Stikkord: dinosaurer

 • Line Halsnes: Buosjes dinosávra

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

  Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

  Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

  Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

  ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

 • Line Halsnes: Buosjes dinosávra

  Lulesamisk oversettelse av Tøffe dinosaurer (2022).

  Bok om de syv tøffeste dinosaurene som bl.a. stegosaurus, triceratops, velociraptor og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. Illustrasjonene er fargerike, detaljerte og riktige, både hvordan de så ut utenpå og inni. Samtidig er det mye kul dinosaurfakta som gjør leseren både klokere og nysgjerrig.

  Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. Oversetter /Jårggåliddje Sivert Anders Kintel.

  Hans ja Ida sihtaba dunji vuosedit ietjasa buoremus dinosávrajt, dagu spinosaurus, velociraptor, triceraptops ja ájn vel. Muhtem nav stuoraga jut ednam skielbestij gå guohtsin. Nuppe vas njáhkin biráldis, ja adnin sihke såjijt ja dolgijt. Ruvvaláhkáj máhtá ietjat gåhtjudit dinosávrratjiehppen!

  ISBN 978-82-7943-213-5. Báhko, 2023, 48 s. Innb. (Kan kjøpes hos Árran – lulesamisk senter og Biblioteksentralen)

 • Lars Mæhle: Voejemegaahtjeme

  Sørsamisk oversettelse av Svømmekonkurransen (2019) som er andre bok i bildebokserien Dinosaurgjengen.

  Rasmus Rex er på stranda med familien sin og bestevennen, Trym. Rasmus er ikke så flink til å svømme. Storebror Robin utfordrer Rasmus og Trym til svømmekonkurranse. Det kan umulig gå bra. Ryktene om at det fins et sjømonster i vannet gjør det ikke bedre. Det blir en spennende svømmekonkurranse, med flere dinosaur-overraskelser underveis. «

  Dinosaurgjengen» er et dinosaurunivers fylt med spenning og humor. Serien følger Rasmus og vennene hans på små og store eventyr. Bak i boka får man også vite litt mer om dinosaurene som er med i historien

  Ejva-Krihke Jonassen som har oversatt til sørsamisk. For aldersgruppen 3-9 år. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Rasmus Rex lea gaedtesne sov fuelhkine jïh bööremes voelpine, Trym Troodone ektine.

  Rasmus ij leah dan væjkele voejedh, jïh gosse stoerre-vïelle Robin Rasmusem jïh Trymem voejemegaahtjemasse haasta, ij gujht dellie hijven gåaredh goh.

  Såaltji gaavhtan jaevriejïekngen bïjre ij gujht buerebe sjïdth. Gieltegs voejemegaahtjeme sjædta, ahkedh jienebi dinosaureierielimmiejgujmie…

  ISBN: 978-82-93402-72-5. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. Innb. 100.- (kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Saemien sijte )

 • Lars Mæhle: Munnie

  Første bok – Egget – i Lars Mæhles serie om Dinosaurgjengen i sørsamisk oversettelse.

  Rasmus Rex blir vekket av bestevennen sin, Trym Troodon. Han forteller at egget som mammaen hans har lagt er i ferd med å klekkes. Trym er spent på om det blir en dinosaurlillebror eller en dinosaurlillesøster. Trym og Rasmus tar snarveien gjennom den skumle Sumpskogen for å komme hjem til Trym. På veien møter de mange hindre og noen temmelig nifse dinosaurer. Vel fremme venter det enda en overraskelse.

  Illustrert av Lars Rudebjær. Oversatt til sørsamisk av Ejva-Krihke Jonassen. Bildebok for aldersgruppen 3-9 år. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  ISBN: 978-82-93402-68-8. Gielem nastedh, 2022. 45 s. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Saemien sïjte)

 • Conrad Mason: Dinosaurh

  dinsaurhSørsamisk oversettelse av Conrad Masons Dinosaurs (2010). Boka gir et spennende innblikk i dinosaurenes verden. Den kombinerer interessant informasjon med en enkel lesetekst for å inspirere ferske lesere. Illustrert av Daniel Howarth. Oversatt til sørsamisk av Anja Labj.
  For noen millioner år siden fantes det noen merkelige skapninger i verden. Det var dinosaurene…
  Boka er tidligere i år gitt ut i luesamisk oversettelse: Conrad Mason: Dinosávra (2017)
  Gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.
  ISBN: 978-82-93402-16-9. Gïelem nastedh, 2017. 43 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og Saemien sijte)

 • Conrad Mason: Dinosávra

  Dinosavra coverLulesamisk oversettelse av Conrad Masons Dinosaurs (2010). Boka gir et spennende innblikk i dinosaurenes verden. Den kombinerer interessant informasjon med en enkel lesetekst for å inspirere ferske lesere. Illustrert av Daniel Howarth. Oversatt til lulesamisk av May-Judith Amundsen.
  For noen millioner år siden fantes det noen merkelige skapninger i verden. Det var dinosaurene…
  ISBN: 978-82-7943-060-5. Árran, 2017. 43 s. Heftet. 100.-