Stikkord: sanger

 • Mii lávlut – oahpes lávlagat jorgaluvvon sámegillii

  Sangbok med kjente, gamle barnesanger oversatt til nordsamisk. De fleste av dem oversatt av Inga Hætta Skarvik.

  Å synge er en morsom og god måte å for å lære og å utvikle språk. Selv har hun savnet flere samiske sanger når hun skal synge for barna og  begynte derfor å oversatte kjente barnesanger til nordsamisk.

  Boka inneholder 50 kjente barnesanger oversatt til nordsamisk.

  Blant dem er Alle fugler små de er, Mikkel Rev, Fløy en liten blåfugl, Ride ride ranke, Vi har en tulle, Da lykkeliten kom til verden , Ro ro til fiskeskjær,  Deilig er den himmel blå, Hvem kan seile foruten vind, Musevisa og På låven sitter nissen.

  Redaktør er Liv Karin Klemetsen. Peter Martin Mienna og Jens Martin Mienna har laget illustrasjonene i boka.

  Jus liikot lávlut, de dá lea girji mii heive dutnje. Dás leat oahpes lávlagat mat leat jorgaluvvon sámegiillii. Lávlun lea somás ja buorre vuohki oahppat ja ovdánahttit giela. Mun lean ieš váillahan eanet sámegiellávlagii go mánáide lávllun, ja dat dagai ahte jorgališgohten lávlagiid. Mun sávan ahte dat girji sáhttá leat ávkin ja addit lávlunilu.” Inga Hætta Skarvik.

  Til boka er det også utgitt en CD med innspilling av de fleste sangene i boka. De er sunget inn av artistene Elina Ijäs og Anne Gro Gaup. Svein Egil Oskal er produsent.

  ISBN: 978-82-93781-05-9. Bárus SA, 2023. 58 s. Innb. 300.- for bok + CD. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Sárá Álehttá Guttorm Eira jïh Marit Alette Utsi: Rovnegs veartene-elmie

  Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike samiske stjernebildene?

  Bildefagbok for barn med fakta om verdensrommet. I boka er det bilder av og tekst om sola, planeter, stjerner, månens faser og nordlyset. Vi kan lese om den samiske stjernehimmelen med navn på stjerner og stjernebilder, om hvordan stjerner kan være kompass og klokke og hva månen og stjernene betyr for samene.

  Boka har inneholder lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel.

  For aldersgruppen 3-11 år. Illustrert av Camilla Freng Billett. Boka er også gitt ut på nordsamisk og lulesamisk.

  I tillegg er det gitt ut en oppgaveboks til boka med 17 spørsmålskort med tekst på nordsamisk og lulesamisk. Den inneholder også magnettavle, og magnetbilder av månens faser, stjernebilder og nordlys. Imašlaš gomuvuohta – Imálasj vuobman – Rovnegs veartene-elmie. ISBN: 978-82-329-0149-4.

  Datne onterdamme mannasinie aske ajve muvhten aejkien guaka? Mannasinie gieksegi dan gellie klaerieh? Mannasinie biejjie baahkes, jïh guktie maehtebe daejredh mij naestide lea.

  Rovnegs veartene-elmie gærjan fïerhtene sæjrosne teekste jïh tjoejefijle.

  ISBN: 978-82-329-0150-0. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Sárá Álehttá Guttorm Eira ja Marit Alette Utsi: Imálasj vuobman

  Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike samiske stjernebildene?

  Bildefagbok for barn med fakta om verdensrommet. I boka er det bilder av og tekst om sola, planeter, stjerner, månens faser og nordlyset. Vi kan lese om den samiske stjernehimmelen med navn på stjerner og stjernebilder, om hvordan stjerner kan være kompass og klokke og hva månen og stjernene betyr for samene.

  Boka har inneholder lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel.

  For aldersgruppen 3-11 år. Illustrert av Camilla Freng Billett. Boka er også gitt ut på nordsamisk og sørsamisk.

  I tillegg er det gitt ut en oppgaveboks til boka med 17 spørsmålskort med tekst på nordsamisk og lulesamisk. Den inneholder også magnettavle, og magnetbilder av månens faser, stjernebilder og nordlys. Imašlaš gomuvuohta – Imálasj vuobman – Rovnegs veartene-elmie. ISBN: 978-82-329-0149-4

  Le gus imájdallam manen mánno dássju muhttijn bájttá, manen guovsagisájn li moadda bájno, manen biejvve le báhkas, jå gåktu diehtiet, ja massta vuojnnet, makkár násste le?

  Imálasj vuobman girjjes li gåvå aktan tevstaj, ja lávlagij ja båvaj majt máhtá gulldalit.

  ISBN: 978-82-329-0300-9. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Sárá Álehttá Guttorm Eira ja Marit Alette Utsi: Imašlaš gomuvuohta

  Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike samiske stjernebildene?

  Bildefagbok for barn med fakta om verdensrommet. I boka er det bilder av og tekst om sola, planeter, stjerner, månens faser og nordlyset. Vi kan lese om den samiske stjernehimmelen med navn på stjerner og stjernebilder, om hvordan stjerner kan være kompass og klokke og hva månen og stjernene betyr for samene.

  Boka har lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel.

  For aldersgruppen 3-11 år. Illustrert av Camilla Freng Billett. Boka er også gitt ut på lulesamisk og sørsamisk.

  I tillegg er det gitt ut en oppgaveboks til boka med 17 spørsmålskort med tekst på nordsamisk og lulesamisk. Den inneholder også magnettavle, og magnetbilder av månens faser, stjernebilder og nordlys. Imašlaš gomuvuohta – Imálasj vuobman – Rovnegs veartene-elmie. ISBN: 978-82-329-0149-4

  Leatgo imaštan manne mánnu čuovgá dušše muhtumin, manne guovssahasas leat máŋga ivnni, manne beaivváš lea báhkas, ja mas diehtit mii násttiid lea mii?

  Imašlaš guomuvuohta lea mánáid govvafágagirji, mas leat dieđut teavstta ja gova bokte. Lassin leat jietnafiilan lávlagat, luohti, hoahkan dahje máinnas.

  Girjis leat govat planehtain, násttiin, mánus ja guovssahasas. Girjjis sáhttit lohkat sámi nástemáilmmi birra, násttiid ja nástegovaid namaid, movt nástit sáhttet leat kompássan ja diibmun ja maid mánnu ja nástit mearkkašit sápmelaččaide.

  ISBN: 978-82-329-0148-7. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi )

 • Mov mubpie gærja

  Samling med rim og regler, sang og leker, sagn og eventyr på sørsamisk. Noe er helt nytt, noe er kjent fra før. De fleste av tekstene er skrevet av Anna Sparrok og Johan Martin Stenfjell. Illustrert av Katarina Blind. Anna Sparrok Katarina Blind og Anna Liisa Jåma har vært redaksjonskomite.  Til slutt i boka følger en del med kilder og forklaringer til tekstene på norsk.

  «Edtjede åadtjodh meatan dåeriedidh lustem utnedh. Rïjmh jïh baakoegaarkes lohkedh. Laavloeh, stååkedimmieh jïh vaajesigujmie åahpenidh. Muvhth daejstie eevre orre muvhth såamasidie åehpies.»

  ISBN: 978-82-93402-09-1. Gïelem nastedh, 2019. 66 s. Innb. 150.- (kan bestilles gjennom Saemien sijte)

 • Beate Heide: Nammalávlla/Navnesangen

  Beate Heide har gitt ut  bildebok om isbjørnungen som kommer vekk fra moren sin.

  Isbjørnmamma og ungen hennes vandrer mot havet. De skal på seljakt, men ved et uhell kommer de bort fra hverandre. Isbjørnungen roper fortvilet på mora, men får ikke svar. Han er helt alene i isødet. Han kjenner ikke navnet sitt, bare sangen mamma bruker å synge for han.

  Barn på Grønland får ofte en liten sang som synges for dem som et ekstra navn, slik som samiske barn får en joik. Det har også denne bjørnungen. Sangen i boken kan søkes opp med en QR-kode.

  Tekst på nordsamisk og norsk. Illustrert av Nina Marie Andersen og oversatt til nordsamisk av Thomas Hansen. Bok for aldersgruppen 3-9 år.

  ISBN 978-82-7601-252-1. Iđut, 2019. 64 s. Innb. 269.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og adlibris blant andre)

 • Ádji – Sámediggebuđaldeamit

  adji samediggebudaldeamitAktivitetsboks som formidler informasjon om Sametinget på en ny måte. Den inneholder 30 aktiviteter og sanger. Kortene har fargerike bilder av aktiviteten. Beregnet for barnehager. Nordsamisk språk.
  Ádji – Sámediggebuđaldeamit gaskkusta oahpu ja dieđu Sámedikki birra ođđa vuogi bokte. Skáhpus leat 30 koarttaža buđaldemiiguin ja lávlagiiguin. Koarttain leat ivdnás govat mat govvidit buđaldeami. Dán sáhttet mánáidgárddit geavahit oahpásmuvvat Sámedikkiin.
  ISBN: 978-82-7374-988-8. Davvi girji, 2015 229.-. Kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no)

 • Ádji – Sámi álbmotbeaivvi buđaldeamit

  adji sami albmotbeaivviAktivitetsboks som formidler informasjon om samefolkets dag og dens feiring på en ny måte og inneholder 30 aktiviteter og sanger. Kortene har fargerike bilder av aktiviteten. Barnehagene kan bruke dette materiellet for å bli kjent med samefolkets dag og dens feiring. For barn i alderen 3-6 år.

  Skáhppu gaskkusta oahpu ja dieđu sámi álbmotbeaivvi ávvudeami birra ođđa vuogi bokte.Skáhpus leat 30 koarttaža buđaldemiiguin ja lávlagiiguin. Koarttain leat ivdnás govat mat govvidit buđaldeami. Dán sáhttet mánáidgárddit geavahit oahpásmuvvat sámi álbmotbeaivvi ávvudemiin.

  ISBN: 9788273749871. Davvi girji, 2016. 60 s. 229.-

 • Ádji – juovlabuđaldeapmi

  adji juovlabuodaldeapmiAktivitetsboks som inneholder 30 kort om forskjellige gjøremål, sanger og salmer tilknyttet julen. Kortene har fargede illustrasjoner som skildrer de forskjellige aktivitetene. Kortene formidler samiske juletradisjoner på en ny måte. Beregnet for juleforberedelser i barnehagene. Nordsamisk språk. Gratis for barnehager.
  Kortene er illustrert av Liisa Helander. Marit Alette utsi og Seija Guttorm er redaktører. Finnes også i lulesamisk og sørsamisk versjon.
  Ájidallam – javllabudáldibme (lulsamisk). Jåvle-darjomesh (sørsamisk)
  Ádji juovlabuđaldeapmi skáhpus leat 30 koarttaža buđaldemiiguin, lávlagiiguin ja sálmmaiguin. Koarttain leat ivdnás govat mat govvidit buđaldeami.
  Fievrredit sámi juovlaárbevieruid buolvvas bulvii ođđa vuogi bokte. Dán sáhttet mánáidgárddit geavahit juovllaid ráhkkaneapmái.
  Liisa Helander lea ráhkadan govaid..
  ISBN: 978-82-7374-887-4. Davvi girji, 2014. 30 kort. 229.-

 • Astrid Johnskareng: Suoivanat – muitalusat, luodit ja lávlagat jietnagirji

  suoivanat jietnagirjiDenne lydboka inneholder alle fortellingene, joikene og sangene som finnes i boka Suoivanat. Dette er skumle fortellinger for barn og ungdom og handler bl.a. om huldras listige påfunn, en mystisk og rar flygende objekt, en skremmende multebærtur og om en fisketur som brått tar slutt, og om en gjetergutt som ser noen som likevel ikke er der. Sangene er skrevet av Astrid Johnskareng og Magnus Vuolab. Liv Tone Boine leser fortellingene. Aldersgruppe: 10-15 år.

  Lydboka er den tredje i rekken i Lohkat ja lávlut-serien.

  ISBN: 978-82-7374-546-0. Davvi girji, 2012. 1 cd. 198.- (kan kjøpes fra bl.a. haugenbok.no)