Stikkord: polarhistorie

 • Arne Johan Nilsen: Samer i isen

  Forfatter Arne Johan Nilsen fra Kjøllefjord synes ikke samene og kvenene har fått den anerkjennelse de fortjener i norsk polarhistorie. De var viktige for gjennomføringene av polarekspedisjonene på 1800-tallet. Derfor har han skrevet boka Samer i isen. Den følger samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen.

  Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes bidrag.

  Vi får blant annet lese om Samuel Balto og Ole Ravnas møte med Nansen og deres ferd over Grønland.

  Nilsen har selv både samiske og kvenske aner. Samer i isen er hans femte bokutgivelse. Han ønsker at denne boka også blir gitt ut på nordsamisk.

  Eai ožžon dan fuomá­šumi maid ánssá­šedje (Kila Anti, 21.05.21, Ávvir)

  ISBN: 9788230349700. Nilsenforlaget, 2021. 229 s. Heftet. 250.- (kan kjøpes gjennom Gavpi)

 • Unni Aas Sandholm: Sydpolfarerne Per Savio og Ole Must – liv i grenseland

  sydpolfarerneEn biografisk dokumentar basert på tidligere kjente og ukjente skriftlige og muntlige kilder om de to samiske ungguttene fra Sør-Varanger, Per Savio (18) og Ole Must (20), som i 1898 dro på tidenes første overvintring i Antarktis med Carsten Borchgrevinks «Southern Cross» – ekspedisjon.
  Overvintringen ble en langt større påkjenning enn det de var forberedt på, men Per Savio og Ole Must hadde egenskaper som fikk avgjørende betydning for ekspedisjonens utfall. Livet etter hjemkomsten ble også en kamp for tilværelsen, før begge omkom under tragiske drukningsulykker.
  Boka er illustrert med kart og autentiske bilder.
  ISBN: 978-82-997875-4-3. TEMAHEFTER Aas Sandholm, 2013. 128 s. Innb.  240.-