Jonathan Emmett: Prinsessa jih Snurke

prinsessa jih snurkeJonathan Emmetts bok «The princess and the pig» (2011) oversatt til sørsamisk av Sissel Jåma.
Det var en gang en nyfødt prinsesse som ble forbyttet med en grisunge. Bonden som eide grisen syntes han var heldig. Dronningen insisterte derimot på at prinsessen var forhekset, og at grisungen skulle oppdras som den prinsessen hun egentlig var. Det ble vanskelig. En rød tråd i historien er de stadige referansene til kjente eventyr; «slik skjedde jo med Tornerose», «… med Froskekongen» osv.
Boken utgis samtidig på norsk av Embla forlag på Steinkjer som «Prinsessen og grisen».
ISBN: 978-82-93402-03-9. Gïelem nastedh, 2015. 30 s. Heftet.100.- (kan bestilles fra Saemien sijte)