa kotoa. Eläimet on vietävä teurastamoon. Näin tapahtuu monessa muussakin perheessä. Saran mieli on raskas mutta hän on myös vihainen. Jopa oma rakas Tähti-lehmä viedään pois.

  Sara on vihainen äidille ja isälle ja koko maailmalle eikä hän hyväksy tapahtunutta. Kun hän muistaa isän tarinan vanhasta ukosta, joka joutui maahisten maailmaan kauan sitten, hän alkaa toimia. Tarinan mukaan ukko asustelee kalliossa, jonne äskettäin louhittiin tunneli.

  Siri Broch Johansen (synt. 1967) on saamelainen kirjailija, näytelmäkirjailija, laulaja ja saamen kielen opettaja Norjan Finnmarkissa Tanassa. Broch Johansen kirjoittaa pohjoissaameksi. Häneltä on ilmestynyt tieto- ja kaunokirjallisia teoksia. Suomennos Irene Piippola.

  ISBN:9789523155084. Atrain kustannus, 2019. 75 s. Innb. 208.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)