Stikkord: barn

 • Beate Heide: Mun lean Kimme/Kim det er meg

  I denne tospråklige bildeboka får du to fortellinger om hvordan det er å være Kim.

  I den ene fortellingen kan du lese om gutten Kim som leker best med jenter og helst går i jenteklær. Snur du boka kan du lese fortellingen om jenta Kim som leker best med gutter og som helst går i gutteklær. Begge historiene handler om at man av og til føler seg annerledes. Av og til føles det som om ingen forstår deg. Men du er du, og du er god nok slik du er.

  Beate Heide har tidligere gitt ut flere tospråklige bøker for barn. Nordsamisk og norsk tekst. For førskolebarn og småskoletrinnet. Illustrert av Charlotte Helgeland.

  Girji lea gándda birra gean namma lea Kim. Son stoahká buoremusat nieiddaiguin ja háliida nieidabiktasiiguin gárvodit. Go jorgalat girjji, de beasat gullat nieidda birra gean namma lea Kim. Son stoahká buoremusat gánddaiguin ja háliida gándabiktasiiguin gárvodit. Muhtumin dovdá olmmoš iežas earáláganin. Muhtumin eai oro earát áddemin du. Muhto don leat don, ja leat doarvái buorre nie mo leat.

  Jente i gutteklær, gutt i jenteklær (Erlend Skjetne, 06.03.22, Ságat)

  – Muhtin mánát dovdet ahte sii eai gula dan sohka­beallái masa lea riegádan (Astrid Helander, 03.03.22, Ávvir)

  Ny bok om kjønnskreative barn: «Kim, det er meg».  (Nordnorsk forfatterlag)

  ISBN: 978-82-8263-476-2. ČálliidLágádus, 2022. 96 s. Innb. 285.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen , https://www.adlibris.com/no/bok/mun-lean-kimme-kim-det-er-meg-9788282634762Adlibris og  Gavpi)

 • Stephanie Mertins: Boađe, searvva don ge! – motorihkalaš ovdáneapmi mánáidgárddis: evttohusat sis- ja olgodoaimmaide birra jagi 4-6-jahkásaččaide

  Nordsamisk oversettelse av Stephanie Mertins Kom, bli med! (2012).  Boka omfatter en spennende samling med morsomme bevegelsesaktiviteter og bevegelseshistorier som er enkelt å gjennomføre i barnehagen, men også hjemme, med hovedfokus på psykomotorikk. Her skal det være gøy å erfare seg selv gjennom å være i bevegelse for både store og små!

  Førskolelæreren og bevegelsespedagog Stephanie Mertins ønsker å inspirere pedagoger, assistenter og foreldrene til en mer fysisk aktiv hverdag for barna med denne boka.

  Girjái leat cohkkejuvvon iesgudetlágán gelddolaš ja somás lihkandandoaimmat ja lihkandanmuitalusat maid lea álki mánáidgárddis lágidit, muhto maiddái ruovttuin. Psykomotorihkka lea girjji guovddázis. Galgá leat somá lihkadit, sihke smávibuidda ja stuorábuidda. Ovdaskuvlaoahpaheaddji ja lihkadanpedagoga Stephanie Mertins sávvá dáinna girjjiin inspireret pedagogaid, assisteanttaid ja váhnemiid eanet lihkadit mánáidguin árgabeaivvis.

  ISBN: 978-82-329-0115-9. Davvi girji, 2020. 82 s. Heftet. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Liv Vedeler: Stoahkan ja gulahallan – Vuosttaš ovdánanjagiid

  stoahkan_ja_gulahallanNordsamisk oversettelse av Lek og kommunkasjon i de første utviklingsår (1997). Håndbok og observasjonskjema for å kartlegge og stimulere nøkkelferdigheter for utvikling av lek, kommunikasjon og språk i barnets første leveår. Håndbok både for de som til daglig arbeider med barn og de som har ansvar for å tilby spesialpedagogisk hjelp.
  Girji lea veahkkeneavvu mainna sáhttá kártet ja stimuleret čoavddaproseassaid main lea mearkkašeapmi go galgá ovddidit stoahkama, gulahallama ja giela vuosttaš eallinjagiid. Giehtagirjji ja dárkunskovvi lea sihke sin várás geat beaivválaččat fuolahit máná, ja maiddái sin várás geain lea ovddasvástádus fállat earenomášpedagogalaš veahki. Dárkun ja mo pedagogalaččat geavaha stoahkama mánáide geain ii leat dahje geain lea juogalágan doaibmanhehttehus.
  ISBN: 987-82-8263-129-7. ČállidLágádus, 2013. 96 s. 100.-

 • Maria Kantuta Borda: Tett inntil/Lahkalaga

  Katalog til vandreutstillingen Tett inntil – bæring av barn i ulike kulturer laget av Samtidsmuseet for nordlige folk i Manndalen. Maria Kantuta Borda har hatt ideen til og skrevet tekstene til katalogen og utstillingen. Kurator Irina Haugane er redaktør. Katalogen har norsk og nordsamisk tekst.

  Tradisjonelle metoder for å bære barn praktiseres av kvinner i mange kulturer og spesielt blant urfolk. Utstillingen setter fokus på disse urgamle kunnskapene som fortsatt prakiseres i dag. Tett inntil dokumenterer og viser syv tradisjonelle bæremetoder og en nyere vestlig tilnærming som er inspirert av de tradisjonelle. Selve bæreteknikken, dens egenart og hvorfor den benyttes formidles i bilder og tekst.

  Blant disse bæremetodene er samenes gietkka. Andre bæremetoder som vises er inuittenes amauti, kayaposfolkets ayi, papuanernes bilum, quechuas llijllah, h’mongfolkets nyias og masaienes shuka.

  Samtidsmuseet for nordlige folk, 2012. 24 s. Innb. 130.- (kan kjøpes gjennom Save design)

 • Maria Kantuta Borda: Tett inntil/Lahkalaga

  Katalog til vandreutstillingen Tett inntil – bæring av barn i ulike kulturer laget av Samtidsmuseet for nordlige folk i Manndalen. Maria Kantuta Borda har hatt ideen til og skrevet tekstene til katalogen og utstillingen. Kurator Irina Haugane er redaktør. Katalogen har norsk og nordsamisk tekst.

  Tradisjonelle metoder for å bære barn praktiseres av kvinner i mange kulturer og spesielt blant urfolk. Utstillingen setter fokus på disse urgamle kunnskapene som fortsatt prakiseres i dag. Tett inntil dokumenterer og viser syv tradisjonelle bæremetoder og en nyere vestlig tilnærming som er inspirert av de tradisjonelle. Selve bæreteknikken, dens egenart og hvorfor den benyttes formidles i bilder og tekst.

  Blant disse bæremetodene er samenes gietkka. Andre bæremetoder som vises er inuittenes amauti, kayaposfolkets ayi, papuanernes bilum, quechuas llijllah, h’mongfolkets nyias og masaienes shuka.

  Samtidsmuseet for nordlige folk, 2012. 24 s. Innb. 130.- (kan kjøpes gjennom Save design)