Irene Larsen: Measta heasta – ja muhtin menddo stuorra riidaleamit

Nordsamisk oversettelse av Nesten en hest – og noen altfor store krangler (2022). den er Irene Larsen  sin første bok for barn.

Mamma og pappa krangler ofte om alt rotet i huset.

«Du som er så mye hjemme, må kunne klare å få gjort mer enn bare å fylle vaskemaskinen med klær!» sier mamma surt. «Jeg har ikke ferie når jeg er hjemme. Forstår du ikke det?» svarer pappa like surt. Så ramser han opp alle bedriftene han fører regnskap for når han sitter inne på kontoret sitt.

Tilde er drittlei av all kranglinga. På skolen får alle beskjed om å være greie mot hverandre. De som krangler må sitte inne på et møterom med kjedelige hvite vegger og prate med kontaktlæreren. Her hjemme kan mamma og pappa krangle uten at noe som helst skjer.

Sammen med venninna Anna pønsker de ut hvordan de kan få stoppet kranglinga.

Illustrert av Sissel Horndal. Magne Ove Varsi har oversatt til nordsamisk. For aldersgruppa 6-13 år.

Áhci guovttos etniin nákkáhaddaba dávjá buot dan moivvi birra mii lea viesus.
«Don gii cadat leat ruovttus gal sihttát sáhtásit bargat eambbo go dusse deavdit biktasiid bassaladdanmasiidnii,» dadjá eadni duskasit. «In mun leat luomus go lean ruovttus. Itgo don ádde dan?» vástida áhcci ovtta duskasit. Ja de logahallá buot fitnodagaid, maid ovddas son girje rehketdoalu cohkkádettiin iezas kantuvrras.

Tilde lea cada dolkan duojázassii gullamis nárrohaddama. Skuvllas leat buohkat dáguhuvvon láhttet smádáhkkásit guhtet guimmiideasetguin. Sii geat nákkáhaddet, saddet cohkkát coahkkinlanjas gos leat suivadis vilges seainnit, ja hálestit gulahallanoahpaheddjiin. Dáppe ruovttus gal oazzuba áhci guovttos etniin nákkáhaddat, iige mihkkege dáhpáhuva.

Ovttas nieidaskihpáriin Annain hutkaba mo galggaseidde bissehit nárrohaddama.

ISBN: 978-82-8263-481-6. ČálliidLágádus, 2022. 125 s. Innb. 285.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris, Haugenbok og Gavpi blant andre)