Stikkord: samer

 • Magne Hovden: Sameland

  Roy og Leif, to notorisk arbeidskye karer som jobber på Posten i Kirkenes, bestemmer seg for å åpne fornøyelsesparken Sameland i håp om å tjene raske penger på bekostning av japanske turister. At de mangler grunnleggende kunnskap om samisk kultur og forretningsdrift anses ikke som noen hindring. Men alt går ikke som planlagt.

  Hevnglade finner, en temperamentsfull russisk vodkaselger, en flaggstangsagende samehater, sjamanen Fredrik som liker å gå i kjole, en reinsdyrhatende reindriftssame og en kollega som planlegger å rane en pengetransport inngår i det fargerike persongalleriet i Sameland.

  Magne Hovden er bosatt i Kirkenes og har fått mye oppmerksomhet og gode kritikker for sin debutroman som er en underholdene røverhistorie fra Finnmark.

  Lett samemoro ( Dagsavisen)

  Fornøyelig tullball og velskrevet alvor (NRK – Litteratur)

  “Sameland” kan bli film  (NRK)

  ISBN: 978-82-03-19600-3. Aschehoug, 2010. 200 s. 288.-(Haugen bok)

 • Sámit bálvalusas Alaskas – Amerihká breavat” Nuorttanasttes 1901-1937

  Samene som reiste til Alaska i 1894 og 1898 for å tjenestegjøre for den amerikanske regjeringen var flittige brevskrivere. Brevene hjem sendte de til den da nystartete samiske avisa Nuorttanaste. Slik har vi i dag en unik historisk kilde med førstehånds informasjon om deres liv i nye og krevende omgivelser. Boken har også informasjon om tjenesten og  mange av brevskriverne. Aage Solbakk og John T. Solbakk er redaktører. Boken er på nordsamisk og er rikt illustrert med fotografier fra Alaska.

  1894 manai vuosttas sámi joavku Alaskii bálvalit Amerihká ráđđe-husa, 1898 manai stuorát joavku oktan herggiiguin. Alaskii fárren sápmelaččat čálle viššalit lohkkiidbreavaid Nuortta-naste aviisii. Čállosat leatbreavat ruoktot. Go daid sáddejedje aviissa bokte, de leat dát odne erenoamáš historjjálaš gáldun, mat fuomá-šahttet sin eallima doppe. Girjjis leat maiddái dieđut sin bálvalusa birra, ja breavačálliid duogážis ge. Girjjis leat olu boares alaskagovat.

  ISBN: 978-82-92044-59-9. CálliidLágádus, 2009. 156 s. 200.-

 • Øyvind Rundberg: Hutkkálaš vádjoldeapmi/En krativ vandring

  hutkkalas_vadjoldeapmiHutkkálaš vádjoldeapmi – luondu, kultuvra, ealáhus, sámi ássamat/En kreativ vandring – natur, kultur, næring, samisk bosetting er et flott illustrert og skrevet tverrfaglig læreverk som  beskriver natur, kultur og næring i nordområdene. Heftet har parallelltekster på norsk og nordsamisk og er bregnet for undervisning i skolene i Troms for elever fra 5. til 10. trinn i grunnskolen. Kan også brukes til samisk språkopplæring og til prosjektarbeid med samiske temaer. Heftet er skrevet av Øyvind Rundberg og Helge Guttormsen.

  Samenes måte å innrette seg på omtales fra de eldste tider og opp til i dag. Heftet beskriver naturfenomener som nordlyset, stjernehimmelen, midtnattsol og mørketid. Å vise sammenhenger mellom natur, kultur, tenkning og næringer er en av hensiktene med heftet.

  Heftet ble lansert i Kåfjord 22. september.

  ISBN: 972-82-91200-08-8 (feil ISBN). Kåfjord kommune/Sametinget, 2009. Pris/Haddi: 100.-

  Heftet bestilles fra: oyvind.rundberg@nordtroms.net/48158304