Rachel jïh Sean Qitsualik-Tinsley: Tanna snjågloe

Sørsamisk oversettelse av Tanna’s Owl (2020) skrevet av Rachel Qitsualik-Tinsley og Sean Qitsualik-Tinsley.

Når faren til Tanna tar med seg en forlatt ugle hjem, er hun ikke ivrig etter å ta seg av den trengende, stygge lille fuglen. Tanna må våkne klokken 04.00 for å fange mat til uglen. Hun må mate den, rydde opp etter den, samtidig som hun må unngå det skarpe, tøffe nebbet og store, trampende klørne.

Etter flere uker med å ha fulgt farens instruksjoner om hvordan hun skal ta vare på uglen, må Tanna dra hjemmefra til skolen. Ugla hennes har vokst. Den har mistet sine grå babyfjær og begynner å spire en vakker voksen snøuglefrakk. Når hun sier farvel til uglen, er hun lettet over å ikke trenge å ta vare på den lenger, men også litt trist.

Denne hjertevarme historien basert på forfatterens egen livserfaring lærer unge lesere verdien av hardt arbeid, hjelp og omsorg – selv når tingen du bryr deg om ikke elsker deg tilbake.

Illustrert av Yong Ling Kang. Oversatt til sørsamisk av Jenny-Krihke Bendiksen. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. For aldersgruppen 3-9 år.

Gosse Tannan aehtjie ietnehets snjågloem meatan gåatan vaalta, Tanna ijeadtjohke dam duarpehke laadtedtjem geehtedh. Tanna tjuara tjuedtjielidh ts. 4:00 aereden. Juktie dïhte tjuara beapmoeh snjåglose bivtedh. Tanna tjuara dam snjågloem stilledh jïh dellie sjeakodh. Dïhte pryövi snjågloen besteles njueniem jïh stoere juelkide gervedh.

ISBN: 978-82-94048-48-9. Gïelem nastedh, 2024. 35 sider. Heftet. 80.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Saemien sijte).