Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen – Norsk-samisk, samisk-norsk ordbok

Ordbok med dialektord fra Kaldfjorden og Vesterålen. Norsk-nordsamisk, nordsamisk-norsk, normert etter dagens nordsamiske rettskrivingsregler.

ISBN: 9788291973685. Skániid girjie, 2018. 307 s. Innb. 350.- (kan kjøpes gjennom Gavpi)