Sárá Álehttá Guttorm Eira jïh Marit Alette Utsi: Rovnegs veartene-elmie

Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike samiske stjernebildene?

Bildefagbok for barn med fakta om verdensrommet. I boka er det bilder av og tekst om sola, planeter, stjerner, månens faser og nordlyset. Vi kan lese om den samiske stjernehimmelen med navn på stjerner og stjernebilder, om hvordan stjerner kan være kompass og klokke og hva månen og stjernene betyr for samene.

Boka har inneholder lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel.

For aldersgruppen 3-11 år. Illustrert av Camilla Freng Billett. Boka er også gitt ut på nordsamisk og lulesamisk.

I tillegg er det gitt ut en oppgaveboks til boka med 17 spørsmålskort med tekst på nordsamisk og lulesamisk. Den inneholder også magnettavle, og magnetbilder av månens faser, stjernebilder og nordlys. Imašlaš gomuvuohta – Imálasj vuobman – Rovnegs veartene-elmie. ISBN: 978-82-329-0149-4.

Datne onterdamme mannasinie aske ajve muvhten aejkien guaka? Mannasinie gieksegi dan gellie klaerieh? Mannasinie biejjie baahkes, jïh guktie maehtebe daejredh mij naestide lea.

Rovnegs veartene-elmie gærjan fïerhtene sæjrosne teekste jïh tjoejefijle.

ISBN: 978-82-329-0150-0. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)