Serapio Ittusardjuat: Oktegh jïengesne – njieljie jïjjh

Sørsamisk oversettelse av tegneserien How I Survived -Four Nights on the Ice (2020).

Etter at snøscooteren hans bryter sammen halvveis over havisen, på en tur tilbake fra en fiskeleir, forteller forfatteren om de tradisjonelle ferdighetene og kunnskapene han støttet seg på for å holde seg i live.

Denne opprivende førstepersonsberetningen om fire netter tilbrakt på åpen havis – med få forsyninger og uten vann – viser unge lesere den besluttsomhet og styrke som er nødvendig for å overleve i det harde arktiske klimaet, selv når det verste skjer.

Illustrert av Matthew K. Hoddy og oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Forfatteren Separio Ittusardjuat (1945-2021) var en kjent språk- og kulturarbeider hos det inuittiske folket i Canada.

ISBN: 978-82-83402-76-3. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. 100.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Saemien sijte og Gaaltjie)