Inger-Mari Aikio-Arianaick: Čáhcerávgga gazza

Ima Aikio-Arianaick’s nye barnebok Čáhcerávgga gazza (Draugens klo) er en spennende fortelling om den langhårete Áilu som overvinner sin redsel og våger å knytte vennskapsbånd med draugen, himmeldraugen og istrollene. 

Fortellingen knytter sammen gamle beretninger med livet til dagens unge som blant annet preges av heavy-rock og trampoline. Slik kan barna lettere identifisere seg med Áilu. Boka visker fantasifullt ut grensen som folk ofte setter mellom fortelling og eventyr: fortelling er sann hendelse og eventyr ikke. Seija Harlin har illustrert boken. Nordsamisk tekst.

Ima Aikio-Arianaick cállin ođđa mánáidgirji Čáhcerávgga gazza lea gelddolaš muitalus guhkesvuovttat Áillus, gii vuoitá balus ja duostá catnat ustitvuoda báttiid cáhcerávggain, albmerávggain ja jieknjastáluiguin.

Muitalus catná oktii dološ máidnasa dálá mánáid eallimii, masa gullet heavy-rock ja trampoliidna. Nu mánát sáhttet identifiseret iezaset álkibut Áilluin. Girji sihkku hutkájit eret rájá, maid eará álbmogat mángii sárgot muitalusa ja máidnasa gaskii: muitalus lea duohta fearán ja máinnas fas ii. Girjji govaid lea dahkan Seija Harlin.

ISBN: 978-82-90625-64-6, DAT, 2011. 47 s. 150.-