Torbjørn Egner: Goetsijesnjeara jïh doh jeatjah kreekh Gogkadogkaskåajjesne

goetsijesnjearaTorbjørn Egners klassiker Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1953) i sørsamisk oversettelse av Ellen Bull Jonassen.
Utgitt i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.
ISBN: 978-82-93402-10-7.  Gïelem nastedh, 2016. 93 s. Innb. 150.- (kan kjøpes fra Saemien sijte og Biblioteksentralen)