Ruitu – mii ii hálidan heaitit duoldamis

Ruitu – mii ii hálidan heaitit duoldamis (Gryta som ikke ville stoppe å koke) er et tradisjonelt norsk eventyr tilpasset og oversatt til nordsamisk av Anne Dagmar Biti Mikalsen og Kirsten Wirkola. Boka har  tegnspråkillustrasjoner som hjelp og motivasjon for voksne som ønsker å bruke tegn- og kroppsspråk når de leser eventyret sammen med barn.

Ruitu mii ii hálidan heaitit duoldamis lea norgga njálmmálaš árbevirolašmáinnas. Mii leat heivehan máidnasa davvisámegillii, ja sárgon dása sámeivnnat govaid. Girjái leat maid bidjan veahkkegiela-mearkkaid nu ahte lea veahkkin ja movttidahtiin dihtii olbmuid mánáid- birrasis geavahit veahkkegiela go lohket girjji mánáiguin. Sámegillii: Anne Dagmar Biti Mikalsen ja Kirsten Wirkola.

ISBN: 978-82-8263-023-8. CálliidLágádus, 2011.  21 s. 190,-