Risten Sokki: Searaid fearánat

I denne diktboka for barn på nordsamisk følger vi morgenfuglen og rosinbollas rosin som ligger i den myke sengen av deig. Der borte er lillebror som vasser og grynter i snøen og Márjá som ikke fryser på nesen, selv om den er ganske liten.

Diktene beskriver livets hverdagslige hendelser. Noen ganger er det problemer, slik som for snømannen, når han mister gulrotnesen sin til kråka. Andre ganger er det et fornøyd menneske  med mett grøtmage som strekker seg ved siden av hvalpen og som i fred får slippe grøtfiser.  Og når søvntoppen nærmer seg, så får barn, småfugler, skjærer og kråker endelig sove. Da er det bra å vite, at stjernejenta passer på dem.

Risten Sokki er fra Kautokeino og har gitt ut flere bøker for barn og voksne på nordsamisk.

Divttat mánáide ja eará searaide. Dán girjjis čuovvut mii iđitseara movtta ja rusenbollá rusiinna, mii velohallá litna dáigeseaŋggas. Doppe lea unnavieljaš, gii muohttaga gállá ja bállá, ja Márjá, geas ii galbmo njunni, vaikko lea ge unni.

Divttat govvidit eallima árgabeaivvi fearániid. Soames háve leat bárttit, nu movt muohtastálus, go ribaha rušpenjuni garjái. Eará háve lea olmmoš ges duhtavaš, go gallás buvročovjjiin velohallá vielpá bálddas ja ráfis beassá luoitilit buvrobuoskasa. Ja go nagirčohkka lahkona, de besset mánát, lottážat, skiret ja garjját viimmat nohkkat. Dalle lea buorre diehtit, ahte nástenieida fákte sin.

ISBN: 978-82-329-0292-7. Davvi girji, 2022. 48 s. Innb. 240.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)