Berit Inga och Ida Sunna: Traditionell ekologisk kunskap – renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket


Traditionell ekologisk kunskap, om markanvändning bland kvinnor i norra Sverige och Norge är ett projekt som Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum bedrivit under åren 2009-2012. I projektets regi har kvinnor med anknytning till eller verksamma inom renskötseln intervjuats i syfte att dokumentera dessa kvinnors traditionella ekologiska kunskap om renen och om markanvändningen i deras hemområden.
De som har arbetat med projektet är Berit Inga, projektledare, samt projektmedarbetare Ann Catrin Blind under åren 2009-2010, och Ida Sunna under åren 2011-2012. På norsk sida har Jan Åge Riseth deltagit med goda råd vad gäller litteratur, informanter och om rennäringsadministrationen i Norge.
ISBN 978-91-87636-75-2. Jokkmokk : Ájtte, 2013. 48 sidor. 80:-  (Kan köpas genom Ájtte webbshop)