Anne-Grethe Leine Bientie: Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja

joekoenBildeboka Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (en skikkelig flink reingjeter) forteller en historie om å være liten og få stort ansvar. På grunn av uheldige omstendigheter blir den lille gutten Jaahke overlatt til seg selv i fjellet for å gjete familiens reinflokk. Han blir uten mat. Det blir etter hvert ensomt og kaldt, og han er redd ulvene skal komme. Men han er utholdende …
Meerke Laimi Thomasson Vekterli har illustrert boka. Sørsamisk tekst. For barn i alderen 9-12 år.
ISBN 978-82-7601-220-0. Iđut, 2014. 48 s. Innb. 230.-