Stikkord: elger

 • Inga Borg: Pluppa ja sarrva

  Pitesamisk oversettelse av Plupp och älgen (1998).

  Boka forteller på kjent Plupp-vis om fjellnatur og skogsnatur og vennskap mellom den lille «usynlinge» Plupp og dyrene. Plupp følger en nyfødt elgkalv og mora hans gjennom halvannet år.

  Røyskatt har møtt noe skremmende stort i skogen. Plupp drar for å se og møter elgen med sin kalv. Elgmamma passer på at ingen kommer for nær, hun forsvarer kalven og lærer han å finne mat, bade og alt mulig annet. Neste vår har elgkalven allerde fått horn og snart en han en stor elgokse.

  Inger Fjällås og Peter Steggo har oversatt til pitesamisk. For aldersgruppen 3-9 år.

  Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Tjasske lä gávnadam stuorra alvos skujvijn miehtsen. Pluppa vádtsá ja gávnada sarvajn ja mesijn. Sarrväddne gähttjá vaja ij akktak både ilá lahka, sån várrjala miesev ja lierada suv biebmov gávdnat, lávvvgot ja umassev.

  ISBN: 978-82-93402-70-1. Gïelem nastedh, 2023. 24 s. (kan kjøpes gjennom Saemien sijte )

 • Samuel Gælok: Skåajjen tjeakoesvoete

  Samuel Gæloks billedbok  Sarvvamiehttse (Elgskogen) i sørsamisk oversettelse.

  Handler om en familie med to barn som har flyttet til et nytt sted.  Det fineste med dette nye stedet er den flotte skogen i nærheten.  Her finner storesøster og lillebror nye venner. Illustrert av Malle Remmel. For aldersgruppen 3-9 år.

  Åadtjoeh daelie govledh jïh vuejnedh gosse tjidtjie jïh aehtjie, onnevïelle jïh manne jeatja sæjjan juhtiejimh.
  Manne naa bïllijim gosse edtjimh juhtedh. Onnevïelle lij annje dan onne, idtji raaktan guarkah.

  Sjïdti nemhtie guktie tjidtjie gon aehtjie saerniestigan. Orre sijjesne gaaje luste sjïdti.  Leam aavone mijjieh juhtiejimh.

  ISBN:978-82-8263-312-3. ČálliidLágádus, 2018. 44 s. Innb. 180.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, haugenbok og Adlibris)