Sissel Horndal: Jieliemasse naestiej luvhtie – vaajese saemien mytologijen mietie

Sørsamisk oversettelse av Fra stjernene til livet (2019).

Det er høst og det blåser. Bladene faller. Bjørnen vandrer dypt inn i skogen og fuglene samler seg i store flokker. Mørketida kommer. Det blir frost. Menneskene blir stille og speider opp mot stjernene. Der, i det mørke himmelrommet, er noe stort i vente: Et nytt liv skal komme til verden. Alle gode krefter hjelper til. Langs en solstråle bærer det, ned mot jorda. Og så, når vinteren slipper taket og sola kommer tilbake, er tida inne …

En fortelling fra samisk mytologi, inspirert av samiske myter og religiøse forestillinger fra 1600- og 1700-tallet. Basert på tradisjoner fra lule- og sørsamiske områder. I etterordet gir Anna Westman Kuhmunen en kort beskrivelse av dette.

Anne-Grethe Leine Bientie og Bierna Leine Bientie har oversatt til sørsamisk.

Norsk utgave: Fra stjernene til livet. Lulesamisk utgave: Nástijs iellemij. Boka er også gitt ut på tysk.

ISBN:  978-82-7601-285-9. Idut, 2023. 32 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og