Jens Martin Mienna: In muital

in-muitalUngdomsbok som tar opp de ødeleggende konsekvensene mobbing har for de som utsatt for det. Forfatteren ønsker også at boka leses av foreldre, lærere og andre som arbeider med barn og ungdom.
Romanen handler om Niillas som går siste året på barneskolen. Han er som andre gutter på skolen og oppfører seg på samme måte som andre i klassen sin. Han har det fint på skolen, men det er inntil en ny gutt begynner på skolen. Den nye gutten Mihkkal, er i begynnelsen usynlig på skolen. En dag treffer en snøball han og det er Niillas som kaster den. Etter det skjer en stor endring i Mihkkals personlighet. Han blir skolens store skrekk, en djevel i menneskeskikkelse…
Mienna er fra Kautokeino og arbeider til daglig som lærer der. Han har tidligere skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Nordsamisk tekst.
Ilgadis, muhto hui buorre girji mii govvida givssideami váikkuhusaid. Oažžu olbmo jurddašit man garra eallima givssideapmi dagaha mánnái. Girji lea čállon nuoraide, muhto ávžžuhit váhnemiid, oahpaheddjiid ja earáid geat barget mánáiguin ja nuoraiguin lohkat dan. Girjji váldoolmmoš lea Niillas. Son vázzá mánáidskuvlla loahppaceahkis. Niillas lea dego eará bártnážat su skuvllas. Son čuovvola olbmáid, ja olbmástallá seamma vuogi mielde go earát klássas. Sus lea buorre dilli skuvllas, nu buorre go fal sáhttá. Muhto, nugo Niillas livččii ieš dadjan ja jurddašan; “Dilli ii leat juoga mii bistá, dat rievdá áiggi, birrasa ja olbmuid mielde”.
Čállán ođđa girjjii (NRK Sápmi 05.09.12)
ISBN: 978-82-999213-0-5. Bárus, 2012. 134 s. 230.- (kan kjøpes fra karabok.no)