Stikkord: svangerskap

 • Anna Fiske: Guktie maanam darjodh?

  Anna Fiskes Hvordan lager man en baby? (2019) i sørsamisk oversettelse.

  Mange barn lurer på hvordan babyen kommer inn i mammas mage, hvem som kan lage en baby, og hvordan det egentlig gjøres. Gjennom lekne og fargerike illustrasjoner viser bilder og tekst helt konkret hvordan man lager en baby, enten det er på den «tradisjonelle» måten eller ved hjelp av prøverør. Boka ufarliggjør et evig aktuelt tema, og gir et utgangspunkt for videre diskusjon.

  Oversatt til sørsamisk  av Sara Marja Magga. Sakprosa for aldersgruppen 3-9 år.

  Datne aaj onne maana, maanetje, orreme.Gaajhkh almetjh leah maanetjh orreme. Men, guktie maanetjem darjodh?

  ISBN: 978-82-8263-473-1. ČálliidLagadus, 2021. 78 s. Innb. 299.-

 • Anna Fiske: Mo máná ráhkadit?

  Anna Fiskes Hvordan lager man en baby? (2019) i nordsamisk oversettelse.

  Mange barn lurer på hvordan babyen kommer inn i mammas mage, hvem som kan lage en baby, og hvordan det egentlig gjøres. Gjennom lekne og fargerike illustrasjoner viser bilder og tekst helt konkret hvordan man lager en baby, enten det er på den “tradisjonelle” måten eller ved hjelp av prøverør. Boka ufarliggjør et evig aktuelt tema, og gir et utgangspunkt for videre diskusjon.

  Oversatt til nordsamisk av Liv Tone Boine. Sakprosa for aldersgruppen 3-9 år.

  Mo máná ráhkadit? Girječálli čalmmustahttá gažaldagaid maid buot mánát imaštallet: Mo šaddá mánná eatni čoavjái? Gii sáhttá máná ráhkadit, ja mo dát aitto dáhkko?Ealas ja ivdnás govaid bokte čájeha Fiske juste  mo máná ráhkadit, leaš dal árbevirolaš vugiin dahje koanstavugiin. Girji addá áigeguovdilis fáddái buori liibba váhnemiidda ja mánáide vuogas vuođu viidát ságastallamii.
  ISBN: 978-82-8263-432-9. ČálliidLágádus, 2021. 78 s. Innb. 299.-
 • Øyemor- fødselsfortellinger fra Sápmi/Čalbmeeadni – riegadahttinmuitalusat Sámis/Eyemother – birth stories from Sápmi

  Denne boka inneholder fødselsfortellinger fra tiden rundt svangerskap og fødsel.  Gjennom fortellinger møter du kvinner som har født barn i Sápmi i løpet av de siste hundre årene. Kvinnene forteller om sine gleder og sorger, og du kan lese om hjemmefødsler, navnedrømmer, dåpstradisjoner, folketro og hvordan kulturen rammer inn menneskelige relasjoner. Fortellingene gir utttrykk for holdninger, verdier og praksiser som er sentrale i kvinners verden og i samisk kultur.  Boka inneholder også en fotografiserie av Mari Karlstad som viser kvinneportretter fra Sápmi.

  Boka er redigert og utgitt av SaraNord DA, en interesseorganisasjon som ble stiftet i 2005 og har som formål å støtte prosjektutvikling og formidling av fødselskultur og fødetradisjoner i nord. Øyemor er rettet mot et bredt publikum og spesielt mot de som studerer og arbeider med kvinnehistorie, kvinnehelse og jordmorfag i et kulturelt perspektiv eller i et urfolksperspektiv.

  Alle tekstene er i norsk, nordsamisk og engelsk versjon.

  ISBN: 978-82-303-1119-6. SaraNord DA, 2010. 347 s. 400.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

 • Karin Bjørset Pedersen: Niehkomáilbmi

  Niehkomáilmmis, imašlaš sajis, stoagada Imre lihkolaččat iežas skihpáriin Leah:ain. De ovtta beaivvi ferte Imre guođđit Niehkomáilmmi. Son lea ožžon oktavuođa iezas bearrašiin nuppe bealde. Doppe – min máilmmis – muhtun bearaš vuorddaša jagi stuorámus juovlaskeaŋka – ođđa máná.  

  Čálli Karin Bjørset Persen orru Leavnnjas  Porsáŋggu gielddas. Govvadeaddji lea Edith Flåten.

  Marit Kirsten Guttorm lea jorgalan Eventyrlandet davvisámegillii.

  Geahčča maid:  En drøm blir til virkelighet (Alternativ.no)

  ISBN: 978-82-7374-769-3. Davvi girji, 2009. 46 s.  Haddi: 150.-

 • Karin Bjørset Persen: Eventyrlandet

  En tankevekkende og spennende fortelling om hvor barn egentlig kommer fra. I Eventyrlandet der barna Imre og Leah bor er det fint å være, men Imre vet at han snart skal reise videre. På den andre sida – i vår verden – venter en familie på årets største julegave: et nytt familiemedlem.

  Boka er skrevet etter inspirasjon av en drøm forfatteren selv hadde og som et slags svar på døtrenes spørsmål da hun var gravid med et nytt barn. Hvor kommer barna fra før de kom inn i magen til mor? Karin Bjørset Persen,  opprinnelig fra Sør-Trønderlag,  bor i Lakselv i Porsanger kommune. Boka er illustrert av Edith Flåten.

  Boka er også utgitt i nordsamisk oversettelse (Niehkomáilbmi) av Davvi girji.

  Drøm blir til virkelighet (Alternativ.no)

  ISBN: 978-82-92783-19-1.  Trane forl., 2009. 51 s. Pris: 198.-