Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran: Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

helse og omsorgstjenester til samiske eldreTemaheftet er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske universitet, på oppdrag av Helsedirektoratet, som en del av satsingen under Demensplan 2015. Arbeidet er gjort i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe med deltakere fra ulike samiske og helsefaglige miljøer.
Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre kan brukes i kombinasjon med organiserte opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, strukturert miljøbehandling og Etikkhåndboken.
Heftet anbefales også til personell i helse- og omsorgstjenesten som ikke deltar i slik opplæring, men ønsker kunnskap om samisk kultur i relasjon til sin arbeidssituasjon.
ISBN:9788280612427. Senter for omsorgsforskning Nord, UiT, Norges arktiske universitet. 74 s. heftet. 50.- (kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no)

Jovnna-Ánde Vest: Goldnan golleguolbanat

goldnanDen samiske forfatteren Jovnna-Ánde Vest fra Utsjok i Finland er klar med ny roman.  Han har gitt ut en rekke romaner etter debuten i 1988 med Čáhcegáddái nohká boazobálggis eller Reintråkket ender ved bredden som den heter på norsk. For hans siste bok til nå – Árbbolaččat 3 (Arvingarna 3) – ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2006.
Goldnan golleguolbanat (bleknede gullsletter) handler om den gamle og glemske Ánná som ikke fikk oppfylt drømmene sine da hun var ung. Hun ønsket å utdanne seg til sykepleier, men fikk ikke lov av sin far. Ánná måtte overta familiens butikk og etter farens ønske giftet hun seg nabogutten, Biehtár. Hun bor nå alene og har nesten aldri besøk. En smertelig og gripende fortelling om demensrammede Anna. Nordsamisk tekst.
Romána lea Ánná birra gii ii beassan nieguidis čađahit nuorran. Sus lei miella vázzit buohccedivššárskuvlla, muhto su áhčči, giehmánni, ii hálidan dan. Ánná šattai váldit badjelasas gávppi. Son náitalii ránnjá bártniin, Biehtáriin. Dása liikui su áhčči. Dál lea Ánná boarásmuvvan ja muittohuvvan. Son lea báhcán okto, eai ge olbmot šat gallet su. Ánná áhkku earáhuvvá olmmožin. Dat lea bávččagahtti lohkat Ánná birra ja dat čuohcá lohkkái.
Jovnna-Ánde vest almmustahttá čihččet romána (Yle Sápmi 12.11.14)
978-82-7374-896-6: Davvi girji, 2014. 224 s. 340.-