Máret-Ánne Magga, Ristenrávdná Magga: Borramušat bohccos

BORRAMUSAT-BOHCCOS
I boken Borramušat bohccos er reindriftssamenes tradisjonelle levemåte med slakting av rein og matlaging beskrevet. Boken er ment som kildemateriell og som lærebok for ungdoms- og videregående skole, men den kan også brukes som håndbok i hjemme. Nordsamisk tekst.
Borramušat bohccos – girjái leat govvejuvvon boazosámiid árbevirolaš láhttenvuogit bohcco njuovvamis ja borramuša ráhkadeamis. Girji lea oaivvilduvvon gáldun ja oahppogirjin badjedássái ja ámmátskuvllaide, muhto heive bures giehtagirjin maiddái ruoktot.
ISBN:  978-95-2441-114-1. Samediggi, 2013 149.- (kan kjøpes gjennom karabok.no)

Kajsa Kuoljok: Árrangátten = Árrangáttis = Vid eldstaden – idag, igår och i framtiden

Skriften har sin bakgrund i ett kulturmiljöpedagiskt delprojekt som Ájtte har drivit under 2012. Ett fältstudieläger för barn i åldrarna 10-12 år har genomförts, och målsättningen med det var att genom besök på lokala platser inom Jokkmokks kommun sammanlänka samiska barns vardag idag med ett arkeologiskt långtidsperspektiv, där projektets övergripande syfte var att förmedla samisk traditionell kunskap till en yngre generation.
Parallelltext på svenska, lulesamiska och nordsamiska.
ISBN 978-91-87636-22-6. Jokkmokk : Ájtte, 2013. 62 s. 99:- (Kan köpas genom Ájttes webbshop)

Berit Inga och Ida Sunna: Traditionell ekologisk kunskap – renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket


Traditionell ekologisk kunskap, om markanvändning bland kvinnor i norra Sverige och Norge är ett projekt som Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum bedrivit under åren 2009-2012. I projektets regi har kvinnor med anknytning till eller verksamma inom renskötseln intervjuats i syfte att dokumentera dessa kvinnors traditionella ekologiska kunskap om renen och om markanvändningen i deras hemområden.
De som har arbetat med projektet är Berit Inga, projektledare, samt projektmedarbetare Ann Catrin Blind under åren 2009-2010, och Ida Sunna under åren 2011-2012. På norsk sida har Jan Åge Riseth deltagit med goda råd vad gäller litteratur, informanter och om rennäringsadministrationen i Norge.
ISBN 978-91-87636-75-2. Jokkmokk : Ájtte, 2013. 48 sidor. 80:-  (Kan köpas genom Ájtte webbshop)

Ájddo – reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår – en kunskapssammanställning om renar och renbete

I rapportens första del går Weronika Axelsson Linkowski igenom den vetenskapliga litteraturen om renbetet och dess påverkan på landskapet och den biologiska mångfalden. I den andra delen redovisar Kajsa Kuoljok och Ann-Catrin Blind den traditionella kunskap om renen och renbetet de fått fram genom att intervjua olika renskötare. Redaktörer är Håkan Tunón och Brita Stina Sjaggo.
Ájddo (gratis tillgänglig via CBM)
ISBN (felaktigt) 978-91-85352-00-0. Uppsala : Centrum för biologisk mångfald, 2012. 83 s

Långa perspektiv – samisk forskning & traditionell kunskap


Ett område som från samiskt håll har påtalats som särskilt angeläget för forskningen är den traditionella samiska kunskapen – Árbediehtu. Kunskapsförluster, ägande av traditionell kunskap, natursyn, internationella konventioner, terminologi, förvaltning, kunskapsöverföring, undervisning och samförvaltning är områden som behandlas i den föreliggande publikationen.
Den diskussion som föregår i de ledande dagstidningarna, de beslut som fattas vid domstolar och den bild allmänheten har av det samiska behäftas av en god portion okunskap och fördomar. Bara forskning, undervisning och samverkan kan råda bot på detta. Långa perspektiv – samisk forskning och traditionell kunskap innehåller fjorton artiklar skrivna av forskare från flera olika ämnesdiscipliner. Boken erbjuder mycket ny kunskap och ger goda prov på den mångfald som idag präglar forskning med samisk tematik. Redaktörer är Peter Sköld och Krister Stoor.
ISBN 978-91-7459-497-3. Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012. 257 s. 265:-