Heidi Johansen: Oli rievssatbivddus

Nordsamisk oversettelse av Oli på rypejakt (2020).

Fortelling om den nysgjerrige finnmarksjenta Oli som er på rypejakt med mamma. Langt mot nord, der vidde møter fjellvann, har de overnattet i telt.

Bli med Oli og se hvordan det er å vokse opp i Arktis – der vill natur og dyreliv er rett utenfor døra der de bor.

Heidi Johansen er fra Alta og Oli på rypejakt er hennes forfatterdebut. For aldersgruppen 3-11 år.

Čáppa davvinorgalaš muitalus diehtoáŋgiris finnmárkkunieidda Oli birra, gii lea rievssatbivddus iežas etniin. Guhkkin davvin, doppe gos duottar ja jávrrit gávnnadit, leaba soai ijastallan tealttás.

Vuolgge Oli fárrui vai oainnát movt lea bajásšaddat Árktisas, gos lea buiga meahcci ja luonddugáhppálagat dasttán uvssa olggobealde.

ISBN:978-82-691913-2-5. Vilt forlag, 2021. 32 s. Innb. 399.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)