Stikkord: jakt

 • Odd Mathis Hætta: Samisk kultur og historie til 1848

  Odd Mathis Hætta har gitt ut bok som gir en bred og grundig framstilling som dokumenterer samisk kultur og historie fra de eldste tider fram til 1848, da Stortinget gjorde det formelle vedtaket om fornorskning. I framstillingen er det lagt spesielt vekt på kulturaspektet og utviklingen av det samiske samfunnet.

  Framstillingen starter med den eldste kjente bosetting på Nordkalotten – et område nord for Polarsirkelen. Da den samiske bosetting strekker seg lengre sør for denne grense, handler det også om det sørsamiske området og de østligste samiske samfunn.

  Forfatteren kaller boka en studiefakkel fordi den kan leses slik at hvert avsnitt eller kapittel er uavhengig av de andre og derfor kan leses hver for seg. Boka inneholder gamle kilder, illustrasjoner og bilder av gamle gjenstander.

  Særlig legger boka vekt på bosettingsmønstre og levemåter. Her finnes beskrivelser av samisk språk, materiale om samisk jakt og fangst, om handel og skattelegging, konflikter, kolonisering, integrering, de tidligste teorier om samenes opphav, raseantropologi, hodeskallemålinger og om den gamle samiske religionen blant annet.

  Samekulturen før fornorskninga (Magne Kveseth, UiT, 28.02.20)

  ISBN: 978-82-690262-3-8. Odd Mathis Hætta, 2020. 441 s. Heftet. 439.- (Kan bestilles fra Davvi girjiBiblioteksentralen og gavpi)

 • Rolf Anders Hætta: Giđđalodden

  Fuglejakt og eggsanking har siden gammelt av vært tradisjon i Sápmi, både i innlandet og ved kysten. Fangstmetoder har vært både med snarer og jakt med gevær.

  I dette heftet er det vårjakta på fugl i Kautokeino som er tema. Vi lærer om fuglejakt i gammel og i moderne tid. Vi lærer også om sanking av fugleegg.

  Min dolos árbi er en serie temabøker om tradisjonelle samiske arbeidsoppgaver og fangstmetoder. Nordsamisk tekst. For aldersgruppen 9-13 år.

  Lodden ja monnen lea leamaš don dološ rájes árbevirolaš bivdovuohkin Sámis. Leat sihke siseatnamis ja riddoguovlluin lodden ja monnen biepmu dihtii. Bivdovuogit leat leamaš gárdun ja bissuin báhčit.

  Dán fáddágihpagis beasat oahppat giđđaloddema birra Guovdageainnus, muhto maiddái loddema birra, mii lea leamaš ovdalaš áigge dábálažžan.

  Min dolos árbi leat fáddágirjjit sámiid árbevirolas bargguid ja bivdinvugiid birra.

  ISBN: 978-82-329-0155-5. Davvi girji, 2019. 20 s. Heftet. 135.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Yngve Ryd: Doahkke – fågelflock : samiska fågelnamn och myter

  doahkkePraktverk om Lapplands fugleverden.  Bokens første del Doahkke – Fågelflock, forteller om 80 gamle lulesamiske fuglenavn, myter og jaktfortellinger med tilknyning til disse fuglene. I bokens andre del fortelles den spennende historien om Tjuona, fjellgåsen, og om hvordan denne fuglen på mystisk vis forsvant fra de svenske fjellene for 60 år siden. Boka er rikt illustrert med fargefotografier av naturfotografen Gunilla Falk. Svensk tekst.
  Yngve Ryds mange bøker om natur og kultur i Lappland har nådd ut til et stort publikum. Ved sin død i 2012 gjensto flere påbegynte manus og intervjumateriale. Denne boka er ferdigstilt av hans søster Lillian Ryd og er et viktig bidrag til den samiske kulturhistorien.
  Boksläpp av lulesamisk fågelbok lockade många (Anne Marit Päivio, 14.10.17, Sameradion & SVT Sápmi)
  ISBN: 9789187949616. Ord&visor förlag, 2017. 240 s. Innb. 285 SEK (Kan kjøpes fra Biblioteksentralenadlibris og tanum)

 • Inger Haldis Ápmir: Roasttilis bojá-guovttos

  raostilis_boja769Ungdomsroman på nordsamisk om tolv år gamle Bierril og hans bestefar. De er ute å ser til rypesnarene. Bestefar er ikke fornøyd, når det er så lite fugl. Også Bierllil er misfornøyd med fangsten. Han får masse tanker om dette. Hva skal han gjøre før for å bevare naturen, før det er for sent? Første bok i en planlagt serie. For aldersgruppen 11-16 år.
  Nuoraidromána. Roastilis bojá-guovttos lea vuosttas girji nuoraidromána ráiddus. Dán muitalusa váldoolbmot leaba Bierril, 12 jahkásaš ja su áddjá. Soai leaba gárdegoađis, leaba rievssatgárddi oahppan. Áddjá ii leat duhtavaš, lea uhccán loddi, ja čakčat ollu bivdit. Bierril ge ii liiko dása. Sutnje bohtet ollu jurdagat. Maid son galggašii dahkat vai luondu ii áibbas billašuva? Muitalusas leat maiddái neahkemeahttun fearánat, go Bierril oažžu fámu nu ahte sáhttiba girdilit čiegus nástái.
  ISBN: 978-82-8263-180-8. ČálliidLágádus, 2015.- 66 s. Innbundet. 179.- (kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no og adlibris.com)

 • Christer Westerdahl: Den enögde vargjägaren i Vilhelminafjällen

  VargjägarenFör att leva som Enocksson gjorde måste han ha stått ut med ensamhet, kanske ha haft ett drag av eremit. Men han var inte osocial, utan uppskattade i stort sett alla former av umgänge. Han avstod tills mot äldre dagar från «fast» kvinnligt sällskap. Han var minst sagt noggrann, oerhört envis, lyssnade sällan på andras goda råd, men var allmänt sett en skrupulöst tillförlitlig person av den gamla skolan, «en rejäl karl.»
  Att han hade litterära intressen är omvittnat. Han var en god berättare och har även publicerat goda texter själv. Synd att det inte blev mera en kortare artiklar i jakttidsskrifter. På sitt område, jaktens, var han kunnig, utomordentligt skicklig och ibland också mycket lyckosam, trots att han bara hade ett öga. Det kan man dock inte säga om hans vargjakt i ett längre perspektiv. Hans omvittnade envishet ledde både till svält och umbäranden som säkert skulle ha knäckt en person svagare i anden.
  ISBN: 9789187360718 Förlag: Båtdokgruppen 200SEK (kan också köpas via : Litteraturmagazinet, Adlibris, Bokus
  #samibibl #ajttebiblioteket #samernasbibliotek #samiskbibliotekstjenste

 • Kerstin Eidlitz Kuoljok: Lockrenar och motstånd bland folken i norr

  Lockrenar och motstånd handlar om olika minoritetsfolks motstånd i norra Sibirien. Ett motstånd som för övrigt finns överallt i världen.

  Boken handlar också om nationalitetspolitik efter Sovjetunionens upplösning. Nu har man upptäckt att 1990-talets ”lapp ska vara lapp” -politik inte fungerar och inte tjänar statens intressen, och en ny är på gång.

  Boken tar också upp ögonvittnens beskrivningar av hur man där tränade och jagade med lockrenar, jagade simmande renar och gjorde sammansatta bågar. Sådana beskrivningar finns inte från samerna.

  ISBN: 978-91-87949-16-6. Ord & visor förlag, 2015. 209 s. Heftet. 189.- Ord&visorAdLibris, Bokus

 • Apmut Ivar Kuoljok: Renskötarliv – storvilt och tjäderjakter

  Apmut Ivar Kuoljok har arbetat hela sitt liv som renskötare i Sirges sameby i Norrbotten. I den här boken berättar han om flyttningarna mellan de olika vistena, om livet i rajderna, om renslakt och inte minst om dramatiska jaktfärder där älg, fågel, björn, järv, varg och lo utgjorde bytet. Läsaren får en unik inblick i de renskötande samernas nomadiserande liv och även om hur förutsättningarna för renskötseln dramatiskt förändrats i modern tid.
  Apmut Ivar Kuoljok utkom 2008 med den uppmärksammade boken Mitt liv som renskötare, som byggde på hans egna dagboksanteckningar. Renskötarliv – storvilt och tjäderjakter bygger vidare på den boken och bidrar till att fördjupa kunskaperna om den samiska kulturen.
  ISBN 978-91-86621-56-8. Ord & visor, 2013. 217 s. 240:- (kan bl.a. köpas genom bokus.com)

 • Johan Turi: Duoddaris/Sámi deavsttat (CD)

  Lydbokversjon av Johan Turis  bøker Sámi deavsttat (Samiska texter) og Duoddaris (Från fjället) fra 1931 gitt ut av forlaget Sámi Kompania i Jokkmokk. Bøkene ble gitt ut samlet av Sámi Girjjit, Jokkmokk, i 1988. (Nordsamisk tekst med forord på svensk av Nils-Erik Hansegård).

   I   Sámi deavsttat finnes sanne og oppdiktede historier om samenes hverdag på begynnelsen av 1900-tallet. Turi har også med  inngående beretninger om noaidens funksjon og hva de utrettet. I Duoddaris forteller Turi hovedsakelig historier om jakt og reiser. Turi skildrer i denne med stor humor to reiser som han gjorde sammen med den engelske globetrotteren Frank Butler til Finnmark og Petsamo som ledsager og tolk.

  Tekstene er lest inn på nordsamisk av John E. Utsi.

  ISBN: 978-91-978810-2-9. Sámi Kompania, 2011. 6 CD. 250.-Kan bestilles fra: john@utsi.se

 • Johan Turi: Duoddaris/Sámi deavsttat (CD)

  Lydbokversjon av Johan Turis  bøker Sámi deavsttat (Samiska texter) og Duoddaris (Från fjället) fra 1931 gitt ut av forlaget Sámi Kompania i Jokkmokk. Bøkene ble gitt ut samlet av Sámi Girjjit, Jokkmokk, i 1988. (Nordsamisk tekst med forord på svensk av Nils-Erik Hansegård).

   I   Sámi deavsttat finnes sanne og oppdiktede historier om samenes hverdag på begynnelsen av 1900-tallet. Turi har også med  inngående beretninger om noaidens funksjon og hva de utrettet. I Duoddaris forteller Turi hovedsakelig historier om jakt og reiser. Turi skildrer i denne med stor humor to reiser som han gjorde sammen med den engelske globetrotteren Frank Butler til Finnmark og Petsamo som ledsager og tolk.

  Tekstene er lest inn på nordsamisk av John E. Utsi.

  ISBN: 978-91-978810-2-9. Sámi Kompania, 2011. 6 CD. 250.-Kan bestilles fra: john@utsi.se