Dyan Sheldon: Faalaj vuelie/Fálláid luohti

Oversettelse til sørsamisk og nordsamisk av Dyan Sheldon‘s The Whales’ Song (1991).

Fra sin bestemor får Lilja høre om de magiske hvalene ute i bukta. En magisk natt får Lilja  oppleve hvalene synge og danse.

Oversatt til sørsamisk av Maria Gunilla Påve Wilks. For aldersgruppen 3-6 år. Illustrert av Gary Blythe. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Liljan aahka tjeakoesvoetem åtna. Akten jïjjen, Lilja aaj buektehte faalide govledh jïh vuejnedh.

ISBN: 978-82-93402-59-6. Gïelem nastedh/Samerådet, 2022. 32s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen )