Stikkord: 1960-tallet

 • Rakel Solstad: I for internatunge (Epub)

  Roman som gir et innblikk i skolepolitikken i Finnmark i 1950- og 60-åra da en tredjedel av alle barn i fylket ble plasserte på internat.

  Motivet for internatbygginga var i tillegg til ønsket om at alle barn skulle ha skolegang, også et ønske om å fornorske den samiske og kvenske befolkninga.

  Romanen følger Elis, Arno, Frans og Máret som må reise fra sine familier for å bo på internat.  Her opplever de å måtte bo i utrygge omgivelser uten  gode omsorgspersoner rundt seg og blir snart klar over hvor stygge barn kan være mot hverandre.

  Det er en historie om hva det kan gjøre med et menneske det å  vokse opp under grov emosjonell omsorgsvikt.

  Rakel Solstad er fra Kiberg i Finnmark, nå bosatt i Trondheim. Tekst på nynorsk.

  ISBN: 9788252198317. Samlaget, 2019. 172 s. Innb. 188.- (kan kjøpes gjennom adlibris blant andre)

 • Rakel Solstad: I for internatunge

  Roman som gir et innblikk i skolepolitikken i Finnmark i 1950- og 60-åra da en tredjedel av alle barn i fylket ble plasserte på internat.

  Motivet for internatbygginga var i tillegg til ønsket om at alle barn skulle ha skolegang, også et ønske om å fornorske den samiske og kvenske befolkninga.

  Romanen følger Elis, Arno, Frans og Máret som må reise fra sine familier for å bo på internat.  Her opplever de å måtte bo i utrygge omgivelser uten  gode omsorgspersoner rundt seg og blir snart klar over hvor stygge barn kan være mot hverandre.

  Det er en historie om hva det kan gjøre med et menneske det å  vokse opp under grov emosjonell omsorgsvikt.

  Rakel Solstad er fra Kiberg i Finnmark, nå bosatt i Trondheim. Tekst på nynorsk.

  Romanen er også gitt ut som e-bok.

  ISBN: 978-82-521-9830-0. Samlaget, 2019. 172 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og adlibris blant andre)

 • Robert Paine: Camps of the Tundra – politics through reindeer among Saami pastoralists

  CampsOfTheTundraDenne boken er en sosialantropologisk studie i sosialt liv og politisk samhandling blant reindriftssamer i Kautokeino. Samene migrerer med reinsdyrsflokkene til sommerbeitet ved kysten hver vår, og tilbake til tundraen og vinterbeitet om høsten. Forfatteren har levd sammen med to grupper og studert hvordan samene forholder seg til hverandre i dette samfunnet, hvilke konflikter som kan oppstå og hvordan de hanskes med dem. Boken er først og fremst basert på forfatterens feltarbeid fra tidlig på 60-tallet. Har noter, litteraturliste og register. Engelsk tekst.

  Gitt ut i serien: Institutt for sammenlignende forskning. Serie B. (nr. 129).  295.- (Kan kjøpes bl.a. fra Haugen bok)

  ISBN: 978-82-7099-486-1. Novus Press, 2009.  149 s.