Stikkord: gutter

 • Atle Berge: Birk ja Barcelona-vehka

  Lulesamisk oversettelse av Birk og Barcelona-gjengen (2011).

  I den første boka i serien om Barcelona-gjengen er Birk ny i byen og på leit etter nokon å spele fotball med. Etter å ha bede helten Messi om hjelp møter han Barcelona-gjengen, seks gutar som er minst like glade i fotball og Barcelona som han sjølv. Men har dei plass til ein ny spelar på laget? Birk må verkeleg vise kva han er god for!

  Oversetter på lulesamisk Alfred Mikkel Kuoljok.

  Egner seg for dei som begynner å knekke lesekoden, men som enda ikkje er uthaldande i lesinga. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet.

  Birk le esski stádaj jåhtåm ja åhtsåmin roahttotjiektjamguojmev. Maññela gå le Messi-mihtogis viehkev ádnum, de iejvvi sån Barcelona-vegav, guhttasav gudi lijkkuji bállov tjiektjat ja Barcelonav tjuovvu degu sån iesj. Valla le gus ájn aktaj sadje? Birk hæhttu almma vuosedit majt sån buktá!

  Jårggåliddje Mikkel Alfred Kuoljok.

  Mánájda gudi li låhkåt oahppamin. Álkkes teaksta ja suohtas gåvå.

  ISBN: 9788279432029. Báhko forlag. 2022. 35 s. Heftet. 50,- Kan kjøpes gjennom Árran lulesamisk senter.

 • Jessica Love: Julian lea ábiruvvá

  Nordsamisk oversettelse av Jessica Loves’ prisbelønnede bildebok Julián Is a Mermaid (2018).

  Dette er en bok som tør å mene noe, og den står opp for frihet og inkludering. Det er en historie med og om mangfold. Boka motsier forutinntatte holdninger og støtter opp om barnas åpne sinn.

  Hver lørdag pleier Julian og bestemor å dra på svømming. En gang da de er på tur hjem ser Julian tre kvinner på T-banen. De har på seg så fine klær med spesielle fiskehaler. De ser ut som havfruer. Julian vil etter det også være en havfrue. Men hva kommer bestemor å si til det?

  Berit Margrethe Oskal har oversatt til nordsamisk. Boka er også gitt ut på sørsamisk og lulesamisk. For førskole/småtrinn.

  Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Juohke lávvordaga láveba Julian ja áhkku fitnat vuojadeame. Muhtomin go leaba ruoktot fas jođus. fuomása Julian golbma čáppa nissonolbmo t-bánas. Sis leat hui čappa biktasat badjelis ja vel nu erenoamáš beahcehat, leat dego ábiruvvát. Dan beaivvi rájes hálliida Julian maid leat ábirruvvá. Muhto maid áhkku dasa dádja?

  ISBN: 978-82-93402-58-9. Gïelem nastedh, 2021. 33 s. Heftet. (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte og  Biblioteksentralen)

 • Jessica Love: Julian la merraniejdda

  Lulesamisk oversettelse av Jessica Loves’ prisbelønnede bildebok Julián Is a Mermaid (2018).

  Dette er en bok som tør å mene noe, og den står opp for frihet og inkludering. Det er en historie med og om mangfold. Boka motsier forutinntatte holdninger og støtter opp om barnas åpne sinn.

  Hver lørdag pleier Julian og bestemor å dra på svømming. En gang da de er på tur hjem ser Julian tre kvinner på T-banen. De har på seg så fine klær med spesielle fiskehaler. De ser ut som havfruer. Julian vil etter det også være en havfrue. Men hva kommer bestemor å si til det?

  Ole-Fredrik Vándar har oversatt til lulesamisk. Boka er også gitt ut på sørsamisk og nordsamisk.

  Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  ISBN: 978-82-7943-7. Árran, 2021. 33 s. Heftet. (kan kjøpes gjennom Árran og Biblioteksentralen)

 • Jessica Love: Julian lea mearoenïejte

  Sørsamisk oversettelse av Jessica Loves’ prisbelønnede bildebok Julián Is a Mermaid (2018).

  Dette er en bok som tør å mene noe, og den står opp for frihet og inkludering. Det er en historie med og om mangfold. Boka motsier forutinntatte holdninger og støtter opp om barnas åpne sinn.

  Hver lørdag pleier Julian og bestemor å dra på svømming. En gang da de er på tur hjem ser Julian tre kvinner på T-banen. De har på seg så fine klær med spesielle fiskehaler. De ser ut som havfruer. Julian vil etter det også være en havfrue. Men hva kommer bestemor å si til det?

  Risten Birje Steinfjell har oversatt til sørsamisk. Boka er også gitt ut på lulesamisk og nordsamisk.

  Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Fierhten laavadahken Julian jïh aahka vuelkiejægan laavkodh. Ruevtieraajrosne gååtede Julian aajhta golme faavroes nysenæjjah mah dan tjabpies guelienbïrsjh utnin. Dan raejeste Julian sæjhta mearoenïejtine årrodh. Mohte maam aahka dïsse jeahta?

  ISBN: 978-82-93402-00-0. Gïelem nastedh, 2021. 33 s. heftet. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Saemien sijte )