Sørsamisk oversettelse av Svømmekonkurransen (2019) som er andre bok i bildebokserien Dinosaurgjengen.

Rasmus Rex er på stranda med familien sin og bestevennen, Trym. Rasmus er ikke så flink til å svømme. Storebror Robin utfordrer Rasmus og Trym til svømmekonkurranse. Det kan umulig gå bra. Ryktene om at det fins et sjømonster i vannet gjør det ikke bedre. Det blir en spennende svømmekonkurranse, med flere dinosaur-overraskelser underveis. «

Dinosaurgjengen» er et dinosaurunivers fylt med spenning og humor. Serien følger Rasmus og vennene hans på små og store eventyr. Bak i boka får man også vite litt mer om dinosaurene som er med i historien

Ejva-Krihke Jonassen som har oversatt til sørsamisk. For aldersgruppen 3-9 år. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Rasmus Rex lea gaedtesne sov fuelhkine jïh bööremes voelpine, Trym Troodone ektine.

Rasmus ij leah dan væjkele voejedh, jïh gosse stoerre-vïelle Robin Rasmusem jïh Trymem voejemegaahtjemasse haasta, ij gujht dellie hijven gåaredh goh.

Såaltji gaavhtan jaevriejïekngen bïjre ij gujht buerebe sjïdth. Gieltegs voejemegaahtjeme sjædta, ahkedh jienebi dinosaureierielimmiejgujmie…

ISBN: 978-82-93402-72-5. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. Innb. 100.- (kan kjøpes hos Biblioteksentralen og Saemien sijte )