Susanna Davidson: Gullievoepte jïh dah golme beerh

Sørsamisk oversettelse av Goldielocks and the three bears (2012).

Davidson har skrevet en livlig og humoristisk gjenfortelling av eventyret om Gullhår og de tre bjørnene.  Den kan leses som en skrekkhistorie for små barn, som et komisk mysterium, eller for å lære ungene forskjellen mellom liten, stor og «akkurat passe».

Oversatt til sørsamisk fra engelsk av Johan Sandberg McGuinne.

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Dïhte faavroes Gullievoepte vååjnoe goh dåajmijes nïejte. Menh ij leah badth dåajmijes. Dïhte lea vesties! Fïerhten biejjien lyjhkoe vestieslaakan dåermiedidh – goske ååpsen veerehke sjædta…

ISBN: 978-82-93402-52-7. Gïelem nastedh, 2021. 47 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Saemien sïjte og Biblioteksentralen)