Stikkord: jus

 • Mattias Åhrén: Indigenous Peoples’ Status in the International Legal System

  indigenous peoples statusBok om urfolks status i det internasjonale rettssystemet skrevet av jusprofessor Mattias Åhrén ved UiT – Norges Arktiske Universitet.
  Åhréns bok gir ny innsikt i urfolks rettigheter og forklarer begrunnelsen for hvorfor urfolk trenger slike rettigheter.
  Han forklarer hvorfor en forståelse av hva ‘folk’ er, er viktig å for avgjøre om urfolk nyter godt av retten til selvbestemmelse.
  Begrepet likestilling påvirker fundamentalt de rettigheter som urfolk har over land og naturressurser i de områder de tradisjonelt har brukt, mener Åhrén.
  Boka er gitt ut av det prestisjetunge forlaget Oxford og viser at interessen for urfolks rettigheter er stor og at det er et stort behov for en slik bok som på en enkel måte forklarer hva urfolksrett er og hvordan den passer inn i det totale folkerettssystemet. Boka gis ut i Europa, Amerika og resten av verden. Engelsk tekst.
  Provides new insights into indigenous peoples’ rights and explains the rationale for why indigenous peoples are entitled to such rights
  Investigates why an understanding of ‘peoples’ is paramount in determining whether indigenous peoples are beneficiaries of the right to self-determination
  Examines how the notion of equality fundamentally impacts the rights that indigenous peoples possess over traditionally used territories and natural resources
  På tide at urfolk blir hørt (Trude Haugseth Moe, UiT, Norges Arktiske Universitet, 08.04.16)
  ISBN: 9780198778196. Oxford University Press, 2016. 288 s .Innb. (kan kjøpes gjennom blant andre Biblioteksentralen,  Adlibris og Akademika )

 • Indigenous Rights in Scandinavia

  Edited by Christina Allard, Luleå University of Technology, Sweden and UiT The Arctic University of Norway and Susann Funderud Skogvang, UiT The Arctic University of Norway
  This book contributes to the international debate on Indigenous Peoples Law, containing both in-depth research of Scandinavian historical and legal contexts with respect to the Sami and demonstrating current stances in
  Sami Law research. In addition to chapters by well-known Scandinavian experts, the collection also comments on the legal situation in Norway, Sweden and Finland in relation to other jurisdictions and indigenous peoples, in particular with experiences and developments in Canada and New Zealand.
  The book displays the current research frontier among the Scandinavian countries, what the present-day issues are and how the nation states have responded so far to claims of Sami rights. The study sheds light on the contrasts between the three countries on the one hand, and between Scandinavia, Canada and New Zealand on the other, showing that although there are obvious differences, for instance related to colonisation and present legal solutions, there are also shared experiences among the indigenous peoples and the States.
  Filling a gap in an under-researched area of Sami rights, this book will be a valuable resource for academics, researchers and policy-makers with an interest in Indigenous Peoples Law and comparative research.
  ISBN: 978-1-4724-2541-6 Published: December 2015 Extent: 250 pages
  Kan beställas: Adlibris  eller Ashgate.

 • Finnmarksloven

  finnmarkslovenRedaktører er Hans-Kristian Hernes og Nils Oskal. Boka drøfter finnmarksloven ut fra noen problemstillinger som er reist om minoriteters stilling i moderne demokratier. Boka tar for seg grunnlaget for hvorfor urfolk og andre minoriteter kan gjøre krav på særlige rettigheter, hvordan beslutningene organiseres og hvordan forholdet mellom minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen organiseres.

  Finnmarksloven illustrerer hvor vanskelige avveiningene er når det skal omsettes til intitusjonelle ordninger som griper inn i forholdet mellom mennesker og når de utfordrer tradisjonelle oppfatninger om menneskerettigheter.

  Bidragsytere til boka: Else Grethe Broderstad, Kirsti Sten Bull,  Arnt Ove Eikeland, Hans-Kristian Hernes, Eva Josefsen, Nils Oskal og jarel Weigård.

  ISBN: 9788202269692. Cappelen, 2008. 187 s. Pris: 277.-