Athalie Lango ja Inka Nuorgam: Elle Minná murjemin

Elle Minná ja Čebo leaba murjet vuolgimin. Soai oaidniba ealgga, mii suorganemiin ruohttá njuolga muora njeaiga. Lihkus lea Elle Minnás ráđđi mo ealgga oažžut fas julggiid ala.

Go sevnnjodišgoahtá, de vuolgiba ruovttu guvlui lossa muorjelihtiiguin. Ilgadis holvun gullogoahtá. Mo galgaba dál dearvan ruoktot joavdat?

Elle Minná og Čebo skal ut å plukke bær. På turen ser de en elg, som blir skremt og løper rett i et tre. Heldigvis er Elle Minná løsningsorientert og vet hvordan hun kan få vekket elgen.

Ved skumring vender Elle Minná og Čebo hjemover med tunge bærspann. Så hører de en ubehagelig uling. Hvordan skal de komme seg velberget hjem?

Dette er Athalie Lango og Inka Nuorgam andre barnebok om selvstendige og joikeglade Elle Minná. Også denne inneholder ikoner med lydfiler av joik og naturlyder. Deres første bok Elle Minná duoddaris var forlagets mest solgte bok i 2021 og ble fort utsolgt.

For aldersgruppen 0-6 år. Nordsamisk tekst. Boka er illustrert av Cathrine Sandmæl.

ISBN: 978-82-329-0547-8. Davvi girji, 2023. 20 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)