Stikkord: psykologi

 • Kulturen som pasient : uvanlige møter for vanlige folk

  «Kulturen som pasient» tar for seg livssituasjoner som preges av tap. Den tematiserer direkte og indirekte sammenhengen mellom livsvilkår og helse. Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn.

  Psykiatriens møte med folkelig sykdomsforståelse er et av temaene. Helsetjenesten er opptatt av samfunnsforhold som påvirker folks livskvalitet. Men den er selv en faktor som påvirker folks helse negativt hvis den mangler blikk for pasientenes livssituasjon. Boka argumenterer på behovet for en helsetjeneste som er på høyde med pasientenes kulturelle bakgrunn. Den har sin faglige orientering i pedagogikk, psykologi, medisin, etnografi og medisinsk antropologi.

  Bidragene baserer seg på feltstudier blant nenetsere og evenere i Russland, samer og kvener i Norge, tyske migranter i Chile og alminnelige utfordringer i fag og institusjoner. Boka er resultat av et samarbeid mellom forskningsgruppa Pedagogisk antropologi ved UiT Norges arktiske universitet og Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge.

  Jens-Ivar Nergård og Piers Vitebsky er redaktører.

  ISBN: 9788215029023. Universitetsforlaget, 2019. 181 s. Heftet. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)

 • Liv Vedeler: Stoahkan ja gulahallan – Vuosttaš ovdánanjagiid

  stoahkan_ja_gulahallanNordsamisk oversettelse av Lek og kommunkasjon i de første utviklingsår (1997). Håndbok og observasjonskjema for å kartlegge og stimulere nøkkelferdigheter for utvikling av lek, kommunikasjon og språk i barnets første leveår. Håndbok både for de som til daglig arbeider med barn og de som har ansvar for å tilby spesialpedagogisk hjelp.
  Girji lea veahkkeneavvu mainna sáhttá kártet ja stimuleret čoavddaproseassaid main lea mearkkašeapmi go galgá ovddidit stoahkama, gulahallama ja giela vuosttaš eallinjagiid. Giehtagirjji ja dárkunskovvi lea sihke sin várás geat beaivválaččat fuolahit máná, ja maiddái sin várás geain lea ovddasvástádus fállat earenomášpedagogalaš veahki. Dárkun ja mo pedagogalaččat geavaha stoahkama mánáide geain ii leat dahje geain lea juogalágan doaibmanhehttehus.
  ISBN: 987-82-8263-129-7. ČállidLágádus, 2013. 96 s. 100.-

 • Aimo Aikio: Olmmošhan gal birge – áššit mat ovddidit birgema

  Boka undersøker og forklarer årsaker som gjør at samen overlever til tross for vanskelig livsomstendigheter. Grunntanken er å finne ut om man ved oppdragelse kan skape en slik person som klarer seg gjennom livet, finner sin plass i livet og ikke blir satt utenfor samfunnet. Kan man oppdragelsen påvirke slik at en person blir en som klarer seg?

  Dan čállosis guorahalan ja čilgen áššiid mat dagahit ahte sápmleaš birge vaikke eallindilli ii leat ovtto nu buorre. Birgema dagaheaddji aššiid lean geahčadan pedagogalaš fagaolmmožin ja lean figgan čilget man láhkai dat aššit ovdanit olbmo šattadettiin. Vuođđojurddan lea ohcalit leago bajásgeassimiin vejolaš ollet dakkár olbmui, gii birge eallimis, gávdná bures iežas saji eallimis iige guođahala eallimis doaresbeallái dahje servodaga olggobeallai. Sáhttágo bajásgeassimiin váikkuhit dasa ahte olmmoš šaddá dakkárin gii birge?»

  ISBN: 978-82-8263-006-1. CálliidLágádus, 2010.  183 s. 200.-

 • Aimo Aikio: Olmmošhan gal birge – áššit mat ovddidit birgema

  Boka undersøker og forklarer årsaker som gjør at samen overlever til tross for vanskelig livsomstendigheter. Grunntanken er å finne ut om man ved oppdragelse kan skape en slik person som klarer seg gjennom livet, finner sin plass i livet og ikke blir satt utenfor samfunnet. Kan man oppdragelsen påvirke slik at en person blir en som klarer seg?

  Dan čállosis guorahalan ja čilgen áššiid mat dagahit ahte sápmleaš birge vaikke eallindilli ii leat ovtto nu buorre. Birgema dagaheaddji aššiid lean geahčadan pedagogalaš fagaolmmožin ja lean figgan čilget man láhkai dat aššit ovdanit olbmo šattadettiin. Vuođđojurddan lea ohcalit leago bajásgeassimiin vejolaš ollet dakkár olbmui, gii birge eallimis, gávdná bures iežas saji eallimis iige guođahala eallimis doaresbeallái dahje servodaga olggobeallai. Sáhttágo bajásgeassimiin váikkuhit dasa ahte olmmoš šaddá dakkárin gii birge?»

  ISBN: 978-82-8263-006-1. CálliidLágádus, 2010.  183 s. 200.-